İçel Kültürü Dergisi Bibliyografyası

İçel Kültürü gibi yayınlar, yörenin kültürel değerlerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu nedenle kültürel değerlerimizin bir sonraki nesle aktarımını sağlayan bu tür yayınların desteklenmesi gerekmektedir.

İçel Dergisi Bibliyografyası / 
İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklma /
İçel Kültürü Dergisi'nin 10. Yılı Sunuş Yazısı için tıklayınız
 

İÇEL KÜLTÜRÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

I. HALKBİLİM

A.GENEL

A.1. Çeşitlemeler

 1. Acaroğlu, M. Türker (1993), " 'Türk Halkbilimi' ", İçel Kültürü, Y:7,S.27, Mayıs, s.31

 2. Atlay, Doğan (1987), "Sakız", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.18-19

 3. Atlay, Doğan (1998), "Kıbrıs Türklerinin Kökeni", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.5-8

 4. Çakmakoğlu, Sabahattin (1996), "Makedonya İle Kültür Alış- Verişimiz", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.6-8

 5. Dulkadir, Hilmi (1990), "Folklor Çeşitlemeleri", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s. 8-15

 6. Gülensoy, Tuncer (1994), "Balkanlar'da Türk Kültürü Ve Bosna- Hersek", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.3

 7. Gülensoy, Tuncer (1994), "Teksas'ta Türk Kültürü, Türkiye'de 'Ogni'ciler", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.4- 5

 8. Gülensoy, Tuncer (1996), "Kültür Yozlaşması", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.4- 5

 9. İvgin, Hayrettin (1987), "Atatürk'ün Türk Folkloruyla İlgili Bazı Görüş Direktifleri", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.22-30

 10. Kalafat, Yaşar ( 1997), "Kuzey Irak'ta Kültürel Kimlik", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.3-4

 11. Karabacak, Ökkeş (1996), “Türk Kültürü Üzerine", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.38

 12. Kartarı, Asker (1987), “İçel Kültürü Derlenmeli", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.15-17

 13. Küçük, Sabahattin (1994), "Cumhuriyet Döneminde Dil Ve Kültür", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.4-8

 14. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1991), "İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 90 Törenini Açış Konuşması", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.31-32

 15. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1992), "Kırım Tatar Folkloru'nun Türk Folkloru İle Bütünleşmesi", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.3

 16. Ögel, Bahaeddin (1988), "Türk Halk Bilgisi Araştırmalarında Metod", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.3-6

 17. Şahin, Osman (1993), "Yaşar Kemal ve Folklor", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.7-10

 18. Şener, Muhsin (1991), “İçel Halk Kültürü", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.28-29

 19. Şener, Muhsin (1992), "Gelenek Ve Kültür", İçel Kültürü, Y 6, S.20, Mart, s.15-17

 20. Teknikel, Ramazan (1991), "Halk Kültürümüzden Çizgiler", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.12

 21. Türkdoğan, Orhan (1991), “Gelenekli Kültür Değerlerimizin Yorumu", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.4

A.2. Köyler-Kasabalar-Şehirler

 1. Alişar, Fahrettin (1992), “İçel’in Çamlıyayla İlçesinde Yer Adları", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.22- 23

 2. Alişar, Fahrettin (1994), "Çiğil Türkleri Ve Konya Yöresi Çiğil Türklerinde Yer Adları", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.28-29

 3. Arıkan, Çınar (1987), "Yörük Kültüründen Bir Demet ", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.31-34

 4. Arıkan, Çınar (1989), "Barçın Yaylası", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.18-20

 5. Artan, Gündüz (1993), "Tarsus", İçel Kültürü, Y: 7, S.29, Eylül, s.10-11

 6. Atlay, Doğan (1992), " 'Hocantı' Derinçay Köyü", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.12

 7. Atlay, Doğan (1993), "İçel İsmi Üzerine", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.8

 8. Atlay, Neşri (1997), "Kalkınan Bir Köy, Yapıntı Köyü, Köyün Tetkiki ve Öğretmenin Rolü", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.16-18

 9. Attaş, Doğan (1991), "Çeşitlemeler", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.9-11

 10. Gönüllü, Ali Rıza (1987), "İçel İli Yer Adları Üzerine Düşünceler", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.17

 11. Gönüllü, Ali Rıza (1988), "İçel Adı Üzerine Notlar", İçel Kültürü, Y:1, S.4, Ocak, s.48-49

 12. Gülensoy, Tuncer (1995), "Teşi Adı Üzerine", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.12- 13

 13. Gülser, M. Fahri (1987), "Mersin’e Geliniz", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.33

 14. Günay, Doğan (1989) "Taşeli Bölgesindeki Bazı Yer Adları Üzerine II", İçel Kültürü, Y:3, S.3, Eylül, s.7

 15. Günay, Doğan (1989) "Taşeli Bölgesindeki Bazı Yer Adları Üzerine", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.21-24

 16. İpek, İsmet (1995), "Efsaneler Şehri:Tarsus", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım s.12

 17. İpek, İsmet (1996), "Tipik Bir Osmanlı Şehri: Tarsus", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.40

 18. Karaman, Fikri (1997), "Sergen'de Bazı Yer Adları", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.11-12

 19. Koçaliler, Servet (1995), "Köylerde Yer Adları", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.36

 20. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Dedem Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beyleri'nin- Yiğitleri'nin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.16-26

 21. Memişoğlu, Ragıp (1993), "Ata Yadigarı Olan İç-İl (İçel) Adının Değiştirilmesini İstemiyoruz", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.16

 22. Metin, Recep (1991), "Aydıncık Folkloru İlçenin Genel Durumu", İçel Kültürü, Y.5,s.16, Temmuz,S.19-22

 23. Ünüvar, Süleyman (1987), "Mut ve Çevresinde Yaylacılık", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.3-6

A.3. Aşiretler-Oymaklar-Cemaatler

 1. Ata, Mehmet Reşat (1999), "Yörük Bildirgesi", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.19

 2. Alişar, Fahrettin (1996), "Tarihi Geçmişte ve Günümüzde: Konya'da Oymak Aşiret ve Cemaatler", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül,s.32-33

 3. Arıkan, Çınar (1987), "Yörük Kültüründen Bir Demet ", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.31-34

 4. Arıkan, Çınar (1987), "Yörük Kültüründen Bir Demet II", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.21-23

 5. Arıkan, Çınar (1988), "Yörük Kültüründen Bir Demet III", İçel Kültürü, Y:1, S.4, Ocak, s.46-47

 6. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 7. Dulkadir, Hilmi (1987), "İçel'de Sarıkeçililer I", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.26-28

 8. Dulkadir, Hilmi (1987), "İçel'de Sarıkeçililer II", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.7-14

 9. Dulkadir, Hilmi (1993), "Yörükler", İçel Kültürü, Y: 7, S.29, Eylül, s.3-6

 10. Dulkadir, Hilmi (1993), "Yörükler", İçel Kültürü, Y: 7, S.30, Eylül, s.11-13

 11. Dulkadir, Hilmi (1994), "Yörükler", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.23-25

 12. Dulkadir, Hilmi (1994), "Yörükler", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Temmuz, s.15-17

 13. Dulkadir, Hilmi (1994), "Yörükler", İçel Kültürü, Y:8, S.34,Temmuz, s.18-20

 14. Dulkadir, Hilmi (1994), "Yörükler", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.11-12

 15. Dulkadir, Hilmi (1994), "Yörükler-3", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.12-14

 16. Dulkadir, Hilmi (1997), "İçel'de Sarıkeçililer", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.54

 17. Gülensoy, Tuncer (1995), "Karakeçili", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.3

 18. Kumbur, Halil (1997), "Yörük Kültürü ve El Sanatları Paneli", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.3-4

 19. Memişoğlu, Ragıp (1938), "İçel’de Cemaatler ", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.10-11

 20. Memişoğlu, Ragıp (1993), "İç-il Yörükleri", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.3-5

 21. Memişoğlu, Ragıp (1994), "İçel'de Cemaatler", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.17-20

 22. Memişoğlu, Ragıp (1994), "İçel'de Oymak Aşiret ve Cemaatler II", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.18-19

 23. Memişoğlu, Ragıp (1994), "İçel'de Oymak Aşiret ve Cemaatler III", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.21-23

 24. Memişoğlu, Ragıp (1994), "İçel'de Oymak Aşiret ve Cemaatler”, İçel Kültürü, Y:8,S.32 Mart s.6-8

 25. Memişoğlu, Ragıp (1995), "İçel'de Cemaatler", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.20-22

 26. Memişoğlu, Ragıp (1995), "İçel'de Cemaatler IV", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.15

 27. Memişoğlu, Ragıp (1996), "İçel'de Cemaatler V “,İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.29-30

 28. Soylu, Sıtkı (1992), "Oğuzlar ve Türkmenler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.4-7

 29. Soylu, Sıtkı (1993), "Oğuzlar ve Türkmenler", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.8

 30. Soylu, Sıtkı (1997), "Göçebe Yörük Kültürüyle İlgili Bazı Gözlemler", İçel Kültürü, Y:11, S.50 Mart, s.7-9

 31. Yılmaz, Hasan (1994), "Giresun Yaylak ve Kışlak Hayatı", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.20-23

A.3. Sempozyumlar- Konferanslar vb.

 1. Artan, Gündüz (1995), “20. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu Mut'ta Yapıldı", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.33

 2. Artan, Gündüz (1995), “20. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu Mut'ta Yapıldı", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.33

 3. Atılgan, Halil (1995), "Yunus Emre Haftası Ve6. Uluslararası Halk Edebiyatı Seminerinin Ardından", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.31-32

 4. Atılgan, Halil (1997), “Akdeniz Belediyesi II. Kültür Ve Sanat Şöleni", İçel Kültürü, Y: 11, S.53, Eylül, s. 21-24

 5. Çağlar, Turan Ali(1991), "I. Uluslararası Türk Kültür Ve Sanat Şöleni İzlenimlerim", İçel Kültürü, Y:5 , S.18 , Kasım, s.30

 6. Çakmakoğlu, Sabahattin (1988), "I. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Açış Konuşmaları", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.4-7

 7. Çakmakoğlu, Sabahattin (1988), "I. Mersin Milli Kültür Ve Eğitim Sempozyumu Kapanış Konuşması", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s. 32-33

 8. Çiçek, Cemil (1989), "II. Mersin Milli Kültür Ve Eğitim Sempozyumunda Yaptığı Konuşma", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.3-4

 9. Dulkadir, Hilmi (1987), "Sunuş", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.3

 10. Dulkadir, Hilmi (1991), "IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin Ardından", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.24

 11. Erdoğan, Ahmet (1988), "I. Mersin Milli Kültür Ve Eğitim Sempozyumu Açış Konuşması", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.7

 12. Hekimoğlu, Saim; Faruk Çam; Ahmet Erdoğan; Müjgan Cunbur; Mehmet Önder; Yusuf Ekinci (1988), "Milli Kültürün Yaygınlaştırılması Ve Yaşatılmasında Halk Eğitimi Nekrelerinin Yeri, Genel Değerlendirme Ve Panel", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s. 8- 23

 13. İçel Kültürü (1987), "I. Mersin Millî Kültür Ve Eğitim Sempozyumu Ve Programı", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.34-36

 14. İçel Kültürü (1996), "Uluslararası Türkmen Kültürü Sempozyumu", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.33

 15. İçel Kültürü (1999), "IV. Türk Dünyası Kurultayı Yapıldı", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.20-22

 16. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1989), "II. Mersin Milli Kültür Eğitim Sempozyumu", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.5-9

 17. Özen, Kutlu (1994), "Birinci Uluslararası Türk Dünyası Kültür Ve Turizm Sempozyumu Ve I. Uluslararası İznik Göl Akşamı Şiir Şöleninin Ardından", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.34

 18. Turan, Şükriye (1992), "Dış Türkler Kongresi'nin Ardından", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.29-31

B. DİL-ANLATIM

 1. Akalın, Şükrü Haluk (1992), "Adana Ağızları", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.1- 3

 2. Alişar, Fahrettin (1994), "Divan-ü Lugat-it Türk'te Geçen ve Konya-Derbent İlçesi Ağzında Kullanılan Kelimeler", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.26-27

 3. Alişar, Fahrettin (1995), "Divan-ü Lugat İt Türk'te Geçen Ve Konya Yöresi Çiğil Türkleri Ağzında Kullanılan Kelimeler", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.33

 4. Artan, Gündüz (1995), "Düzeltmenin Uyarısı", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.24

 5. Artan, Gündüz (1995), "Düzeltmenin Uyarısı", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.32

 6. Artan, Gündüz (1996), "Düzeltmenin Uyarısı", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.25

 7. Aslan, Namık (1999), "Türk Folklorunda 'Küy' ve 'Küyşi' ", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.43- 47

 8. Ata, Mehmet Reşat (1999), "Yörük Bildirgesi", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.19

 9. Bozyiğit, A. Esat (1996), "Deve Terimleri Sözlüğü", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.15

 10. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 11. Çınarlı, Mehmet (1993), “Anamın Halleri Ve Dilleri ", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.28-29

 12. Doğan, İsmail (1996), "Antalya'dan Gazipaşa'dan Derleme Sözlüğüne Katkılar", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.9-11

 13. Doğan, Mehmet (1994), "Erdemli'den Mahalli Kelimeler", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.24

 14. Fedai, Harid (1996), "Karacaoğlan'da Bir Bölüm Sözcüklerin Kıbrıs Ağzındaki Kullanış Ve Anlamları", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.25-30

 15. Gönüllü, Ali Rıza (1988), "Güney Anadolu Yörüklerinde Deve İsimleri", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.33- 34

 16. Gönüllü, Ali Rıza (1994), "Alanya Halk ağzında Muhtar Motifi", İçel Kültürü, Y: 8, S.33, Mayıs, s. 9

 17. Gönüllü, Ali Rıza (1998), "Alanya Ağzından Derlenen Kelimeler", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.25-26

 18. Gülensoy, Baybars (1995), "Göktürk (Orhun Ve Yenisey) Abidesinin Değerlendirilmesi", İçel Kültürü, Y: 9, S.38, Mart, s. 5-7

 19. Gülensoy, Tuncer (1994), " 'Türk Dilleri' Terimi Üzerine", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.3

 20. Gülensoy, Tuncer (1995), " Çuvaşça Ve Zazaca Üzerine Notlar", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.3

 21. Gülensoy, Tuncer (1995), "Karamanoğulları İkinci Fermenı", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.34

 22. Gülensoy, Tuncer (1995), "Türk Diline Hizmet Ve Türk Dil Kurumu", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.3

 23. Gülensoy, Tuncer (1997), " 'Manas' Adı Üzerine", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.37- 38

 24. Gülensoy, Tuncer (1998), "Orhun Anıtlarını Kurtarmak", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.3-4

 25. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 26. Gülensoy, Tuncer (1998), "Nahçivan'da Türkoloji Çalışmaları Ve Veliyeddin Eliyev'in Üç Eseri", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.29-30

 27. Günşen, Ahmet (1992), "İlk Türkçecilerden Âşık Paşa'nın Kabri Başında", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s. 8- 29

 28. Günşen, Ahmet (1992), "İlk Türkçecilerden Âşık Paşa'nın Kabri Başında", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.7-8

 29. İvgin, Hayrettin (1993), "Türkçeyi Terk Mi Ediyoruz?", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.14

 30. İvgin, Hayrettin (1996), "Kaşgarlı Mahmut'la İlgili Türkistan'da Basılan Bir Risale", İçel Kültürü, Y:10, S.48 , Kasım, s.5-6

 31. Karabacak, Ökkeş (1993), "Yörük Oymaklarında Kelimeler", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.11-15

 32. Küçük, Sabahattin (1994), "Cumhuriyet Döneminde Dil Ve Kültür", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.4- 8

 33. Seyirci, Hüseyin (1994), "Türk Dili Ve Gelişimi Üzerine", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.24-25

 34. Soylu, Sıtkı (1992), "Keşşik-Değişik-Emişik", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.4

 35. Soylu, Sıtkı (1998), "Göktürklerden Cumhuriyet'e Türkçe'nin Macerası", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.9-11

C. HALK EDEBİYATI

C.1. Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı

C.1.1. Şairler Ve Eserleri

 1. Attaş, Doğan (1991), "Çeşitlemeler", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.9-11

 2. Dikmen, Hamit (1995), “Emalılı Ümmi Sinan", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.10-12

 3. Dulkadir, Hilmi (1990), “Saim Emre Üzerine Sıtkı Soylu İle Bir Röportaj", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.2-3

