Toplum Yararına Yürüttüğü Gönüllü Çalışmalar

Toplum yararına gönüllü çalışmalarından bir bölümü başlıklar halinde verilmiştir. Çalışmaların detayı için aktifleştirilen etkinliği tıklayınız. Aktif olmayan diğer başlıklar da kısa sürede aktif hale getirilecektir.

Mersinli Şair-Yazar ve Araştırmacıları himaye etti
•Türk Halk- Türk Sanat Müziği koroları, Halkoyunu ve Tiyatro toplulukları kurdu
◦2000 yılında Türkiye’de ilk defa Uzaktan Eğitim yoluyla Amerika’daki bir genç kıza İnternet Üzerinden Okuma Yazma Öğretimi dersleri verdi, Okur yazar yaptı.
◦500 kadına dokuma tezgahı temin ederek yıllarca çıpıt denilen bir çeşit üretim yaptırdı, VAKKO ve daha pek çok ünlü süpermarketlere pazarladı, Üretim Vakko tarafından Fransa’ya ihraç edildi
◦Mersin’de kumaş el dokumasını yeniden üretime geçirdi, Cemil İpekçi tarafından hazırlanan tasarımlar İstanbulda bir defilede tanıtıldı
◦Başkanı olduğu İÇEV trafından yoksul kadınlara Mikro Kredi verilmesini başlattı.
◦Cumhurbaşkanlığı Makamından proje karşılığında sağladığı mali destekle Mersin’in göç alan mahallelerinde yoğun eğitim faaliyetleri yaptı.
◦Dünya Bankası’ndan sağladığı mali destekle göç alan mahallelerde “toplum önderleri” yetiştirdi.
◦İÇEV Vakfı aracılığıyla Eurodesk gençler için Avrupa fırsatlarını tanıtan bir organizasyon için AB nezdinde akredite aldı.
◦İçev Vakfı aracılığıyla Mersin’de Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti (EVS) akreditasyonunu aldı.
◦AB fonlarından sağladığı kaynakla MUT’a “Doğal Boya” tesisi kurdu.
AB tarafından finansmanı sağlanan 2 adet Halk Eğitimi merkezi hizmet binası yapımınına katkı sağladı
◦AB fonlarından sağladığı mali kaynakla, Mersin, İzmir-İstanbul-Ankara-Trabzon illerinde kırsal gençliğine yönelik çalışmalar yaptı, kırsal gençliğin yapılanmasına çalıştı.
◦Mersin’deki pek çok STK ile ortak projeler hazırladı ve yürüttü.
◦Mersin genelinde ilçe ve köylere giderek 1000’e yakın kişiye doğanın korunması (avcı) eğitimleri verdi
Başka İllerde Öğretmenlere kolay okuma yazma öğretimi eğitimleri verdi
◦TRT’nin çektiği 3 adet belgesele danışmanlık yaptı
◦1 adet özel yapım belgesele danışmanlık yaptı, bu belgesel 2010 yılı Antalya Film Festivalinde Ödül aldı.
Sarıkeçili yörüklerinin iskan edilmesi için çalıştı
Bu sayfa 0 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video