Tebliğler

Mersin Folklor Araştırmacıları (Bir Sıtkı Soylu Örneği)
Mersin Folklor Araştırmacıları (Bir Sıtkı Soylu Örneği)

Mersin Üniversitesi’nin bir “Folklor Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi” kurmasını ve yaşatmasını, Yine Üniversitemizden yukarıda isimleri ve başlıca eserleri belirtilen Mersin folklor araştırmacılarının öğrencilere tez konusu yapıl...

10582 okunma
İçel EL Dokumaları
İçel EL Dokumaları

İçel EL Dokumaları ve Günümüze Uyarlanması

5260 okunma
Az İşlenen Bir Halk Eğitimi Konusu: Folklor
Az İşlenen Bir Halk Eğitimi Konusu: Folklor

Folklor'u,"Halk oyunları" ve "Halk müziği" manasına yanlış olarak kullananlar çoğunluktadır.

7347 okunma
Halk El Sanatlarının Derlenmesi
Halk El Sanatlarının Derlenmesi

Halk El Sanatlarının Derlenmesi, Araştırılması, Eğitim ve Pazarlamasında Halk Eğitimi Merkezlerinin Önemi ve Bir Uygulamanın Sonuçları

5538 okunma
Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar
Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar

Erciyes, İnönü, Fırat, Selçuk ve Mersin Üniversitelerinin düzenlediği bilimsel kongrelerde tebliğ sundu. Kültür bakanlığı'nın düzenlediği Milletlerarası kongrelere katıldı. Mersin'de ve Mut'ta kongreler düzenledi ve tebliğleri kitaplaştırdı.

7945 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video