 4. Durbilmez, Bayram (1997), " 'Muhyiddin Abdal'ın Seyrannamesi' Üzerine",İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.48-52

 5. Erdoğan, Fethi (1997), “Anadolu Erenlerinden Niyazi-i Mısri", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.4

 6. Soylu, Sıtkı (1991), “Folklorcu Gözüyle Yunus Emre", İçel Kültürü,Y:5, S.13, Ocak, s.4-7

 7. Ulusoy, Niyazi (1994), “Eshab-ı Kehf İsimleri Veİlahisi", İçel Kültürü,Y:8, S.36, Kasım, s.16

C.1.2. Alevî Bektaşî Kültürü

 1. Atılgan, Halil (1998), "Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 2. Ayberkin, Ahmet (1998), “Güneyde Etnik Grup 'Nusayriler' ", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.24-25

 3. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.34

 4. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.19-22

 5. Toros, Taha (1987), "Toroslarda Tahtacı Oymakları", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.31-32

 6. Üçyıldız, Celal Necati (1992), "Taşeli Yöresinde Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.7-11

C.2. Âşık Edebiyatı

C.2.1. Şairler Ve Eserleri

 1. Alişar, Fahrettin (1995), "Mersin'de Tanıdığım Genç Halk Ozanı Kara Ozan", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.14-15

 2. İçel Kültürü (1997), "Âşıkların Dilinden Karacaoğlan Mezarı", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.4-5

 3. Alişar, Fahrettin (1993), "Mersin'de Yaşayan Bir Halk Şairi:Âşık Hüseyin Gülmez", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.15-16

 4. Alişar, Fahrettin (1995), "Mersin'de Yaşayan Şair Bekir Dağlı", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.26

 5. Alptekin, Ali Berat (1989), "Çukurova Âşıklarının Dilinde Bulgaristan Zulmü", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.4-7

 6. Alptekin, Ali Berat (1991), “Çukurovalı Âşık Hacı Karakılçık ", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.5-9

 7. Alptekin, Ali Berat (1991), “Dadaloğlu'nun Şiirlerinde Dini Ve Milli Unsurlar Var Mıdır?", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.4-7

 8. Alptekin, Ali Berat (1997), "Halil Karabulut Ve İsmail Coşar'ın Şiirlerinde Alanya'dan Derlenen Halk İnançlarından Örnekler ", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.15

 9. Alptekin, Ali Berat (1997), “Halil Karabulut Ve Bağdaş Yaylası", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.10-14

 10. Altunkaynak, Erdoğan (1998), "Sabri Şimşekoğlu", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.32-34

 11. Arı, Bülent (1997), "Karacaoğlan'da Sevgili'nin Giyim Kuşamı ", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.8-13

 12. Arıkan, Çınar (1988), "Yörük Kültüründen Bir Demet III", İçel Kültürü, Y:1, S.4, Ocak, s.46-47

 13. Artan, Gündüz (1995), “20. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu Mut'ta Yapıldı", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.33

 14. Artun, Erman (1995), "Dadaloğlu Üzerine Birkaç Söz", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.4-6

 15. Artun, Erman (1995), “Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları", İçel Kültürü , Y:9, S.41, Eylül, s.5-9

 16. Artun, Erman (1996), "Andırın Beşbucaklı Âşık Halil", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.18-25

 17. Artun, Erman (1996), “Bir Cönkteki Vahabi Destanı", İçel Kültürü, Y:10, S.45,Mayıs, s.9-13

 18. Artun, Erman (1997), "Adanalı Âşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı ", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.15-23

 19. Artun, Erman (1997), "Adana Âşıklık Geleneğinde Karacaoğlan Çağırma", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.14-17

 20. Atılgan, Halil (1990), "Âşık Ferahî Türkülerinin Müzik Yapısı Ve Yeni Derlediği Mediha Türküsü", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.17-20

 21. Atılgan, Halil (1995), "Çukurova'da Karacaoğlan Çığırmak",İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.13-14

 22. Atılgan, Halil (1995), "Göz Ve Gönül Şairi Adaşım (Addaşım)", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.33-35

 23. Atılgan, Halil (1995), "Hayatı Yokluk Ve Çile Kendisi Sevgi İle Ve Ceyhanlı Hasan Turan", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.31

 24. Atılgan, Halil (1996), "Âşık Nizami", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.23-25

 25. Atılgan, Halil (1996), "Karacaoğlan'a Atfedilen Şiirler", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.31-37

 26. Atılgan, Halil (1996), “Nem Alacak Felek Benim Ve Ceyhanlı Hasan Turan ", İçel Kültürü, Y:10, S.43,Ocak, s.31-32

 27. Atılgan, Halil (1996), “Nem Alacak Felek Benim Ve Ceyhanlı Hasan Turan", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.25-29

 28. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 29. Atılgan, Halil (1998), "Araştırmacı- Şair- Bozlak Sevdalısı Karalı ", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.25-30

 30. Atılgan, Halil (1999), "Derviş Ali", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.13-27

 31. Atlay, Doğan (1994), "Cönklerden Derlemeler; Nutk-ı Hesabi", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.27

 32. Atlay, Doğan (1994), "İhrakî", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.23-24

 33. Atlay, Doğan (1994), “Karacaoğlan'dan Yayınlanmış Şiirler", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.3-4

 34. Atlay, Doğan (1995), "Keklik", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.23-25

 35. Atlay, Doğan (1995), "Turnalar ", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.22-24

 36. Atlay, Doğan (1996), "Karacaoğlan Metinlerindeki Bozukluklar", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.46-49

 37. Atlay, Doğan (1996), "Leyleğin Yuvadan Attığı", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.22-23

 38. Atlay, Doğan (1997), "Cönklerden Derlemeler ", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.24

 39. Atlay, Doğan (1997), "İçelli Cemali",İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.53-54

 40. Atlay, Doğan (1997), “Bir Düzenleme", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.10

 41. Atlay, Doğan (1991), "İçelli Cemali", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.10-17

 42. Bozkurt, İsmail (1997), “Geleneksel Türk Halk Şiiri İle Yurt Ve Doğa Sevgisini Terennüm Eden Bir Kıbrıslı Türk Ozan Mehmet Tahir Doluner", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.29-34

 43. Bozyiğit, A. Esat (1988), "Gündeşlioğlu", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.17-21

 44. Bozyiğit, Esat (1989), “Gündeşlioğlu II", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.26-27

 45. Çağlar, Turan Ali (1994), "Tarsuslu Âşık Mahrumi", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.22-23

 46. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 47. Çınar, Ali Abbas (1988), "Âşık Zülfikâr Divanî Ve Mut İle Karacaoğlan Hakkındaki İki Şiiri", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.30-31

 48. Çubukçu, İbrahim Agah (1996), "Karacaoğlan'da Güzelin Özellikleri", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.22-24

 49. Çubukçu, İbrahim Agah (1997), "Atatürk, Sanat Ve Halk Şairleri", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.34-36

 50. Dulkadir, Hilmi (1987), "Bektaşî Şiirleri", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.9-13

 51. Dulkadir, Hilmi (1987), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şiirleri II", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.12-13

 52. Dulkadir, Hilmi (1987), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şiirleri III", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.22-24

 53. Dulkadir, Hilmi (1988), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şiirleri IV", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.14-15

 54. Dulkadir, Hilmi (1988), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şiirleri V", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.13-15

 55. Dulkadir, Hilmi (1989), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri VI", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.16-17

 56. Dulkadir, Hilmi (1991), "Dadaloğlu'nun Kavgasındaki Gerçek", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.10-12

 57. Dulkadir, Hilmi (1991), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri IX", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.25-26

 58. Dulkadir, Hilmi (1991), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şiirleri VI", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.16

 59. Dulkadir, Hilmi (1992), "Bektaşî Şiirleri", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.22-23

 60. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden - Bektaşî Şiirleri ", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.19

 61. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri IX", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.12-13

 62. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri VII", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.22-23

 63. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri VIII", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.14-16

 64. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri X", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.18

 65. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.14

 66. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.22

 67. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşî Şairleri", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.17-18

 68. Dulkadir, Hilmi (1995), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.7-9

 69. Dulkadir, Hilmi (1995), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.10-11

 70. Dulkadir, Hilmi (1995), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.21

 71. Dulkadir, Hilmi (1996), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.33-34

 72. Dulkadir, Hilmi (1996), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.30-32

 73. Dulkadir, Hilmi (1996), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.32-33

 74. Dulkadir, Hilmi (1996), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.29-31

 75. Dulkadir, Hilmi (1996), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.29-31

 76. Dulkadir, Hilmi (1996), "Karaca Oğlan Şenlikleri Üzerine", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.3

 77. Dulkadir, Hilmi (1996), "Karacaoğlan Belgeseli", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.50

 78. Dulkadir, Hilmi (1997), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.26-27

 79. Dulkadir, Hilmi (1997), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.21-23

 80. Dulkadir, Hilmi (1997), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.27-28

 81. Dulkadir, Hilmi (1997), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.15

 82. Dulkadir, Hilmi (1997), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.29-30

 83. Dulkadir, Hilmi (1998), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.31-35

 84. Dulkadir, Hilmi (1998), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.30-35

 85. Dulkadir, Hilmi (1998), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.31-34

 86. Dulkadir, Hilmi (1999), "Avşar Elleri", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.28-35

 87. Düzgün, Dilaver (1993), "Yaşayan Saz Şairlerimizden Âşık Mevlüt İhsani'nin Bir Şiiri Üzerine", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.26-27

 88. Emirmahmudoğlu, A. Saim (1996), "Karacaoğlan'ın Yaşadığı Dönemi Saptamak", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.15-21

 89. Fedai, Harid (1996), "Karacaoğlan'da Bir Bölüm Sözcüklerin Kıbrıs Ağzındaki Kullanış Ve Anlamları", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.25-30

 90. Gökbel, Ahmet (1996), "Karacaoğlan Ve Varsak Türkmenleri", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.11-17

 91. Gönüllü, Ali Rıza (1998), "Mustafa Ertaş Ve Şiirlerinden Örnekler", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.22

 92. Gülensoy, Tuncer (1991), “Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil Ve Üslup",İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.4- 9

 93. Gülensoy, Tuncer (1999), "Azerbaycan'ın Büyük Edibi Mirze Elekber Sabir Ve 'Hop-Hop Nâme'si",İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.3-4

 94. Gülensoy, Tuncer; Nejat Göyünç, Harid Fedai, Hayrettin İvgin, Ali Berat Alptekin, İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Sıtkı Soylu, Halil Atılgan (1988), "Akdeniz Bölgesi Halk Şairleri", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.24-31

 95. Güngör, Sabahattin (1993), "Gönül Tanburunun Zemburundan II", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.31

 96. Günşen, Ahmet (1993), "Derdi Çok Bir Halk Şairi: Afşinli Derdiçok", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.22-25

 97. İvgin, Hayrettin (1988), "Yeniceli Âşık Ali Bakî'nin Yayımlanmamış Deyişleri", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.50

 98. İvgin, Hayrettin (1997), "Karacaoğlan'da Gönül", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.18-24

 99. İvgin, Hayrettin (1997), "Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Felek", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.25-29

 100. İvgin, Hayrettin (1987), "Yeniceli Âşık Ali Bakî", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.14-16

 101. Kabakçı, Ulvi (1996), "Tokatlı Âşık Püryanî", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.18-19

 102. Kaya, Doğan (1997), "Karacaoğlan'ın Efsanevi Kişiliği", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.7-13

 103. Koz, M. Sabri (1997), "Seyrani'nin Bir Karamanlıca Kitapçıkta Yer Alan İki Şiiri ", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.39

 104. Koz, Sabri (1996), "Yazmalardan Derlenen Karacaoğlan Deyişleri Ve Birkaç Öneri ", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.9-14

 105. Makal, Tahir Kutsi (1997), "Karacaoğlan Türkmenistan'da", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.30-31

 106. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1993), "Silfkeli Şair Naim Yalnız", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.25-26

 107. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1994), "Silifkeli Şair Naim Yalnız", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.27-28

 108. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1996), "Karacaoğlan Nereli?", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.43-45

 109. Oy, Aydın (1991), "Türk Halk Şiirinde Bir Motif Saz İle Avlama", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.5

 110. Oy, Aydın (1996), "Karacaoğlan Ve İstanbul", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.38-42

 111. Özen, Kutlu (1987), "Çukurovalı Âşık Ferahi Anıldı", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.29-30

 112. Ramazanoğlu, Niyazi (1995), "Varsak Türkmen Aşiretleri Ve Varsağıları", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.24-27

 113. Sağlamer, Orhan (1994), " 'Ozan Cefa' Mehmet Özler", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.30-31

 114. Seyhan, Özcan (1988), "Silifkeli Halk Ozanı Kâzım Yüzbaşıoğlu", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.34-35

 115. Seyhan, Özcan (1988), "Silifkeli Halk Ozanı Kâzım Yüzbaşıoğlu", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Ocak, s.34-35

 116. Soylu, Sıtkı (1988), "Halk Şiirinde Mekan Unsuru", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.15-18

 117. Soylu, Sıtkı (1990), "Karacaoğlan Enstitüsü Kurulmalıdır", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.3-4

 118. Soylu, Sıtkı (1991), “Karacaoğlan Sözlüğü Ve Metin Bozuklukları Üzerine Düşünceler", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.10-12

 119. Soylu, Sıtkı (1992), "Folklor Araştırmaları Ve Karacaoğlan Mezarı Üzerine", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.12-14

 120. Soylu, Sıtkı (1993), "İçil Şairlerinden İrfanî", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.9-10

 121. Soylu, Sıtkı (1995), "Karacaoğlan'da Güzellik Kavramı ", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.17-18

 122. Soylu, Sıtkı (1996), "Çukur Köyündeki Karacaoğlan Mezarının Tarihi Ve Maddi Dayanakları", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.4-8

 123. Soylu, Sıtkı (1996), "Karacaoğlan'ın Yaşadığı Coğrafyada Sosyal Ve Kültürel Yapı", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.6-7

 124. Soylu, Sıtkı (1996), "Mut Güzellemesi", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.24

 125. Soylu, Sıtkı (1997), "Karacaoğlan'ın İnanç Dünyası", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.32-33

 126. Soylu, Sıtkı (1991), "Karacaoğlan'dan Üç Yeni Şiir Daha", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.4

 127. Soylu, Sıtkı (1994), “Osmanlı Karamanoğulları Üstüne Bir Destan ", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.13

 128. Soylu, Sıtkı (1994), “Zülfikar Çavuş Ve Eşkıya Pantış ", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.8

 129. Soylu, Sıtkı (1995), “Topoğlu Süleyman Destanı", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.35

 130. Şentürk, Ahmet Tufan (1991), "Hüseyin (Çolak) Yurdabak", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.32-33

 131. Şimşek, Esma (1994), “Halk şiirine Gönül Verenler-İbrahim Davutoğlu (Karalı)", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.9-11

 132. Tanal, Öznur (1994), “Gülnar'da Yapılan Halk Kültürü Alan Araştırmasına Ait Rapor", İçel Kültürü, Y:2, S.8, Temmuz, s.14-16

 133. Teknikel, Ramazan (1990), "Gülnar'lı Bir Şair: Hacı Cemil Aslan", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.22

 134. Teknikel, Ramazan (1990), "Mutlu Âşık İsmail", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.27

 135. Teknikel, Ramazan (1991), "Halk Kültürümüzden Çizgiler", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.12

 136. Teknikel, Ramazan (1992), "Âşık Cemali'nin Bir Şiiri ", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.14

 137. Ünlü, Nazmi (1989), “Bizim Karacaoğlan ", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.27

 138. Yardımcı, Mehmet (1994), "Âşık Hasan Dede Kitabı Üzerine Görüşler Ve Hasan Dede'nin Şiir Dünyası", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.27

 139. Yardımcı, Mehmet (1995), "Hekimhanlı Esiri", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.21-23

 140. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1996), "Bizim Köyün Önü Bostan", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.35

C.2.2. Âşık Tarzı Şiir Örnekleri

 1. Akbıyık, Abuzer (1994), “Çocuk", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.25

 2. Akbuğa, İsmet (1996), “Sevdada Türküyü Yele Asmışım", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.17

 3. Arıcı, Tülay (1998), “Segâh Ninni", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.35

 4. Âşık Coşkun Gönüllü (1987), “Gönül", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.20

