Hakkında Yazılanlar

Yazarlar, Şairler, Sanatçılar, Basın Mensupları vd. kesimlerin muhtelif basın-yayın organında yazdıkları..

Tahir Kutsi MAKAL: Hilmi Dulkadir'i " Türk Halk Edebiyatı Araştırmalarına ağırlık veren yaşayan bilim adamları " arasında gösterdi.

Kadir ÖZDAMARLAR: "Bazı Kişiler Bazı Yöreleri Hatırlatır; Hilmi Dulkadir, İçel'i" dedi

Mirza TURGUT: Hilmi Dulkadir "Ezberimizi Bozanlardan",diye yazdı..

 

 

Bu sayfa 0 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video