 5. Âşık Durali (1994), “Düğünlerimiz", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.37

 6. Âşık Durali (1995), “Eski Günlerimiz", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.34

 7. Âşık Hasreti (1987), “Yok Benim", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.28

 8. Âşık Nurşah (1987), “Gelin", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.20

 9. Âşık Nurşah (1990), “Kaldı", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.13

 10. Ayberkin, Ahmet (1994), “Öğüt", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.13

 11. Ayberkin, Ahmet (1994), “Özledim", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.25

 12. Ayberkin, Ahmet (1995), “Birlik", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.13

 13. Ayberkin, Ahmet (1995), “Gün Bahar", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.20

 14. Ayberkin, Ahmet (1995), “Yaşamım", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.14

 15. Bolat, Ahmet (1992), “Kanlı Arena", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.7

 16. Bolat, Ahmet (1992), “Meğer Tacımmış", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.32

 17. Bolat, Ahmet (1993), “Dostluk Rüyası", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.21

 18. Bolat, Ahmet (1995), “Sevgili Allah'ım", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.44

 19. Bolat, Ahmet (1996), “Deli Danalar", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.37

 20. Bolat, Ahmet (1996), “Meğer Tacımmış", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.33

 21. Bolat, Ahmet (1997), “Yeni Yılı Karşılarken", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.6

 22. Bolat, Ahmet (1998), “İnsanlık Şehrine Ulaşmak İçin", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Ocak, s.32

 23. Bozkurt, Aycan (1992), “Ne Güzel", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.29

 24. Bülbül Âşık Kemali (1993), “Vay Halime Vay", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.24

 25. Çankaya, Sabahattin (1994), “Bosna Hersek'teki Müslümanlara Ağıt", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.19

 26. Çetinkaya, Haydar (1992), “Millette Ara", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.14

 27. Çetinkaya, Haydar (1993), “Bendedir", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.11

 28. Çıldırlı Âşık Mehmet Oktay (1993), “Mersin", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.32

 29. Çumralı, Celâl (1990), “Sevdalanınca", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.33

 30. Doğan, Mehmet (1995), “Gelmeyeceksin", İçel Kültürü, Y:5, S.38, Mart, s.12

 31. Doğan, Mehmet (1996), “Farkımız Nedir", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.49

 32. Doğan, Mehmet (1997), “Bekleyiş", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.14

 33. Doğan, Mehmet (1998), “Nöbet", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.23

 34. Ekin, Servet (1995), “Kardelen", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.25

 35. Erdoğan, Fethi (1996), “Birliğe Dirlik", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.11

 36. Erdoğan, Fethi (1996), “Yaşarken", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.40

 37. Erten, Abdullah (1992), “Ne Derler", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.29

 38. Eyrik, Cemile (1990), “Bırak Yakamı", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.16

 39. Güngör, Sabahattin (1992), “Aşk İle", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.28

 40. Güngör, Sabahattin (1992), “Gönül Tanburunun Zemburundan", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.7

 41. Güngör, Sabahattin (1992), “Gönül Tanburunun Zemburundan", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.30

 42. Güngör, Sabahattin (1993), “Değil", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.22-24

 43. Güngör, Sabahattin (1993), “Gibi", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.35

 44. Güngör, Sabahattin (1993), “Gibi", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.35

 45. Güngör, Sabahattin (1993), “Virân", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.25

 46. Güngör, Sabahattin (1994), “Allah Bilir", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.37

 47. Güngör, Sabahattin (1994), “Bu Âşıklık", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.9

 48. Güngör, Sabahattin (1994), “Ey Alemin", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.13

 49. Güngör, Sabahattin (1994), “Kâmil İnsân", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.24

 50. Güngör, Sabahattin (1994), “Sözü", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.26

 51. Güngör, Sabahattin (1995), “Cananımı", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.23

 52. Gürünlü Âşık Gülhani (1987), “Ola Silifke", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.7

 53. Karacaoğlan (1994), “Deyi",(Derleyen:Berdan Karagöz), İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.11

 54. Karagöz, Berdan (1991), “Kaya",İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.9

 55. Karagöz, Berdan (1991), “Ozanlara Ağlanmaz", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.20

 56. Karagöz, Berdan (1991), “Yunusun Mezarından Duygular", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.13

 57. Karakoç, Bahaettin (Ekinözlü Âşık Rahmani) (1991), “Yitik İlanı", İçel Kültürü, Y:5, S.16,Temmuz, s.11

 58. Karayılan, Ömer (1993), “Unutulan", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.18

 59. Öğüt, Durali (1996), “Güzel Silifke", İçel Kültürü ,Y:10, S.46, Temmuz, s.28

 60. Öğüt, Mehmet (1997), “Avcılar", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.20

 61. Öğüt, Mehmet (1997), “Köylü Kızları", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.17

 62. Öğüt, Mehmet (1998), “Hırka Meselesi", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.5

 63. Öğüt, Mehmet (1998), “Köy Hasreti", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.27

 64. Öğüt, Mehmet (1998), “Neyim Var", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.30

 65. Öztürk, Ahmet (1989), “Ceylan Nehri", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.21-22

 66. Samsunlu Âşık Kemali Bülbül (1994), “Silifke", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.32

 67. Sevim, Muzaffer (1993), “Değil Mi?", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.10

 68. Soylu, Sıtkı (1997), “Dörtlemeler", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.9

 69. Tece, Mustafa (1993), “Işıktır Öğretmen", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.25

 70. Turan, Şükriye (1994), “El Verin", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.8

 71. Turan, Şükriye (1994), “Güzelleme", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.14

 72. Turan, Şükriye (1994), “Zor Sevda", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.10

 73. Uğuz, Faik (1991), “Cennet Mersin", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.31

 74. Uğuz, Faik (1991), “Gülnar", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.23

 75. Uğuz, Faik (1991), “Mersin", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.18

 76. Uğuz, Faik (1991), “Özle Barış", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.9

 77. Uğuz, Faik (1991), “Silifke Kalesi", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.33

 78. Uğuz, Faik (1991), “Silifkeli", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.12

 79. Uğuz, Faik (1992), “Dilek", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.5

 80. Uğuz, Faik (1992), “Esme", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.6

 81. Uğuz, Faik (1992), “Silifke Kalesi", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.13

 82. Uğuz, Faik (1992), “Yerme", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.10

 83. Uğuz, Faik (1993), “Ayın On Dördü", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.14

 84. Uğuz, Faik (1993), “Bosna Hersek", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, (dış kapak)

 85. Uğuz, Faik (1993), “Doğum", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.13

 86. Uğuz, Faik (1993), “Mersin", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.12

 87. Uğuz, Faik (1993), “Sistem", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.21

 88. Uğuz, Faik (1994), “82'de Bahar", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.11

 89. Uğuz, Faik (1994), “Ahilik", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.36

 90. Uğuz, Faik (1994), “Irgatlık", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.29

 91. Uğuz, Faik (1994), “Mevsimsiz Yağan Kar", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.9

 92. Uğuz, Faik (1994), “Türkmen Aşkı", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.8

 93. Uğuz, Faik (1994), “Türkmen Mayası",İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.14

 94. Uğuz, Faik (1995), “Ateş", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.30

 95. Uğuz, Faik (1995), “Gülnarlı", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.9

 96. Uğuz, Faik (1995), “Turna Selamı", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.35

 97. Uğuz, Faik (1995), “Yayalgını", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.18

 98. Uğuz, Faik (1996), “Taşeli", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.22

 99. Uğuz, Faik (1997), “Mehmet Doğan", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.28

 100. Uğuz, Faik (1997), “Ülfet", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.6

 101. Ünlü, Nazım (1989), “Mut", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.20-21

 102. Ünlü, Nazım (1991), “Mahras Dağı", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.33

 103. Ünlü, Nazım (1991), “Yörükler Yaylası", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.26

 104. Ünlü, Nazmi (1995), “Mut'un Kaysısı", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.27

 105. Yalnız, Naim (1994), “Doyamazsın Anamur'un", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.20

 106. Yalnız, Naim (1994), “Doyulmuyor Yeşil Mut'un", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.40

 107. Yalnız, Naim (1995), “Ahilik", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.13

 108. Yalnız, Naim (1995), “Doyamazsın Anamur'un", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.34

 109. Yalnız, Naim (1995), “Nisanda Geceyi Mersin'de Yaşa", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.21

 110. Yaşbay, Hasan (1989), “Bir Dilim Ekmek", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.27

 111. Yenmez, Ali (1993), “Yakma Beni Güzel Dilber", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.18

C.3. Anonim Halk Edebiyatı

C.3.1. Anonim Şiirler

C.3.1.1. Türkü

 1. Akbıyık, Abuzer (1996), "Urfa Kurtuluş Türküsünün Hikâyesi", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.39-40

 2. Alptekin, Ali Berat (1988), "Silifke Ve Çevresinde Derlenen Kına Türküsü Ve Bunun Mukayeseli Örnekleri", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.9-12

 3. Arıkan, Çınar (1988), "Hasret Türküsü", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.21-23

 4. Atılgan, Halil (1988), "İçel'de Türküler", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.19-20

 5. Atılgan, Halil (1992), "Çukurova Türkülerinin Müzik Yapısı", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.8-13

 6. Atılgan, Halil (1993), "Türkülerimizin Notaya Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.20-24

 7. Atılgan, Halil (1995), "Bir Türkü Bin Rezalet", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.16-19

 8. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 9. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 10. Duygulu, Melih (1990), "Adana Halk Müziği Araştırmaları Ve Yeni Derlenen Bir Türkü", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.11-13

 11. İçel Kültürü (1988), "Havada Bulut Yok", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.41

 12. Karagöz, Berdan (1995), "Eski Bir Türkü", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.22

 13. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

 14. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1987), "Silifke'de Folklor", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.18-19

 15. Selçuk, Oğuz Adem (1995), "Türkülerimizde Mektubun Yeri", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.38-41

 16. Soylu, Sıtkı (1993), "Claudios Köprüsü Ya Da Kesikköprü Ve Bir Türkünün Öyküsü", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.18

 17. Şakir, Mehmet (1994), "Ahıska Türküleri", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.27

 18. Teknikel, Ayşe (1990), "Bir Köy Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.25

 19. Teknikel, Ramazan (1991), "Halk Kültürümüzden Çizgiler", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.12

 20. Turan, Şükriye (1993), "Çukurova Kına Geleneğinde Ağıt Türküler", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.16-21

 21. Vural, Süray (1989), "Bir Mut Türküsü Ve Hikâyesi", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.18

 22. Vural, Süray (1996), "Mut Yöresi Halk Türküleri Ve Halk Oyunları", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.18-22

C.3.1.2. Mani

 1. Atılgan, Halil (1989), "Mersin Köylerinden Derlenmiş Maniler", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.13-15

 2. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Ocak, s.33-35

 3. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

 4. Teknikel, Ayşe (1990), "Bir Köy Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.25

 5. Yıldız, Salih (1996), “Kız İle Gelinin Atışması", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.22

 6. Yund, Kerim (1989), "Silifke'den Maniler II", İçel Kültürü, Y:3, S.6, Eylül, s.27-29

 7. Yund, Kerim (1989), "Silifke'den Maniler", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.24-27

 8. Yund, Kerim (1989), "Silifke'den Maniler", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.29

C.3.1.3. Ağıt

 1. Alptekin, Ali Berat (1994), "Çukurova Âşıklarında Ağıt Yakma Geleneği", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.9-12

 2. Alptekin, Ali Berat (1996), "Kadirli Ve Osmanlı Ağıtları", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.42

 3. Atlay, Doğan (1994), "Bir Ağıt Ve Hikayesi", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.7

 4. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

 5. Mirzaoğlu, F. Gülay (1996), "Adana Ceyhan Yöresinden Ağıtlar", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.9-12

 6. Poyrazoğlu, Osman Nuri (1993), "Poyrazoğlu Ali Çavuş İçin Ağıt", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.30

 7. Soylu, Sıtkı (1994), "Mut Yöresinden Yakım Derlemeleri", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.21-22

 8. Şimşek, Esma (1990), "Ağıtların Söyleyicileri Sadece Kadınlar Mıdır?", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Kasım, s.14-16

 9. Topaloğlu, Mustafa (1993), "Tek Kalan Ağaca Ağıt", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.18

 10. Üçyıldız, Celal Necati (1992), "Geyik Ağıdı", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.14-15

C.3.1.4. Ninni

 1. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar II", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.17-18

 2. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar III", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.29-30

 3. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

 4. Tekinel, Ayşe (1989), "Mut Yöresinde Söylenen Ninniler", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.26

 5. Tekinel, Ayşe (1994), "Mut Yöresinde Söylenen Ninniler-2", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.11

 6. Teknikel, Ayşe (1990), "Bir Köy Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.25

C.3.2. Anlatmalar

C.3.2.1. Destan

 1. Uytun, Göktürk Mehmet (1989), "Destanlar", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.25

C.3.2.2. Efsane

 1. Alptekin, Ahmet (1992), "Çukurova Bölgesinde Halk Hikayesi Kahramanlarına Ve Âşıklara Bağlı Olarak Teşekkül Eden Efsaneler", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.4-6

 2. Alptekin, Ali Berat (1987), "Mersin Efsaneleri", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.21-23

 3. Alptekin, Ali Berat (1990), "Masal, Halk Hikayesi Ve Efsane Metinleri İç İçe Girebilir Mi?", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.4-9

 4. Alptekin, Ali Berat (1990), "Zümrüdü Anka Kuşu İle İlgili Bir Efsane", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.4-5

 5. Alptekin, Ali Berat (1994), "Silifke Kavak Köyü'nün Efsanesi", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.5-7

 6. Alptekin, Ali Berat (1996), "Eğribel Dağları (Giresun) 'Gelin Taşı' Efsanelerinin Varyantları Üzerine Bir Araştırma", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak , s.12-14

 7. Alptekin, Ali Berat (1997), "Kadirli Ve Kozan Efsanelerinden Örnekler", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.8-9

 8. Atlay, Doğan (1989), "Mut Yöresinde Söylenen Efsaneler", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.23-25

 9. Atlay, Doğan (1994), "Şeyh Ali Semarkandi Hakkında ", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.3-5

 10. Atlay, Doğan (1996), "Şeyh Ali Semerkandi Zeyne'de Medfundur", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.14-18

 11. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 12. Doğan, Ayşe (1995), "Kozan-Bucak Köyü Efsaneleri", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.12-13

 13. Doğan, Ayşe (1995), "Kozan-Bucak Köyü Efsaneleri", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.28

 14. Doğan, Ayşe (1996), "Kozan-Bucak Köyü Efsaneleri", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.24

 15. Doğan, Ayşe (1996), "Kozan-Bucak Köyü Efsaneleri", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.41-42

 16. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mersin'de Derlenen Efsaneler", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.15

 17. Dulkadir, Hilmi (1992), "Mersin'de Derlenen Efsaneler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.20-21

 18. Dulkadir, Hilmi (1993), "Mersin'de Derlenen Efsaneler II", İçel Kültürü, Y:5, S.25, Ocak, s.13-14

 19. Duman, Bilal (1987), "Ashab-ı Kehf Olayının Düşündürdükleri (Mağara Arkadaşları)", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.13-14

 20. Özkan, Şahin (1993), "İnançlar, Yılanlar Ve Korikos", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.10-11

 21. Şimşek, Esma (1989), "Çukurova Efsanelerinden Örnekler", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.8-12

 22. Şimşek, Esma (1996), "Hatay Bölgesi Efsanelerine Genel Bir Bakış", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.9-11

 23. Tanal, Öznur (1994), "Gündüzoğlu Efsanesi", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.27-28

 24. Tanal, Öznur (1995), "Sarıbey Efsanesi", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.20

 25. Toroslu, Abdullah (1996), "Dört Ayak Efsanesi", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.25

 26. Toroslu, Abdullah (1996), "Gezende Köprüsü", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.32

 27. Toroslu, Abdullah (1996), "Gülnar Efsanesi", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.25

 28. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1995), "Yedi Kardeşler Efsanesi", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.21

 29. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1995), "Yedi Kardeşler Efsanesi", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.21

C.3.2.3. Evliya Menkıbeleri

 1. Arıcı, Tülay (1997), “Yaren Gediği", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.14-16

 2. Çelik, İsa (1990), “Murat Dede Menkıbesi", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.36-37

 3. Demir, Aslan Borahan (1990), “Çoban Dede-Ali Baba Menkıbesi", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.37-38

 4. İvgin, Hayrettin (1992), “Bazı Kaynaklarda Sarı Saltuk", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.3-4

 5. Soylu, Sıtkı (1992), “Şeyh Ali Semarkandi'ye Ait İki Menkıbe", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.6-7

C.3.2.4. Halk Hikâyesi

 1. Alptekin, Ali Berat (1990), "Masal, Halk Hikayesi Ve Efsane Metinleri İç İçe Girebilir Mi?", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.4-9

 2. Alptekin, Ali Berat (1994), "Yaşayan Dede Korkut Hikayeleri Beyböyrek", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.4-7

 3. Derdiyok, İ.Çetin (1993), "Dede Korkut Hikâyelerindeki Olağanüstü Motifler Ve Kaynakları", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.3-9

 4. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

 5. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Balböğrek II", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.20-22

 6. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Balböğrek III", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.19-22

 7. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Balböğrek", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.29-31

 8. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Dedem Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beyleri'nin- Yiğitleri'nin Hatıralarını Taşıyan Yer adları Üzerine Bir Deneme", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.16-26

 9. Memişoğlu, Ragıp (1993), "Köroğlu", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.25-32

 10. Önder, Mehmet (1987), "İçel'in Folklor Güldestesi", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.5-9

 11. Şimşek, Esma (1991), "Deli Boran Hikâyesi", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.13-17

C.3.2.5. Masal

 1. Alptekin, Ali Berat (1987), "İçel Ve Çevresinde Masal Anlatma Geleneği", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.5-7

 2. Alptekin, Ali Berat (1989), "Yalanlamalı Masallar", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.7-8

 3. Alptekin, Ali Berat (1990), "Masal, Halk Hikayesi Ve Efsane Metinleri İç İçe Girebilir Mi?", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak , s.4-9

 4. Alptekin, Ali Berat (1993), "Türk Kültürü İçerisinde Hatay Masallarının Yeri", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.4

 5. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 6. Dulkadir, Hilmi (1988), "Tilki'nin Başına Gelenler", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.21-24

 7. Dulkadir, Hilmi (1993), "Kırk Kulun Anası", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.27-29

 8. Dulkadir, Hilmi (1993), "Sırma Saçı Kız, Tel Perçemli Oğlan", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.28-29

 9. Dulkadir, Hilmi (1993), "Zengiltaş", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.26-28

 10. Soylu, Sıtkı (1995), "Mut'tan Masal Derlemeleri", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.17-18

 11. Şimşek, Esma (1996), "Yukarı Çukurova Masallarının Yapı Özellikleri", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.7-10

 12. Yılmaz, Mehmet (1996), "Kırgız Halk Masalları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.29-31

 13. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1996), "La Fontaine Mara'ya Geldi Mi?", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.26

 14. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1996), "Silifke Köy Gecelerinden Masallar", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.14-17

 15. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1997), "Silifke Köy Gecelerinden Masallar", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.19

 16. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1997), "Silifke Köy Gecelerinden Masallar", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.12-13

C.3.2.6. Fıkra

 1. Alptekin, Ali Berat (1997), "Kadirli Ve Kozan Fıkraları", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.18-19

 2. Alptekin, Ayşe (1990), "Silifkeli Fıkra Tipi:Hacı Kiya", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.30-33

 3. Atlay, Doğan (1990), "Mut Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.6-9

 4. Atlay, Doğan (1991), "Mut Folklorundan Damlalar", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.6

 5. Soylu, Sıtkı (1994), "Mut'tan Fıkracı Tipler Ve Bir Öneri", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.20-21

 6. Usta, İbrahim (1990), "Espriyle Karaca Bey", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.16-17

 7. Usta, İbrahim (1990), "Karacabey'den Fıkralar", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.28-29

 8. Usta, İbrahim (1990), "Karacabey'den Fıkralar", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.34-35

 9. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), "Silifke'den Ev Fıkraları", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.18

C.3.3. Kalıplaşmış Sözler

C.3.3.1. Atasözleri ve Deyimler

 1. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar II", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.17-18

 2. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar III", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.29-30

 3. Artan, Gündüz (1994), "Üçleme Deyişat", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.5-8

 4. Atılgan, Halil (1989), "Mersin Ve Tarsus Köylerinden Derlenmiş Değişetler", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.27-28

 5. Atlay, Doğan (1990), "Mut Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.6-9

 6. Atlay, Doğan (1991), "Mut Yöresinde Söylenen Miş'li Deyimler", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.18

 7. Atlay, Doğan (1996), "Mut Yöresinde Söylenen Uyaklı Deyimler", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.13-14

 8. Bozyiğit, A. Esat (1996), "Atasözleri Ve Deyimlerimizde Deve", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.19-23

 9. Gönüllü, Ali Rıza (1994), "Alanya'dan Derlenen Özlü Sözler III", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.26

 10. Gönüllü, Ali Rıza (1991), "Alanya'da Derlenen Özlü Sözler", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.25

 11. Gülensoy, Tuncer (1996), " 'Yarısı (Yerin Altında/Yere Çakılı Adam)' Deyimi Üzerine' ", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.17

 12. Karabacak, Ökkeş (1994), "Yörüklerde Atasözleri", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.6-8

 13. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Ocak, s.33-35

 14. Korkmaz, H. Halil (1996), "Atasözleri", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.21

 15. Selçuk, Oğuz Adem (1994), "Karaisalı'da Söylenen Deyimler", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.26

 16. Selçuk, Oğuz Adem (1994), "Karaisalı'da Söylenen Deyimler-1", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.10-11

 17. Soylu, Sıtkı (1993), "Deyiş Ve Deyimlerin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.7-8

 18. Teknikel, Ayşe (1990), "Bir Köy Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.25

 19. Uğuz, Ali İhsan (1992), "Erdemli Ve Havalisine Ait Mahalli Deyim Ve Atasözleri", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.20-21

 20. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), "Eski Bir Defterden Kalanlar", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.9-13

 21. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), "Silifke Yöresinden Atasözleri Ve Deyimler", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.4-6

C.3.3.2. Bilmeceler

 1. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar II", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.17-18

 2. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar III", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.29-30

 3. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.12

 4. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel Halk Kültüründen Damlalar", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.14

 5. Atılgan, Halil (1988), "Bilmeceler Ve İçel'de Bilmece Sorma Geleneği", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.27-29

 6. Çetin, Rüştü (1992), "Bilmeceler", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.11-13

 7. Gönüllü, Ali Rıza (1997), "Pertek Ve Çevresinden Derlenen Bilmeceler", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.25

 8. Karaman, Fikri (1995), "Sivas-Doğanşar Yöresi Bilmeceleri", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.19-20

 9. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Ocak, s.33-35

 10. Özmen, Mehmet (1995), "Hatay Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.8-11

 11. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), "Eski Bir Defterden Kalanlar", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.9-13

C.3.3.3. Dua Ve Beddualar

 1. Alişar, Fahrettin (1992), "Mersin'de Söylenen Alkış Ve Kargışlar", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.17

 2. Kalafat, Yaşar (1999), "Gürcistan Türk Halk Sufizmi", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.8-12

 3. Karabacak, Ökkeş (1992), "Yörüklerde Dua Ve Beddua", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.18-19

 4. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

C.3.3.4. Yeminler

 1. Kalafat, Yaşar (1999), "Gürcistan Türk Halk Sufizmi", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.8-12

 2. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması-3", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.23-25

C.3.3.5. Tekerlemeler

 1. Alişar, Fahrettin (1992), "Tarsus Çocuk Folklorundan Damlalar", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.21

 2. Alişar, Fahrettin (1992), "Yabancı Televizyon Dizilerinin Çocuk Oyunlarında Söylenen Tekerlemelere Tesiri", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.9-10

 3. Dulkadir, Hilmi (1989), "Mersin'de Derlenen Tekerlemeler", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.8-13

 4. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması-3", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.23-25

 5. Özbekler, Kerim (1990), "Mersin'in Anamur İlçesinde Söylenen Tekerlemeler", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.23

 6. Teknikel, Ayşe (1990), "Bir Köy Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.25

 7. Uysal, Hidayet (1990), "Mut'tan Bir Tekerleme", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.24

C.3.3.6. Araç Sözleri

 1. Atılgan, Halil (1990), "Şoförler De Sever", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.28-30

C.3.3.7. Lakaplar

 1. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.21-23

C.3.3.8. Çağırmalar

 1. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.23-25

D. DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA, EĞİTİM KURUMLARI

D.1. Ahilik

 1. Erdoğan, Ahmet (1987), "İçel Kültürü Ve Ahilik Üzerine", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.3-5

 2. Uğuz, Faik (1994), “Ahilik Ve Ahi Evran", İçel Kültürü,Y:8, S.36, Kasım, s.35-36

D.2. Komşuluk, Misafirperverlik

 1. Atlay, Doğan (1989), "Misafir Ve Misafirlik", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.5-6

 2. Soylu, Sıtkı (1992), "Keşşik-Değişik-Emişik", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.4

E. HAYATIN DÖNÜM NOKTALARIYLA İLGİLİ GELENEK VE GÖRENEKLER

E.1. Doğum

 1. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 2. Gülensoy, Tuncer (1994), "Türklerde Ad Verme Geleneği Ve Hektor", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.3-4

 3. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.27-29

 4. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması-3", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.23-25

 5. Selçuk, Oğuz Adem(1993), "Karaisalı'nın Etekli Köyünde Doğum Gelenek Ve Görenekleri", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.16-17

E.2. Sünnet

 1. Alişar, Fahrettin (1995), "Mersinde Yapılan Sünnet Düğünleri", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.19

 2. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.27-29

E.3. Evlenme

 1. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y: 12, S.59, Eylül, s. 12- 26

 2. Babacanoğlu, M. Demirel (1998), "Köyümüzde Düğün Gelenekleri", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.18-24

 3. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 4. İlyasova, Kurbancemal; Yaşar Kalafat (1998), "Türkmenistan Ve Türkiye Düğün - Ölüm Gelenek Ve İnançları", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.14-17

 5. Karaman, Fikri (1996), "Yabancı Gözüyle Sergen Ve Sergen'de Düğün", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.23-25

 6. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.27-29

 7. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması-3", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.23-25

 8. Soylu, Sıtkı (1987), "Türk Folklorunda Ve İçel'de Kına Ve Kına Yakma", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.8-9

 9. Tanal, Öznur (1994), "Kuskan Beldesi Evlenme Adetleri", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.12-14

 10. Usta, İbrahim (1987), "Erdemli'de Düğünler", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.24-25

 11. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1994), "Silifke Yöresinde Düğün Töreni", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.19

E.4. Askere, Gurbete Uğurlama, Karşılama

 1. Kırıkçı, Ebru (1999), "Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.23-25

E.5. Ölüm

 1. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y: 12, S.59, Eylül, s. 12- 26

 2. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 3. Çetinel, Fevziye (1992), "Erdemli'de Cenaze Töreninde Rastlanan İlginç Davranışlar", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.20

 4. İlyasova, Kurbancemal; Yaşar Kalafat (1998), "Türkmenistan Ve Türkiye Düğün - Ölüm Gelenek Ve İnançları", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.14-17

 5. Kırıkçı, Ebru (1998), "Tarsus İlçesi Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.50, Eylül, s.27-29

F. HALK BİLGİSİ

F.1. Halk Hekimliği

 1. Atlay, Doğan (1990), "Mut Folklorundan Damlalar", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.23-24

 2. Çağlar, Turan Ali (1992), "Türklerde Ocak Kültürü",İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.24-25

 3. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 4. Doğan, Mehmet (1993), "Kıyık (Kıyılma)", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.25

F.2. Takvim

 1. Attaş, Doğan (1991), "Çeşitlemeler", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.9-11

F.3. Halk Zoolojisi

 1. Atlay, Doğan (1997), "Kırlangıçlar", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.14-15

 2. Dulkadir, Hilmi (1995), "Develer", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.15-20

 3. Dulkadir, Hilmi (1995), "Yörük Keçileri Üzerine Bir Deneme", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.8-9

 4. Gönüllü, Ali Rıza (1990), "Güneyanadolu Yörüklerinde En Vurmak Adeti", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.12-13

 5. Gönüllü, Ali Rıza (1996), "Alanya'da Deve Kültürüne Dair Notlar", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.20

F.4. Halk Ekonomisi

 1. Alişar, Fahrettin (1994), "İçel'de Balıkçılık", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.12

 2. Aydın, Ethem (1994), " İşe Dönük Halk Üniversiteleri ", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.13

 3. Aydın, Ethem (1994), "İşe Dönük Halk Üniversiteleri: Bağbozumu Bandırma", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.23-24

 4. Ersoy, Uğur (1994), " Mihrican Yaylalarında (Bağ Bozumu Ve Bandırma) ", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.12

 5. Teknikel, Ramazan (1995), "Folklorumuzda Arı, Arıcılık, Bal ", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.36-37

G. BAYRAMLAR-TÖRENLER-KUTLAMALAR

G.1. Dini Bayramlar

 1. Alişar, Fahrettin (1992), "Bayramlar Ve İçel'de Dini Bayram Gelenekleri",İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.7-8

 2. Gönüllü, Ali Rıza (1995), "Alanya'da Kurban Bayramı Adetleri", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.18

 3. Kırıkçı, Ebru (1999), "Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.23-25

G.2.Kutsal Aylar, Günler

 1. Kırıkçı, Ebru (1999), "Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.23-25

G.2. Hıdrellez

 1. Erdem, Ahmet Refik (1991), "Hıdırellez", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.8

G.3. Nevruz

 1. Alptekin, Turan (1995), "Nevruz Dolayısıyle", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.6-7

 2. Artun, Erman (1995), "Türk Halk Kültüründe Mevsimlik Törenler Ve Nevruz", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.4-5

 3. Başçetinçelik, Ayşe (1997), "Türk Kültüründe Nevruz", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.5-7

 4. Gönüllü, M. Nuri (1996), "Alanya Ve çevresinde Sultan Nevruz", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.2

G.4. Önemli Günler, Haftalar, Yıllar

 1. Atılgan, Halil (1995), "Yunus Emre Haftası Ve6. Uluslararası Halk Edebiyatı Seminerinin Ardından", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.31-32

 2. Dulkadir, Hilmi (1997), "İçel İlinde Düzenlenen Önemli Gün Ve Haftalar", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.24-28

 3. Genç, Osman (1988), "Öğretmenler Günü", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.40

 4. Mert, Gazi (1991), “Yunus Emre Sevgi Yılı", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.8

G.5. Şenlikler

 1. Dulkadir, Hilmi (1996), "Karaca Oğlan Şenlikleri Üzerine", İçel Kültürü, Y:10, S.44, Mart, s.3

 2. İçel Kültürü (1989), "Mersin'de 19 Temmuz Şenlikler", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.25-27

 3. Sulutaş, M. Ali (1996), "Silifke Kültür Haftası", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.34-35

H. İNANIŞLAR

H.1. Genel Konular

 1. Alptekin, Ali Berat (1997), "Halil Karabulut Ve İsmail Çoşar'ın Şiirlerinde Alanya'dan Derlenen Halk İnançlarından Örnekler", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.15

 2. Altıok, Sabiha (1991), "Mersin'de Halk İnanmaları", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.13

 3. Atlay, Doğan (1993), "Sanaka", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.9

 4. Ayhan, Aydın (1996), "Balıkesir Köylerinde Korkutmacalar", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.21

 5. Doğan, Mehmet (1993), "Kıyık (Kıyılma)", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.25

 6. Gönüllü, Ali Rıza (1993), "Alanya Halk İnanışlarında Su Motifi", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.14-17

 7. Gönüllü, Ali Rıza (1995), "Alanya Halk İnanışlarında Ateş Ve Ocak Motifi", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.14

 8. Gönüllü, Ali Rıza (1995), "Alanya Halk İnanışlarında Bitki Motifi", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.26

 9. Gönüllü, Ali Rıza (1996), "Alanya Halk İnanışlarında Taş Motifi", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.34

 10. Gönüllü, Ali Rıza (1997), "Alanya'dan Derlenen Halk İnançlarından Örnekler", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.16-17

 11. Kalafat, Yaşar (1992), "Kuzey Irak'ta Eski Türk İnançları", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.24-25

 12. Kalafat, Yaşar (1992), "Kuzey Irak'ta Eski Türk İnançları", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.27-28

 13. Kalafat, Yaşar (1992), "Kuzey Irak'ta Eski Türk İnançları", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.28-30

 14. Kalafat, Yaşar (1992), "Kuzey Irak'ta Eski Türk İnançları", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.29-32

 15. Kalafat, Yaşar (1996), "Nahçıvan Türk Halk İnançları (Yazılı Kaynaklar)", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.15-17

 16. Kalafat, Yaşar (1998), "Halk İnançları", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.26-28

 17. Kalafat, Yaşar (1999), "Gürcistan Türk Halk Sufizmi", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.8-12

 18. Karaman, Fikri (1995), "Sergen'de Halk İnanışları", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.15-16

 19. Kırıkçı, Ebru (1999), "Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.23-25

 20. Soylu, Sıtkı (1992), "Eski İçil (Taşeli)", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.5-6

 21. Şahin, Kemal (1996), "Silifke'de Halk Uygulamaları", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.37

 22. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1989), "Silifke'de Halk İnanmaları", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.29

H.2. Kültlerle İlgili İnanışlar

 1. Yılmaz, Mehmet (1996), "Bazı Türk Boylarında Manas Destanında Umay Ana Kültü", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.7-8

H.3. Nazar-Nazarlıkla İlgili İnanışlar

 1. Erdoğan, Arkan (1995), "Seğ Sıvama", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.20

 2. Gönüllü, Ali Rıza (1996), "Alanya'da Derlenen Nazardan Korunma Pratikleri", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.28

 3. Tosunbaş, Müyesser (1987), "İçel'de Nazarla İlgili İnançlar", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.10-12

H.4. Yatırlarla, Ziyaret Yerleriyle İlgili İnanışlar

 1. Artan, Gündüz (1992), "İçel'de Ziyaret Yerleri", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.5-6

 2. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y: 12, S.59, Eylül, s. 12- 26

 3. Doğan, Mehmet (1994), " 'Durhasan' ", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.9

 4. Karaman, Fikri (1995), "Doğanşar'da Ziyaret Yerleri", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.31-33

 5. Üçyıldız, Celal Necati (1994), "Silifke Ve Yöresinde Yatırlar", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.9-11

H.5. Büyü

 1. Atlay, Doğan (1992), "Muskacılık Ve Yan Kolları", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.8-10

I.HALK TİYATROSU

I.1. Köy Seyirlik Oyunları

 1. Artun, Erman (1995), "Köy Seyirlik Oyunlarındaki Düğünlerde Gelin Güvey Motifinde Eski Kültür İzleri", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.8

 2. Atılgan, Halil (1998), " Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 3. Dulkadir, Hilmi (1990), "Seyirlik Oyunları", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.19-21

İ. OYUN-EĞLENCE-SPOR

İ.1. Çocuk Oyunları

 1. Alişar, Fahrettin (1990), "Mersin'in Musalı Köyünde Oynanan Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.10-13

 2. Alişar, Fahrettin (1993), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Oynanan Çocuk Oyunları II", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.19-21

 3. Alişar, Fahrettin (1993), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Oynanan Çocuk Oyunları III", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.31-34

 4. Alişar, Fahrettin (1993), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Oynanan Çocuk Oyunları IV", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.15-16

 5. Alişar, Fahrettin (1993), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Oynanan Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.22-24

 6. Arıkan, Çınar (1992), "Anamur'da Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.11-13

 7. Arıkan, Çınar (1992), "Anamur'da Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.13-14

 8. Arıkan, Çınar (1992), "Anamur Yöresinde Oynanan Çocuk Oyunları Listesi", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.4-7

 9. Arıkan, Çınar (1993), "Anamur'da Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.18-20

 10. Atılgan, Halil (1995), "Karaisalı Köyünde Dokurcun Oyunu", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.19

 11. Atlay, Doğan (1990), "Mut Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.6-9

 12. Çetin, Rüştü (1991), "Mut'ta Oynanan Çocuk Oyunları Ve Bir Öğretmenin Mektubu", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.5-9

 13. Şahin, Kemal (1996), "Silifke'de Halk Uygulamaları", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.37

 14. Türktaş, Metin (1997), "Kaşgarlı Mahmut'un XI. Yüzyıldan Bize Aktardığı Oyunlar", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.12-14

 15. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1995), "Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.26

 16. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1995), "Silifke Yöresinde Çocuk Oyunları", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.12

İ.2. Büyüklerin Oyunları

 1. Atılgan, Halil (1998), "Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 2. Türktaş, Metin (1997), "Kaşgarlı Mahmut'un XI. Yüzyıldan Bize Aktardığı Oyunlar", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.12-14

İ.3. Büyüklerin Eğlenceleri

 1. Atlay, Doğan (1990), "Mut Folklorundan Örnekler", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.6-9

 2. Çağlar, Turan Ali (1987), "İçel Folklorundan Çizgiler", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.13-18

 3. Gülseren, Cemil (1991), "Şanlıurfa'nın Sıra Geceleri Ve Yatılı Kır Günleri", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.18-20

 4. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1995), "Adıyaman Köy Geceleri", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.25

İ.4. Geleneksel Sporlar

 1. Çağlar, Turan Ali (1993), "Ata Sporumuz Güreş Nasıl Geriledi?", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.12-13

 2. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 3. Güven, Ramazan (1988), "İçel'de Spor", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.44-45

 4. Taş, M. Metin (1991), "İçel'de Güreş", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Mayıs, s.27-29

 5. Taş, M. Metin (1992), "İçel'de Güreş", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.8-9

J. HALK OYUNLARI

 1. Atılgan, Halil (1987), "Mersin'de Halk Oyunlarına Toplu Bakış", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.24-27

 2. Atılgan, Halil (1998), "Tarsus'ta Folklor Araştırması", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.12-26

 3. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 4. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1987), "Silifke'de Folklor", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.18-19

 5. Şenol, Ahmet (1994), "Halk Oyunlarıyla İlgili Hedefler Ve Öneriler", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.20-22

 6. Şenol, Ahmet (1997), "Halk Kültürü Olarak Oyunların İç Dünyası Ve Bu Pencereden Anlamı", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.29-30

 7. Şenol, Ahmet (1997), "Halk Oyununun Dilde Kavranılması Ve İfade Edilmesi", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.14

 8. Şenol, Ahmet (1998), "Halk Oyunları Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.27-28

 9. Şenol, Ahmet (1999), "Halk Kültürü Olarak Oyunların İç Dünyası Ve Bu Pencereden Anlamı", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.26-27

 10. Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (1991), "Tarsus Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.13-26

 11. Vural, Süray (1996), "Mut Yöresi Halk Türküleri Ve Halk Oyunları", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.18-22

K. HALK MÜZİĞİ

 1. Atılgan, Halil (1992), "Çukurova Türkülerinin Müzik Yapısı", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.8-13

 2. Atılgan, Halil (1992), "Şanlı Urfa Devlet Halk Müziği Korosu Ve Vali Ziyaeddin Akbulut", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.35

 3. Atılgan, Halil (1993), "Türkülerimizin Notaya Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.20-24

 4. Atılgan, Halil (1998), "Antakya'da Unutulmuş Bir Halk Sazı", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.19-21

 5. Atılgan, Halil (1998), "Çukurova'da Bozlak Çeşitleri Ve Ezgi Yapıları", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.11-21

 6. Çağlar, Turan Ali (1996), "Müzik Satıcıları; Abdallar", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.22

 7. Çağlar, Turan Ali (1991), "Orta Asya Türk Sazları", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.29

 8. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 9. Duygulu, Melih (1990), "Adana Halk Müziği Araştırmaları Ve Yeni Derlenen Bir Türkü", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.11-13

 10. Duygulu, Melih (1994), "Kıbrıs Türk Halk Müziği", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.30

 11. Seyhan, Özcan (1996), "Türkmen Kültüründe Müziğin Yeri", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.11-13

L. GİYİM-KUŞAM, SÜSLENME

 1. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel'in Yeni İlçesi Çamlıyayla Halk Kültüründen İki Damla: Karsambacılık ve İğne Oyaları", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.23-24

 2. Çağlar, Turan Ali (1987), "İçel Folklorundan Çizgiler", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.13-18

 3. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 4. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 5. Gülensoy, Baybars (1995), "Türk Dünyası 'Giyim-Kuşam'ı Üzerine", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.22

 6. Gülensoy, Baybars (1998), "Türk Süsleme Sanatları", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.3-11

 7. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 8. Tan, Nail (1990), "İçel Kültürü'nün Çok Renkli Bir Yönü: İğne Oyaları", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.21-22

 9. Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (1991), "Tarsus Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.13-26

 10. Yardımcı, Mehmet (1992), "Namrun İğne Oyaları Üzerine Bir Sohbet", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.18-20

M. HALK SANATLARI VE ZANAATLARI

 1. Alişar, Fahrettin (1993), "İçel'de Yorgancılık", İçel Kültürü, Y:8, S.30, Kasım, s.19-20

 2. Arıkan, Çınar (1987), "Yörük Kültüründen Bir Demet ", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.31-34

 3. Arıkan, Çınar (1987), "Yörük Kültüründen Bir Demet II", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.21-23

 4. Atılgan, Halil (1998), "Antakya'da Unutulmuş Bir Halk Sazı", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.19-21

 5. Atlay, Doğan (1991), "Mut Folklorundan Damlalar", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.6

 6. Atlay, Doğan (1992), " Mut Yöresinde Barut Yapımı", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.9-10

 7. Beritanlı, Hıdır (1991), "Konar Geçer Aşiretlerin Barınağı 'Kon' ", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.26-27

 8. Çağlar, Turan Ali (1991), "Orta Asya Türk Sazları", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.29

 9. Çakmakoğlu, Alev (1987), "İçel Çulları III", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.18-19

 10. Çakmakoğlu, Alev (1987), "İçel Çulları", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.29-30

 11. Çakmakoğlu, Alev (1987), "İçel Çulları", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.23-25

 12. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 13. Çevik, Cazibe; Aybel Çevik; Zehra Aslan (1991), "Anamur'da Folklor", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.8-15

 14. Dulkadir, Hilmi (1989), "Anamur'da Post Yanışlı Kilimler", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.13-21

 15. Dulkadir, Hilmi (1994), "Çadır", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.13-15

 16. Dulkadir, Hilmi (1995), "Yörüklerde El Sanatları ", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.14-17

 17. Gülensoy, Tuncer (1994), "Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Kasım, s.3

 18. Gülensoy, Tuncer (1995), "Türk Yazmacılık Sanatı Ve Tokat'ta Yazma Baskıcılığı", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.3

 19. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 20. Kırıkçı, Ebru (1999), "Fakılar Köyü Folkloru Araştırması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.23-25

 21. Kumbur, Halil (1997) "Yörük Kültürü ve El Sanatları Paneli", İçel Kültürü, Y:11,S.50, Mart, s.3-4

 22. Onuk, Taciser (1996), "Cumhuriyet'in 70. Yılında Türk El Sanatları 3", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.3-6

 23. Onuk, Taciser (1996), "Türk El Sanatlarının Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.3-5

 24. Onuk, Taciser (1997), "Güneyanadolu Yayla Çadır Kültürü Ve Sanatından Örnekler ", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.10-12

 25. Onuk, Taciser (1997), "Yörüklerin Çadır Kültürü Ve Sanatından Örnekler", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.4-6

 26. Onuk, Taciser; Feriha Akpınarlı (1996), "Güneydoğu Anadolu Karakeçili Türkmen Kilimler", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.3-5

 27. Seyirci, Musa (1987), "Yörüklerde Alaçık", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.20-21

 28. Seyirci, Musa (1988), "Yörüklerde Azık Torbaları", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.6-8

 29. Soylu, Sıtkı (1987), "Mut Yöresinde Kök Boyacılık", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.28-29

 30. Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (1991), "Tarsus Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.13-26

 31. Tosunbaş, Müyesser (1987), "Akdeniz Bölgesi Türkmenlerin Çadır Tipleri", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.25-27

 32. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), " 'Ahmet Emmi'nin Gayfesi' ", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.31

N. HALK MİMARİSİ

 1. Artan, Gündüz (1990), "İçel Kaleleri Ve İçel'de Anıtlar, Heykeller", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.25-30

 2. Artan, Gündüz (1993), "İçel'de Türk- İslâm Eserleri:3", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.21

 3. Artan, Gündüz (1993), "Mersin'de Camiler Ve Bir Çeşme", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.17

 4. Artan, Gündüz (1994), "İçel'de Türk- İslâm Eserleri:4", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.28

 5. Artan, Gündüz (1994), "İçel'de Türk İslâm Eserleri:5", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.15

 6. Atlay, Doğan (1993), "Mavga Kalesi- Elimdeki Eski Yazı Kitaplar", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.11

 7. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 8. İçel Kültürü (1998), "Kuvay-ı Milliye Anıtı", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.17-18

 9. Metin, Recep (1991), "Aydıncık Folkloru İlçenin Genel Durumu",İçel Kültürü, Y.5, S.16, Temmuz, s.19-22

 10. Uğur, Ahmet (1992), "Köy Odaları", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.4

O. HALK MUTFAĞI

 1. Acaroğlu, Türker (1996), "Yemek Kongreleri Bildiri Kitapları", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.43

 2. Alişar, Fahrettin (1991), "İçel'in Yeni İlçesi Çamlıyayla Halk Kültüründen İki Damla: Karsambacılık ve İğne Oyaları", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.23-24

 3. Alişar, Fahrettin (1994), "Cezerye", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.9

 4. Alişar, Fahrettin (1994), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yemekleri I", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.10-11

 5. Alişar, Fahrettin (1994), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yemekleri II", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz s.26-27

 6. Atlay, Doğan (1990), "Mut'ta Bazı Yiyecekler", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.14-15

 7. Atlay, Doğan (1995), "Mut Yöresinde Elde Edilen Ekşi Türleri ", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.18

 8. Aydın, Ethem (1994), "İşe Dönük Halk Üniversiteleri: Bağbozumu Bandırma", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.23-24

 9. Çağlar, Turan Ali (1987), "İçel Folklorundan Çizgiler", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.13-18

 10. Çetin, Hasan; Hasan Navgasın; Erdal Ballı; Nadire Yılmaz (1991), "Bozyazı Folkloru", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.15-19

 11. Çetinel, Fevziye (1992), “Mersin Yöresine Ait Misafire Reçel İkram Usulü", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.20

 12. Dulkadir, Hilmi (1998), "İçel'de Yemekler", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.24-30

 13. Ersoy, Uğur (1994), " Mihrican Yaylalarında (Bağ Bozumu Ve Bandırma) ", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.12

 14. Gönüllü, Ali Rıza (1994), "Alanya'da Aşure Adeti", İçel Kültürü, Y:8, S.35,Eylül, s.18

 15. Gönüllü, Ali Rıza (1994), "Alanya'dan Derlenen Kış Yiyecekleri", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.25-26

 16. Gönüllü, Ali Rıza (1995), “Alanya'da Sofra Adabı", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.21

 17. Gönüllü, Ali Rıza (1996), "Alanya'da Undan Yapılan Yiyecekler", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.20

 18. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 19. Koçaliler, Servet Yıldırım (1995), "Yufka Ekmek", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.27

 20. Koçaliler, Servet Yıldırım (1996), "Anadolu'da Bağlar", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.36

 21. Oy, Aydın (1994), "Aceleci Bacı", İçel Kültürü, Y:8, S.34,Temmuz, s.25

II. TARİH

 1. Acaroğlu, M. Türker (1992), "Çukurova'da Türklerin Soykırıma Uğradığı Bir Yer: Yeşiloba", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.34

 2. Akalın, Şükrü Haluk (1990), "Tarsus Tarihine Ait Bir Risale", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.3-7

 3. Akça, Hüseyin (1992), "Kıbrıs Barış Harekatı Ve Bir Hatırası", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.10

 4. Artan, Gündüz (1993), "İçel'de Tarih Boyunca Yerleşimler", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.7-8

 5. Artan, Gündüz (1998), "İşgalden Kurtuluşa İçel Zaman Dizini", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.3-18

 6. Artan, Gündüz (1998), "Paris-İstanbul-Kahire Uçak Yarışması", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.7-8

 7. Atlay, Doğan (1989), "Geçmişten Osmanlılara Kadar Mut Kronolojisi", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.16-17

 8. Aydın, Ethem (1995), "İçel'in Kurtuluşu Nedeniyle Tarihi Anıtsal Bir Hikaye 'Karboğazı Söylencesi' ",İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.12

 9. Çelik, Kemal (1998), "Mersin'de Milli Mücadele'nin Başlaması Ve Gelişmesi", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.5-16

 10. Gülensoy, Tuncer (1998), "Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.3-5

 11. Kâzımoğlu, Samir (1997), "Azerbaycan Avrupa Kültür İlişkileri Tarihinden ", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.19-26

 12. Koşar, Çağatay (1997), "Çukurova'nın Kurtuluşuna İştirak Eden Türkistanlılar", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.7-10

 13. Özbilici, Alaeddin (1993), "Kuvay-i Millliye'nin İçel'de Teşekkülü", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.3-6

 14. Özdemir, Metin (1994), "Geçmişten Günümüze Tarsus", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.16-19

 15. Seyirci, Hüseyin (1997), "1 Nisan Karaisalı, Tarihi Gün Nasıl Ortaya Çıktı", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.20

 16. Soylu, Sıtkı (1990), "Can Pazarında: Azınlıklar İhaneti!", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.15-17

 17. Soylu, Sıtkı (1990), "Can Pazarında: Azınlıklar İhaneti!", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.17-18

 18. Soylu, Sıtkı (1998), "Cem Sultan İçil'de", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.19-23

 19. Soylu, Sıtkı (1998), "Karaman Beyliği'nin Kuruluşu", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.12

 20. Toroslu, Abdullah (1997), "Tarihte Garip Olaylar",İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.20-21

 21. Toroslu, Abdullah (1997), "Tütün Yasağı",İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.13-14

 22. Yıldırım, Cihat (1997), "Birinci Dünya Harbi'nde Anaypazarı (Gülnar) Askerlik Şubesi'nin Yaptığı Sevkiyat Hakkında Bazı Belgeler Ve Düşündürdükleri", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.9-11

 23. Yıldırım, Cihat (1995), "Milli Mücadele Dönemi'nde Müdafaa-i Hukuk Ve Kuvay-ı Milliye Faaliyetleri", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.5-11

 24. Yonar, Mustafa (1990), "Çanakkale İçinde Vurdular Beni Ölmeden Mezara Koydular Beni", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.38-39

III. GENEL KÜLTÜR

 1. Alişar, Fahrettin (1996), "Türklerde Kültürlü İnsan Anlayışı", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.27-28

 2. Artan, Gündüz (1997), "Mersin Ve Göçler", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.3-8

 3. Atlay, Doğan (1994), "Vatanın Tapusu", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.8

 4. Atlay, Doğan (1995), "Eskisinin Hükmü Yok Mu?", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.20

 5. Ayhan, Aydın (1997), "Bilimsel Araştırmalara Saygı Gerekir", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.31

 6. Çakmakoğlu, Sabahattin (1988), "24 Kasım Öğretmenler Gününü Açış Konuşması", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.37-39

 7. Çakmakoğlu, Sabahattin (1993), "Türkiye'nin Gündemindeki Temel Meseleler", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.3-14

 8. Dulkadir, Hilmi (1991), "Gülek Boğazına Yazık Olmuş", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.4

 9. Gülensoy, Tuncer (1994), " 'Batı Trakya' Türkleri Ve Avukat Nevzat Karagil", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.38

 10. Gülensoy, Tuncer (1996), "Saraybosna İçin", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.8

 11. Gülseren, Cemil (1990), "Ölçü", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.40

 12. Ölmezoğlu, Hüseyin (1989), "Öğretmen", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.23-24

 13. Özdemir, Metin (1994), "Tarihi Yok Edenler Utansın", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.38-39

 14. Sucu, Şadiye (1989), "Neyi Kime Satıyoruz", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.19-20

 15. Sucu, Şadiye (1990), "Bir Panel'in Düşündürdükleri", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.22-24

 16. Sulutaş, Mehmet Ali (1997), "Mersin-Japonya Hattı", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.31-32

 17. Şener, Muhsin (1992), "İnsanımız", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.26-27

 18. Şener, Muhsin (1993), "Çayın Tadını Alamamak", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.29-30

 19. Tahiroğlu, Tayyar (1994), "Şovenizm Hayranları Ve D. Karay", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.33

 20. Uğur, Mehmet (1992), "Kişilik Meselesi", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.12-13

 21. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), " 'Gınalı Keklik Mi, İradiyo Mu?' ", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Mayıs, s.24

IV. SANAT VE EDEBİYAT

IV.1. Genel Konular

 1. Aratan, Gündüz (1996), “Cumhuriyet'ten Önce Mersinde Fikir Hayatı", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.3-7

 2. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda 'Mahlaslar' ", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.20-21

 3. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda 'Mahlaslar' ", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.27-28

 4. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda 'Mahlaslar' ", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.34

 5. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.27-30

 6. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Ocak, s.20-22

 7. Artan, Gündüz (1991), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.26-28

 8. Artan, Gündüz (1992), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.18-19

 9. Artan, Gündüz (1992), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Temmuz, s.25-26

 10. Artan, Gündüz (1992), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.25-27

 11. Artan, Gündüz (1992), “Edebiyatımızda Mahlaslar", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.23-28

 12. Artan, Gündüz (1992), “İçel'de Doğan Yaşayan Konuk Olan Ünlü Kişiler", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.32-37

 13. Artan, Gündüz (1992), “İçel'de Doğan Yaşayan Konuk Olan Ünlü Kişiler", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.33-36

 14. Artan, Gündüz (1992), “İçel'de Doğan Yaşayan Konuk Olan Ünlü Kişiler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.30-33

 15. Artan, Gündüz (1994), “ 'Güzel Konuşma Kursu' Ve Bir Görüş", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.34

 16. Atılgan, Halil (1992), “Üniversitelerde Güzel Sanatlar Dersi Nasıl Olmalıdır", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.23-25

 17. Baklacı, Salih (1997), “Bulgaristan'da Türk Edebiyatı", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.27-28

 18. Bayırkan, Halil İbrahim (1991), “İlimizde Kitaba Verilen Önem", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.28

 19. Bedirhan, Edip (1991), “Mehmet Bayrak'ın Resim Serüveni", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.30-31

 20. Bolat, Ahmet (1993), "Mut Kalepınarı Röliyefiyle İlgili Bir Söyleşi", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.22-23

 21. Gülensoy, Tuncer (1995), “Sanatta İntihal Güvercini Kuşa Çevirmek", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.3-5

 22. Gülensoy, Tuncer (1995), “Türkiye'de Sanat Tarihçiliği", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.4

 23. Gülseren, Cemil (1990), “Güzelin Güzeli", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.40

 24. Kaplan, Mehmet (1989), "Anadolu'nun Keşfi", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.3-4

 25. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1991), “Kalıcı Eserler", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.21-22

 26. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Mektup", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.26

 27. Uğur, Ahmet (1993), “Asımın Nesli Nerede Kaldı", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.27

IV.2. Eski Türk Edebiyatı

 1. Makas, Zeynel Abidin (1996), “Azerbaycan Ve Irak'ta Fuzuli", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.26-28

 2. Savı, Saime İnal (1992), “Ahmed-i Hani Ve Mem O Zin", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.26-28

IV.3. Yeni Türk Edebiyatı

IV.3.1. Hikâye

 1. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Kurşun", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.30-31

 2. Özkanoğlu, Süleyman (1993), “Mahpus", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.29-30

 3. Özkanoğlu, Süleyman (1994), “Sonbahar Goncaları", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.25

 4. Özkanoğlu, Süleyman (1995), “İki Evli", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.33-34

 5. Soylu, Sıtkı (1997), “Ne Kadar İyisin", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.33-35

 6. Teknikel, Ramazan (1994), “Modası Geçmeden", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.26

 7. Teknikel, Ramazan (1996), “Bir Kaysı Mevsimi", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.43

 8. Temiz, Şadiye (1991), “Kezban Gülü", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.34

IV.3.2. Anı

 1. Abaç, Sudi (1996), “Kral Faruk Ve Dünya Şampiyonu Mersin'li Ahmet ", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.39

 2. Akça, Hüseyin (1992), “Kıbrıs Barış Harekatı Ve Bir Hatırası", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.10

 3. Akça, Hüseyin (1995), “Arif Nihat Asya'yı Anma", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.44

 4. Atlay, Doğan (1995), “Bir Gazinin Anılarından", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.12-14

 5. Çınarlı, Mehmet (1993), “Anamın Halleri Ve Dilleri ", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.28-29

 6. Sakaoğlu, Saim (1990), “İçel'e Doğru", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.36-37

 7. Şentürk, A. Tufan (1995), “Anılar Koridoru ", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.31

IV.3.3. Günlük

 1. Dulkadir, Hilmi (1991), “Amerika Günlüğü ", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.24-25

 2. Dulkadir, Hilmi (1991), “Amerika Günlüğü ", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.17-22

 3. Dulkadir, Hilmi (1991), “Amerika Günlüğü ", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.20-22

 4. Dulkadir, Hilmi (1991), “Amerika Günlüğü IV", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.22-24

 5. Dulkadir, Hilmi (1991), “Amerika Günlüğü", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.23-25

 6. Dulkadir, Hilmi (1992), “Amerika Günlüğü IX", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.11

 7. Dulkadir, Hilmi (1992), “Amerika Günlüğü VI", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.15-17

 8. Dulkadir, Hilmi (1992), “Amerika Günlüğü VII", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.23-24

 9. Dulkadir, Hilmi (1992), “Amerika Günlüğü VIII", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.16

 10. Dulkadir, Hilmi (1992), “Amerika Günlüğü", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.16-17

IV.3.4. Özdeyiş

 1. Özkanoğlu, Süleyman (1992), "Özlü Sözler", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.23

IV.3.5. Biyografi

 1. Aksoy, Kemal (1988), "Mehmet Akif'i Anarken", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.42-44

 2. Alişar, Fahrettin (1995), "Eğitimci Şair Erol Sunar", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.25-26

 3. Artan, Gündüz (1995), "Celal Cumralı'nın Dostu", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.30

 4. Artan, Gündüz (1997), " 'İçel Kültürüne Hizmet Ödülleri 97' Sahiplerine Verildi- 88", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.3-6

 5. Artan, Gündüz (1997), "Mersin'de Kuvayı Milliye Mücadelesinin Unutulmayan Öğretmenleri", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.3

 6. Artan, Gündüz (1998), "Emin Çöl", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.21-23

 7. Artan, Gündüz (1998), "Veli Haşim Kuvay-i Milliye'nin Kahraman Mücahit Gazisi", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.19-20

 8. Artan, Gündüz(1998), "Mezitlili Hafız Emin Hoca Efendi", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.6-8

 9. Atılgan, Halil (1996), "Behiç Hayalioğlu Hayal Mi Gerçek Mi?", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.37-38

 10. Atlay, Doğan (1996), "Eğitimci Şair Hemşehrimiz Ali Sağtürk", İçel Kültürü, Y:10, S.41, Eylül, s.18

 11. Attaş, Doğan (1991), "Çeşitlemeler", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.9-11

 12. Aydın, Ethem (1997), "Güreş Ustası Mersinli Ahmet", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.16-20

 13. Coşkun, Köksal (1995), "Mazlum Nusret Kılıçkıran", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.19-21

 14. Cunbur, Müjgan (1988), "Mersin Kültür Tarihinde Osmanlı Dönemi Bilim Adamları Ve Eserleri", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.3-6

 15. Çumralı, Celal (1990), "Güneyli Şair: Ahmet Ayberkin", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.42

 16. Dulkadir, Hilmi (1989), "Prof. Dr. Bahaeddin Ögel'i Kaybettik", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.3-4

 17. Dulkadir, Hilmi (1989), "Prof. Dr. Banguoğlu'nu Da Kaybettik", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.4-5

 18. Dulkadir, Hilmi (1990), "Folklora Gönül Verenler Yazarlarımız- Şairlerimiz: Hayrettin İvgin", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.38

 19. Dulkadir, Hilmi (1990), "Hayrettin İvgin", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.46

 20. Dulkadir, Hilmi (1990), "İrfan Ünver Nasrattınoğlu", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.48

 21. Dulkadir, Hilmi (1990), "Kutlu Özen", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.47

 22. Dulkadir, Hilmi (1990), "Sıtkı Soylu", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.49

 23. Dulkadir, Hilmi (1994), "Hocam Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Ve Erciyes Üniversitesi'nde Beş Yılı", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.34

 24. Duygulu, Melih (1995), "Gaziantep'ten Bir Folklor Aşığı Cemil Cahit Güzelbey", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.45

 25. Gönüllü, Ali Rıza (1992), "Halk Kültürüne Gönül Verenler", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.13

 26. Gönüllü, Ali Rıza (1995), "Halk Kültürüne Gönül Verenler 2: Nevzat Türkten ", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.23

 27. Gülensoy, Tuncer (1995), "Muharrem Ergin'in Ardından ", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.29-30

 28. İçel Kültürü (1990), " 'İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü-89' Törenle Sahiplerine Verildi", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.17-21

 29. İçel Kültürü (1993), " 'İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 92' ", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.27-33

 30. İçel Kültürü (1993), "Kapaktaki Fotoğraf 'Osman Şahin' ", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.26

 31. İçel Kültürü (1994), "Anadolu Folklor Vakfı Tarafından Her Yıl Verilen 'Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri' 1994 Yılı İçin Verilecek Kişiler Belirlendi ", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.31-33

 32. İçel Kültürü (1996), "Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.34-37

 33. İçel Kültürü (1997), "Kerim Yund", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.17-18

 34. İçel Kültürü (1996), "Tülay Arıcı", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.44

 35. İvgin, Hayrettin (1989), " 'İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü- 88' ", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.10-15

 36. İvgin, Hayrettin (1995), "Folklorcu Ve Araştırmacı İbrahim Aslanoğlu Öldü", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.27-28

 37. Kılınç, Yalın (1995), "Özlem Kuşlarından Haber Var", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.31

 38. Makal, Tahir (1990), "Torosların Çocuğu: Ethem Çalışkan", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.39-41

 39. Memişoğlu, Ragıp (1992), "Cumhuriyet Dönemi", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.23-25

 40. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1988), "Folklor Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Dr. İrfan Nasrattınoğlu'nun 'İhsan Hınçerin Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 94 Töreni'ni Açış Konuşması ", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.24-27

 41. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1988), "Silifke Folkloru'nun Büyük Yaratıcısı Cavit Erden", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.10-13

 42. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1990), "Azerbaycanlı Şair Nebi Hazri Mersin'de Halk Eğitimi Merkezi'nin Konuğu Oldu", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.30-33

 43. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1995), "Silifkeli Özcan Seyhan", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.29-30

 44. Özen, Kutlu (1990), "Türk Folkloruna Gönül Verenler", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.34-35

 45. Satoğlu, Abdullah (1994), "Bayrak Şairi'nin Ardından", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.30

 46. Satoğlu, Abdullah (1994), "Cahit Öztelli'ye Dair ", İçel Kültürü, Y:8, S.38, Mayıs, s.27

 47. Selçuk, Oğuz Adem (1995), "Mehmet Akif'in Beşeri Cephesi", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.42

 48. Soylu, Sıtkı (1991), "Mut Folklorunun Mehmetçiği Süray Vural ", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.31

 49. Soylu, Sıtkı (1992), "Çok Yönlü Bir Folklorcu Sait Uğur ", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.1-3

 50. Şentürk, Ahmet Tufan (1995), "Mehmet Yardımcı Ve Kerem İçimde Yandı Üstüne", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.46-47

 51. Şentürk, Ahmet Tufan (1997), "Selçuk Alparslan'ın Duygu Dünyası- Astral Dünyası Ve Sanatı", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.28

 52. Şimşek, Esma (1990), "Hocam Yrd. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.45

 53. Tulay, Mualla (1997), "FAK 1996 Ödül Töreni Açış Konuşması ", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.27-33

 54. Turan, Şükriye (1992), "Ethem Çalışkan 'İstiklâl Ve Cumhuriyet' Anıtıyla, Sanatta 40 Yıl Geride Bıraktı ", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.32-33

 55. Ünal, Kudret (1995), "Orhan Şaik Gökyay'ın Ardından ", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.28-29

 56. Yalçın, Burhan Sadık (1992), "Her Sayıda Bir İçelli Şairimiz ", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.16

 57. Yeşil, Ahmet (1995), "Biyografi", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.36

 58. Yıldız, F. Muharrem (1993), "Çağdaş Hıristiyanlığı Şekillendiren Aziz Paulos Ve Barnaba Gerçeği, Barnaba Kimdir? ", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.17-23

 59. Yund, Kerim (1990), "Zeki Teoman Da Rahmetli Oldu", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.52

IV.3.6. Otobiyografi

 1. Atlay, Doğan (1990), "Ben Doğan Atlay", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.43

 2. Gönüllü, Ali Rıza (1990), "Ben Ali Rıza Gönüllü", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.43

 3. Karagöz, Berdan (1990), "Ben Mehmet Berdan Karagöz", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.43

 4. Sakaoğlu, Saim (1990), "Ben Saim Sakaoğlu", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.44-45

 5. Yalçın, Burhan Sadık (1992), "Her Sayıda Bir İçelli Şairimiz", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.16

IV.3.7. Tanıtım Eserleri

 1. Acaroğlu, M. Türker (1992), " 'Çukurova'da Türk İslam Eserleri Ve Kitabeler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.27-28

 2. Acaroğlu, M. Türker (1992), "Çukurova Tarihi", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.19

 3. Acaroğlu, M. Türker (1992), "Saimbeyli Tarihi", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.15

 4. Acaroğlu, M. Türker (1993), " 'Folklora Giriş' ", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.30

 5. Acaroğlu, M. Türker (1993), "Çatalca'nın Genel Sağlık Coğrafyası", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.33

 6. Acaroğlu, M. Türker (1993), "Kitapseverlerle Başbaşa", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.33-34

 7. Acaroğlu, M. Türker (1993), "Tekirdağ Halkbilimi ", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.31

 8. Acaroğlu, M. Türker (1994), "Afyon Karahisar Araştırmaları", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.32

 9. Acaroğlu, M. Türker (1995), "Çevren Dergisinin Yunus Emre Özel Sayısı ", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.33

 10. Acaroğlu, M. Türker (1996), "20. yy Bulgaristan Türkleri Şiiri", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.49-50

 11. Acaroğlu, M. Türker (1991), "Kitap Severlerle Başbaşa:'Âşık Dertli Kâzım' ", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.31

 12. Acaroğlu, Türker (1996), " 'Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'na 55. Yıl Armağanı' ", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.43

 13. Acaroğlu, Türker (1996), " 'Yer Yeşil, Gök Mavi Kalsın' ", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.43-44

 14. Acaroğlu, Türker (1996), "Malatya Malatya", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.44-45

 15. Acaroğlu, Türker (1996), "Yemek Kongreleri Bildiri Kitapları", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.43

 16. Akkar, Seydi Ahmet (1991), "Tarsus Halk Kütüphanesinde Bulunan El Yazma Kitaplar", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.10

 17. Artan, Gündüz (1991), "İçel'de Yayınlanan Dergiler:2", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.33

 18. Artan, Gündüz (1994), "İçel'de Yayınlanan Dergiler", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.17

 19. Artan, Gündüz (1995), "Gündüz Gözüyle", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.31

 20. Artan, Gündüz (1995), "İçel'de Yayınlanan Dergiler 7 ", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.14

 21. Artan, Gündüz (1995), "İçel'de Yayınlanan Dergiler III", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.43

 22. Artan, Gündüz (1995), "İçel'de Yayınlanan Dergiler:4", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.13-14

 23. Artan, Gündüz (1995), "Silifke Haber Bülteni 2", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.28

 24. Artan, Gündüz (1995), "Silifke Haber Bülteni", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.26

 25. Artan, Gündüz (1995), "Silifke'de Geçen Bir Roman 'Eski Hastalık' ", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.43

 26. Artan, Gündüz (1995), "Talihsiz Ayşe", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.29

 27. Artan, Gündüz (1996), "Eski İçel Dergileri 8 ", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.29

 28. Artan, Gündüz (1996), "Kıyı", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.28

 29. Artan, Gündüz (1996), "Mersin Dergileri: Mozaik", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.36

 30. Artan, Gündüz (1997), "İçel Kültürü Dergisi Hakkında ", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.3

 31. Artan, Gündüz (1998), "İçel Dergileri", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.25

 32. Atılgan, Halil (1996), "Sevgi Cephesinden Selam Getiren Kitaplar", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.46-49

 33. Atılgan, Halil (1995), "Sevgi Cephesinden Selam Getiren Kitaplar ", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.32-33

 34. Atılgan, Halil (1997), "Osmaniyeli Mektuplar", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.22-26

 35. Atılgan, Halil (1997), "Taş Üstüne Taş Ve Bekir Salim", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.23-26

 36. Atlay, Doğan (1993), "Elimdeki El Yazması Kitaplar", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.19

 37. Atlay, Doğan (1993), "Mavga Kalesi- Elimdeki Eski Yazı Kitaplar", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.11

 38. Ayberkin, Ahmet (1991), "Kitap Tanıtımı", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.34

 39. Cenikoğlu, Tarıman (1999), "Ürdün’de Bir Nasrettin Hoca Kitabı ", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.18

 40. Cunbur, Müjgan (1988), "Mersin Kültür Tarihinde Osmanlı Dönemi Bilim Adamları Ve Eserleri", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.3-6

 41. Çakmakoğlu, Sabahattin (1987), "İçel Kültürü Çıkarken", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.3-4

 42. Dulkadir, Hilmi (1990), "Kitap Tanıtımı", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.50-51

 43. Dulkadir, Hilmi (1993), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.32

 44. Dulkadir, Hilmi (1994), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.29-32

 45. Dulkadir, Hilmi (1994), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.29-31

 46. Dulkadir, Hilmi (1995), "Bize Gelenler", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.32-33

 47. Dulkadir, Hilmi (1996), "10. Yıla Girerken", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.3;46-49

 48. Dulkadir, Hilmi (1996), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.33

 49. Dulkadir, Hilmi (1996), "Bize Gelenler", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.35

 50. Dulkadir, Hilmi (1997), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:11, S.49, Ocak, s.28

 51. Efe, Yağız (1998), "Anadolu Türk Halk Sufizmi", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.30-31

 52. Geçer, İlhan (1994), "Hüzün Durağı", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.30

 53. Genç, Osman (1987), "Takdim", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.4

 54. Gözler, H. Fethi (1994), "Edebiyat Tarihimizden", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.28-29

 55. Gülensoy, Tuncer (1993), "Gözlerim Ufuklarda", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.30-31

 56. Gülensoy, Tuncer (1994), "İki Dergi Tarla Ve Cem", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.28

 57. Gülensoy, Tuncer (1995), " 'Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı' ", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.45-46

 58. Gülensoy, Tuncer (1998), "Nahçivan'da Türkoloji Çalışmaları Ve Veliyeddin Eliyev'in Üç Eseri ", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.29-30

 59. Gülensoy, Tuncer (1998), "Sarıkeçililer", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.28-29

 60. Güngör, Sabahattin (1992), "Gönül Tanburunun Zemburundan", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.32-34

 61. İçel Kültürü (1987), "Dergi İçin Ne Söylediler", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.34

 62. İçel Kültürü (1989), "Bize Gelen Yayınlar", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.30-34

 63. İçel Kültürü (1990), "Bize Gelen Yayınlar", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.36-37

 64. İçel Kültürü (1990), "Derginizi Ciltletiniz ", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.1

 65. İçel Kültürü (1991), "Yeniden Çıkıyoruz", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.3

 66. İçel Kültürü (1992), "Bize Gelen Yayınlar", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, (arka iç kapak)

 67. İçel Kültürü (1993), "Şeyh Sait Konusunda Yeni Bir Yayın Yapıldı", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.34

 68. İçel Kültürü (1994), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.35

 69. İçel Kültürü (1994), "Bize Gelen Yayınlar ", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.37-39

 70. İçel Kültürü (1995), "Biraz Övünç Biraz Sevinç", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.3

 71. İçel Kültürü (1996), "İçel Kültürü Hakkında Bir Yazı", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.51

 72. İçel Kültürü (1998), "İçel Dergileri: Kervan", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.30

 73. İçel Kültürü (1998), "İçel Kültürü Ve İçel Kültürüne Hizmet Ödülleri Hakkında", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.3-4

 74. İçel, Kültürü (1988), "Haberler", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.42

 75. İvgin, Hayrettin (1990), "Türkiye'de Manasla İlgili Yapılan Çalışmalar", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.53-57

 76. İvgin, Hayrettin (1994), "Artvin Yöresi Folkloru ", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.28

 77. Karabulut, Coşkun (1995), "Ahmet Ayberkin'den 30 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Ürün Sesler", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.28

 78. Kılınç, Yalın (1995), "Bir Öğretmene Mektuplar", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.24

 79. Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1995), "Dr. Mehmet Önder'in Yeni Eserleri", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.30-31

 80. Oy, Aydın (1994), "Takma Adlara Işık Tutan Bir Çalışma", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.31-32

 81. Özen, Kutlu (1994), "Mehmet Yardımcı'nın Üç Yeni Kitabı ", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.26-27

 82. Özkan, Nevzat (1995), "Tanıtma Değerlendirme", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.30-32

 83. Satoğlu, Abdullah (1994), "Türk Milli Destanı 'Oğuzlama' Ve Basri Gocul", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.28-30

 84. Seyirci, Hüseyin (1996), "Sine Gülü", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.40

 85. Sucu, Şadiye (1991), "Bize Gelen Yayınlar", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.34

 86. Sucu, Şadiye (1991), "Yakın Zamanda Bize Gelen Yayınlar", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.32-33

 87. Sulutaş, Mehmet Ali (1995), "Bir Kitap Yorumu ", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.34

 88. Şentürk, Ahmet Tufan (1991), "Mehmet Zeki Akdağ Ve 'Uzun Hava' Üstüne", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.32-33

 89. Şentürk, Ahmet Tufan (1994), "Feyzi Halıcı'nın Dörtlemeleri Üzerine", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.29

 90. Şentürk, Ahmet Tufan (1994), "Hüseyin Yurdabak Ve 'Hüzün Durağı' Üstüne ", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.31

 91. Şentürk, Ahmet Tufan (1994), "Osman İper'in Harput'u", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.31

 92. Şentürk, Ahmet Tufan (1996), "Bir Tek Işıktım Bin Bir Renge Boyandım", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.41

 93. Taş, Songül (1995), "Samim Kocagöz Ve Roman Ve Yazarlık Oyunu", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.22-23

 94. Turan, Şükriye (1995), "Ayberk'in Sesleri", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.48-50

 95. Yardımcı, Mehmet (1994), "Âşık Hasan Dede Kitabı Üzerine Görüşler Ve Hasan Dede'nin Şiir Dünyası", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.27

 96. Yardımcı, Mehmet (1995), "Tuncer Gülensoy Armağanı Üzerine", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.26-30

IV.3.8. Bibliyografya

 1. Alptekin, Ali Berat (1988), "İçel Bibliyografyası", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.36-46

 2. Alptekin, Ali Berat (1988), "İçel Bibliyografyası", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.30-38

 3. Alptekin, Ali Berat (1989), "İçel Bibliyografyası", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.30-42

 4. Artan, Gündüz (1990), "İçel Bibliyografyasına Eklemeler", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.15-16

 5. Artan, Gündüz (1990), "Kuvayi Milliye Dergisinde İçel Konulu Yazılar Bibliyografyası", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.27-29

 6. Artan, Gündüz (1996), "4. Cildin Fihristi", İçel Kültürü, Y:10, S.48, Kasım, s.34-35

 7. Atlay, Doğan (1996), "Şeyh Ali Semerkandi Bibliyografyası", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.35-36

 8. İçel Kültürü (1990), "Bibliyografya (Konulara Göre)", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.60-66

 9. İçel Kültürü (1994), "İçel Kültürü Cilt:3 (25-36. Sayılar) Bibliyografya (Konulara Göre)", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.41-43

IV.3.9. Şiir

 1. Akbuğa, İsmet (1988), “Öğretmenden- Öğrenciye Sesleniş", İçel Kültürü, Y:2, S.4, Ocak, s.41

 2. Akbuğa, İsmet(1988), “İstiklâl Marşımız Yaşadıkça", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.32

 3. Akça, Mehmet (1994), “Uzat Ellerini", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.9

 4. Akdağ, Mehmet Zeki (1990), “Dünyam", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.32

 5. Akdağ, Mehmet Zeki (1990), “Yayla Çiçeğim", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.22

 6. Akdağ, Mehmet Zeki (1991), “Zaman İpliğinde Beş Düğüm", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.19

 7. Akdağ, Mehmet Zeki (1993), “Aynalar", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.17

 8. Akdağ, Mehmet Zeki (1993), “Özet", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Temmuz, s.15

 9. Akdağ, Mehmet Zeki (1994), “Dağlardan Özür", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.11

 10. Akdağ, Mehmet Zeki (1995), “Yeşilin Ağıdı", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.50

 11. Akdağ, Mehmet Zeki (1996), “Yazımızı Biz Yazardık", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.8

 12. Aksu, Ramazan (1993), “Çiğdem Çiçeği Ellerine Sığındım", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.21

 13. Alişar, Fahrettin (1994), “Rüzgara Yalvarış", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.33

 14. Alpkan, Ufeyra Asuhan (1991), “Dünya", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.15

 15. Alpkan, Aslıhan (1990), “Teyzeciğim", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.33

 16. Arıcı, Tülay (1996), “Ben Türk Kadınıyım", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.19

 17. Artan, Gündüz (1995), “Yolculuk Özlemi", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.11

 18. Aşut, Mehtap (1994), “Afrika, Çocuk Ve Kuş", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.7

 19. Aşut, Mehtap (1994), “Bosna", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.10

 20. Aşut, Mehtap (1995), “Akdeniz Akşamları", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.23

 21. Aşut, Mehtap (1995), “Ayrılık", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.18

 22. Aşut, Mehtap (1997), “Memleketim", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.20

 23. Aşut, Mehtap (1998), “Sancı", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.31

 24. Ayberkin, Ahmet (1994), “Rübailer", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.33

 25. Ayberkin, Ahmet (1997), “Çizdiğim Dünya", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.35

 26. Ayberkin, Ahmet (1990), “Güney'de Bahar", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.31

 27. Ayberkin, Ahmet (1990), “Sana Geldim Mersin'im", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.26

 28. Ayberkin, Ahmet (1991), “Boğazda Kozmik Zaman", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.15

 29. Ayberkin, Ahmet (1991), “İçel", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.33

 30. Ayberkin, Ahmet (1991), “Yunus Emre", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.9

 31. Ayberkin, Ahmet (1991), “Yunusça", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.25

 32. Ayberkin, Ahmet (1991), “Yürür Mü Yürür", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.13

 33. Ayberkin, Ahmet (1992), “Ahmet Yesevi'ce", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.15

 34. Ayberkin, Ahmet (1992), “Can Türkistan", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.34

 35. Ayberkin, Ahmet (1992), “Göçer Olduk", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.13

 36. Ayberkin, Ahmet (1992), “Mersin", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.13

 37. Ayberkin, Ahmet (1992), “Özlem Ateşiyle Akar Göz Yaşım", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.6

 38. Ayberkin, Ahmet (1992), “Özlem Ateşiyle Akar Göz Yaşım", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.17

 39. Ayberkin, Ahmet (1993), “Görsem Dedim Göremedim", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.24

 40. Ayberkin, Ahmet (1993), “Sevgilim", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.20

 41. Ayberkin, Ahmet (1993), “Tuyuğlar", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.25

 42. Ayberkin, Ahmet (1993), “Yaş 66", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.9

 43. Ayberkin, Ahmet (1994), “Mersin", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.4

 44. Ayberkin, Ahmet (1994), “Mersin'e Özlem", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.8

 45. Ayberkin, Ahmet (1994), “Süleyman Özkanoğlu", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.15

 46. Ayberkin, Ahmet (1996), “Ben Oldum", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.13

 47. Ayberkin, Ahmet (1996), “Gül Parmakları Güneşin", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.31

 48. Ayberkin, Ahmet (1997), “Çizdiğim Dünya", İçel Kültürü, Y:11, S.52, Temmuz, s.7

 49. Ayberkin, Ahmet (1997), “Şiir", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.13

 50. Ayberkin, Ahmet (1998), “Gel Sevgiye Bir Gönüle", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.13

 51. Ayberkin, Ahmet (1999), “Güz", İçel Kültürü, Y:13, S.61, Ocak, s.12

 52. Azertürk, Şahnaz (1991), “Türkiye'm", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.34

 53. Bahçeci, Mine (1998), “Çek Şafağa Kürekleri", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.26

 54. Bircan, Arif Aydın (1992), “Eylül'de Ölmeliyim", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.9

 55. Bircan, Arif Aydın (1994), “Alış Veriş", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.14

 56. Bircan, Arif Aydın (1995), “Besni'de Güz", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.35

 57. Bozan, Yüksel (1998), “Anneme", İçel Kültürü, Y:12, S.58, Temmuz, s.30

 58. Bozan, Yüksel (1998), “Anneme", İçel Kültürü, Y:12, S.60, Kasım, s.30

 59. Buzey, Yüksel (1994), “Bilmiyorsun", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.31

 60. Çapa, Şinasi (1992), “Gecenin Sevdası", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.28

 61. Çelik, İzzettin (1995), “Şiirlerim Nerede", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.27

 62. Çumralı, Celâl (1991), “İstanbul'da 'Soğuk Çeşme Sokağı'ndan Geçerken", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.27

 63. Demirel, Handan (1996), “Seninki De Sevda Mı?", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.45

 64. Doğan, Mehmet (1992), “Çil Horozum", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.16

 65. Doğan, Mehmet (1993), “İşte Erdemli", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.10

 66. Durucan, Muhsin (1988), “Var Karacaoğlan", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.35

 67. Durucan, Muhsin (1989), “Duygu Duygu Silifke", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.27

 68. Ediz, Faruk (1987), “Mersinin Kışı", İçel Kültürü, Y:1, S.3, Eylül, s.33

 69. Elçin, Hülya (1995), “Yaşadığım Yollar", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.17

 70. Erdek, Necati (1990), “Vatanım", İçel Kültürü, Y:4, S.12,Eylül, s.57

 71. Ergüçlü, Bekir (1994), “Torosları Yaşamak", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.17

 72. Ergüçlü, M. Bekir (1990), “Aç Tomurcuk", İçel Kültürü, Y:4, S.12,Eylül, s.32

 73. Ergüçlü, M. Bekir (1991), “Bir Pembe Hüzün", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.24

 74. Ergüçlü, M. Bekir (1992), “Sevmek", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.33

 75. Ergüçlü, M. Bekir (1995), “Gülmüyor Artık", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.13

 76. Ergüçlü, M. Bekir (1995), “Merhaba Hüzün", İçel Kültürü, Y:9, S.41,Eylül, s.16

 77. Ergüçlü, M. Bekir (1996), “Gönüller Haydi", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.14

 78. Ertepınar, Coşkun (1989), “Mersin'de Sevgi Şenliği", İçel Kültürü, Y:3, S.39,Eylül, s.19

 79. Eşref, Şenol (1994), “Efsane Güzel", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.21

 80. Eşref, Şenol (1995), “Üç Kelimede Hayat", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.27

 81. Gezici, Leyla (1994), “Özledim", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.24

 82. Gülensoy, Tuncer (1996), “Benim Sevgim", İçel Kültürü, Y:10, S.47, Eylül, s.8

 83. Gülensoy, Tuncer (1998), “Tanrım", İçel Kültürü, Y:12, S.55, Ocak, s.16

 84. Güler, Ziya (1991), “Şanlı Türkler Nice Oldu", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.13

 85. Gün, Nurengiz (1992), “Ağlaram", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.20

 86. Gün, Nurengiz(1987), “ 'Neyleyim?' ", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.20

 87. Güneyli, Abidin (1998), “Eski Günler", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.27

 88. Güneyli, Abidin(1995), “Hey Ressam", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.51

 89. Handan, Refik Zeka (1987), “Bakü- İstanbul", İçel Kültürü, Y:1, S.1, Ocak, s.20

 90. Haydioğlu, Behiç (1992), “Karakoç'a Selam", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.11

 91. Hirik, Ali Coşkun (1994), “Bir Eylül Söylencesi", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.24

 92. Hirik, Ali Coşkun (1994), “Kül", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.8

 93. İletmiş, Hasip Mahmut(1995), “Sevda Türkümüz", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.33

 94. Kabak, Mehmet (1989), “Kardeş Olalım", İçel Kültürü, Y:3, S.39, Eylül, s.24

 95. Kara, Ayşe Gül (1993), “Toz Pembe Arzular", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.30

 96. Karabulut, Coşkun (1991), “Hayret", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.19

 97. Karabulut, Coşkun (1992), “Üzüm Üzüme Baka Baka", İçel Kültürü, Y:6, S.24,Kasım, s.14

 98. Karabulut, Coşkun (1993), “Kitap", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.12

 99. Karagöz, Berdan (1991), “Çukurovada Bahar", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.27

 100. Karagöz, Berdan (1991), “Sonsuzluğun Türküsü", İçel Kültürü, Y:5, S.18,Kasım, s.25

 101. Karagöz, Berdan (1991), “Şark Kadınları", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.23

 102. Karagöz, Berdan (1992), “Kar Gölü", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.6

 103. Karagöz, Berdan (1992), “Konak Yerleri", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.25

 104. Karagöz, Berdan (1992), “Sürgün", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.10

 105. Karagöz, Berdan (1993), “Yalnızlık", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.24

 106. Karagöz, Berdan (1993), “Zamana Akan Nehir", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.15

 107. Karagöz, Berdan (1994), “Ana", İçel Kültürü, Y:8, S.36,Kasım, s.12

 108. Karagöz, Berdan (1994), “Gelenler Ve Gidenler", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.32

 109. Karagöz, Berdan (1994), “İsyan", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.27

 110. Karagöz, Berdan (1994), “Kar Gölü", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.8

 111. Karagöz, Berdan (1995), “Çalgının Ondörtlüsü", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.23

 112. Karagöz, M. Berdan (1990), “Mavi Bir Dünya", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.34

 113. Karakoç, Bahaeddin (1995), “Aşktır Hayatımın Özgül Ağırlığı",İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.50

 114. Karayılan, Ömer (1992), “Bir Hasretin Fotğrafı", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.25

 115. Karayılan, Ömer (1993), “Bosna'dan Gelen Mektup", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.6

 116. Karayılan, Ömer (1993), “Çıkmaz Sokak", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.10

 117. Karayılan, Ömer (1994), “Sana Benzer Biri", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.23

 118. Karayılan, Ömer (1994), “Telörgüler Arasında", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.24

 119. Kayaoğlu, Ömer (1990), “Özlemin Eylemi", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.49

 120. Kılınç, Yalın (1995), “Kız Sen Yaylaların Hangisindensin", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.37

 121. Kılınç, Fahrettin (1994), “Gönül Dostları", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, (iç kapak)

 122. Korkankorkmaz, Bedriye (1995), “Kurtarılmamış Kudüs", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.14

 123. Korkankorkmaz, Bedriye (1995), “Uykusuz Gecelerde Boş Kadehler Gibiyim", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.25

 124. Korkankorkmaz, Bedriye (1998), “Ekmekle Oynayanlara", İçel Kültürü, Y:12, S.56, Mart, s.18

 125. Korkankorkmaz, Hüsnü (1995), “Güzel Bir Damla Yaş", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.18

 126. Korkankorkmaz, Hüsnü (1995), “Kolay Belleme", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.15

 127. Korkankorkmaz, Hüsnü (1996), “Gözlerine Dolansa Da Yaşlar", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.23

 128. Korkankorkmaz, Hüsnü (1996), “Tutmadım Hesabını", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.20

 129. Köprülü, Erhan (1990), “Eser Yok", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.35

 130. Leventoğlu, Emel (1992), “Eylül Rüyası", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.19

 131. Manav, Osman Bülent (1995), “Çay Rengi Akşamlar", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.30

 132. Mısır, Macit (1995), “Akdeniz", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.29

 133. Müderrisoğlu, Mustafa (1995), “Her Mevsim Mersin'de Yaz", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.44

 134. Nayır, Nafiz (1994), “Gece", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.8

 135. Nayır, Nafiz (1995), “Anamur-Silifke", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.37

 136. Ongan, Celâl (1990), “Ben Değil Gönlüm Göçer", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.25

 137. Ongan, Celâl (1990), “Taşucu İskelesinde Bekleyiş", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.26

 138. Ongan, Celâl (1993), “Anamur'um Sana Merhaba", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.18

 139. Ongan, Celâl (1994), “Yörük Kızı", İçel Kültürü, Y:8, S.31, Ocak, s.15

 140. Ölmezoğlu, Hüseyin (1990), “Neden?", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.24

 141. Özata, Melda (1993), “Kabristanda", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.21

 142. Özcömert, Nur (1990), “Bir Mevsim Sürdü", İçel Kültürü, Y:4, S.10, Ocak, s.26

 143. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Dost", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.31

 144. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Gerçek", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.31

 145. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Hüzün Ve Sevinç ", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.31

 146. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Rubailer", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.11

 147. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Rubailer", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.21

 148. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Rübaîler", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.32

 149. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Seven", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.29

 150. Özkanoğlu, Süleyman (1991), “Yaşlanmak", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.33

 151. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Akıl", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.36

 152. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Basit Gerçekler", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.32

 153. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Keder Ve Şiir", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.10

 154. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Kendi Kendimi Aştım", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, s.7

 155. Özkanoğlu, Süleyman (1992), “Ölümsüz", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.30

 156. Özkanoğlu, Süleyman (1993), “Yaşama Sevinci", İçel Kültürü, Y:7, S.30, Kasım, s.21

 157. Özkanoğlu, Süleyman (1994), “Bir Bilgeye Sormuşlar", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.16

 158. Özkanoğlu, Süleyman (1994), “Bir Şarkı Var", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, s.14

 159. Özkanoğlu, Süleyman (1994), “Sevgilim", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.11

 160. Özkanoğlu, Süleyman (1994), “Yaşamış Sayılırsın", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.7

 161. Özkanoğlu, Süleyman (1995), “Dil", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.11

 162. Özkanoğlu, Süleyman (1995), “Sevinç", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.27

 163. Özkanoğlu, Süleyman (1995), “Yaşamış Sayılırsın", İçel Kültürü, Y:9, S.41, Eylül, s.30-31

 164. Poyrazoğlu, Remzi (1988), “Kuruluş", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.26

 165. Poyrazoğlu, Remzi (1988), “Öğretmenim", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.32

 166. Poyrazoğlu, Remzi (1992), “Gülfidan", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.17

 167. Poyrazoğlu, Remzi (1994), “Sorgular Beni", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.28

 168. Saraçoğlu, Ali Rıza (1991), “Bizim Yunus", İçel Kültürü, Y:5, S.13, Ocak, s.7

 169. Sarar, İsmail Ali (1994), “Felekten Bir Günü Nasıl Da Çaldık", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.18

 170. Sarı, Alparslan (1992), “Kuşlar", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.12

 171. Sarı, Alpaslan (1992), “Orman", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.16

 172. Sarı, Alpaslan (1993), “Çevre", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.6

 173. Sarı, Alpaslan (1993), “Gülnar", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.17

 174. Satoğlu, Abdullah (1993), “Sevdim Cümle İnsanları", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.12

 175. Satoğlu, Abdullah (1994), “Kitap", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.39

 176. Selçuk, Oğuz Adem (1994), “Aşk Uğruna", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.8

 177. Selçuk, Oğuz Adem (1994), “Geçmiş Zaman Olur Ki Hatırlamak İşkence", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.24

 178. Selçuk, Oğuz Adem (1994), “Geçmiş Zaman Olur Ki Hatırlamak İşkence", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.17

 179. Selçuk, Oğuz Adem (1996), “Çağ Yalnızı", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.23

 180. Sevim, Muharrem (1993), “Türkiyem", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.34

 181. Seza, Tevfika (1994), “ ", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.10

 182. Soylu, Sıtkı (1996), “Güle Güle Mehmedim", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.25

 183. Soysal, Mualla (1994), “ ", İçel Kültürü, Y:8, S.35, Eylül, s.10

 184. Soysal, Mualla (1994), “İçimdekiler”, İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.15

 185. Sucu, İbrahim (1993), “Bakakaldım", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.28

 186. Sucu, Şadiye (1990), “Geçmişe Özlem", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.26

 187. Şenel, Celal (1993), “Kulübe", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.13

 188. Şenel, Celal(1996), “Bilmiyorsun", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.23

 189. Şenocak, Ünal (1994), “Yılları", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.31

 190. Şenol, Memduh (1997), “Yozgat'a Yaktığım Sürmeli", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.32

 191. Şentürk, Ahmet Tufan (1991), “Silifke'yle Anamur'un Arası", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.32

 192. Şentürk, Ahmet Tufan (1991), “Tatlı Bela", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.30

 193. Şentürk, Ahmet Tufan (1994), “Görmedim", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.17

 194. Şentürk, Ahmet Tufan (1995), “Silifke'yle Anamur'un Arası", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.7

 195. Şipal, Nur (1992), “İlk Öğretmenim", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.9

 196. Tahiroğlu, Tayyar (1992), “Sana Can Feda", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.36

 197. Tahiroğlu, Tayyar (1993), “Cesaret İster", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.9

 198. Teknikel, Ramazan (1987), “Anamur Yaylalarında Şimdi", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.20

 199. Teknikel, Ramazan (1989), “Anlarsın Gün Biter", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.24

 200. Teknikel, Ramazan (1989), “Gün Çeşitlemeleri", İçel Kültürü, Y:3, S.9, Eylül, s.23

 201. Teknikel, Ramazan (1990), “Kuzugöbeği", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.26

 202. Teknikel, Ramazan (1991), “Av", İçel Kültürü, Y:5, S.17, Eylül, s.28

 203. Teknikel, Ramazan (1991), “Dörtlükler", İçel Kültürü, Y:5, S.18, Kasım, s.30

 204. Teknikel, Ramazan (1991), “Şimşir Ağacı", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.26

 205. Teknikel, Ramazan (1991), “Yol Arkadaşım", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.29

 206. Teknikel, Ramazan (1992), “Çocuk Ve Bahar", İçel Kültürü, Y:6, S.22, Temmuz, (arka iç kapak)

 207. Teknikel, Ramazan (1992), “İkilikler", İçel Kültürü, Y:6, S.19, Ocak, s.19

 208. Teknikel, Ramazan (1992), “Şu Gurbet", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.8

 209. Teknikel, Ramazan (1993), “Halk Eğitimi Kursları", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mart, s.32

 210. Tez, Recep Ali (1992), “İlk Baharım Geldi", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.29

 211. Topaloğlu, Mustafa (1993), “Adayış", İçel Kültürü, Y:7, S.29, Eylül, s.8

 212. Topaloğlu, Mustafa (1993), “Sesleniş", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.18

 213. Topaloğlu, Mustafa (1993), “Tek Kalan Ağaca Ağıt", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.18

 214. Toroslu, Abdullah (1996), “Güney", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.21

 215. Tulay, Mualla (1995), “Mehmetlere", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.23

 216. Tulay, Mualla (1995), “Özlem", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.35

 217. Tulay, Mualla (1996), “Dilek", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.22

 218. Tulay, Mualla (1996), “Renkler", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.23

 219. Tulay, Mualla (1997), “Korkunun Gözü", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.26

 220. Tulay, Mualla (1997), “Ya Benim Adım", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.26

 221. Tulay, Mualla (1998), “Umut", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.31

 222. Tulay, Mualla (1996), “O Hayal", İçel Kültürü, Y:10, S.46,Temmuz, s.36

 223. Turan, Şükriye (1995), “Bosnaya Mektup", İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.35

 224. Turan, Şükriye (1995), “Güneş Yüreğimde Üşür Sensiz", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.11

 225. Turan, Şükriye (1995), “Masal Çağda Baharlar", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.6

 226. Turan, Şükriye (1995), “Oyun Bitti", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.14

 227. Turan, Şükriye (1996), “Aynalarda Buluşma", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.34

 228. Turan, Şükriye (1996), “Sefa Çiçeği", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.14

 229. Turan, Şükriye (1996), “Üveyikler Sonsuzluk Makamında", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.38

 230. Uytun, Göktürk Mehmet (1993), “Bırakın", İçel Kültürü, Y:7, S.28, Temmuz, s.15

 231. Ülvan, Reyhan (1997), “Son Gemi", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.19

 232. Ülvan, Reyhan (1998), “İspanyol Şarkısı", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.26

 233. Ülvan, Reyhan (1998), “Küçümen'e Mektup", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.31

 234. Ünal, Sadık (1994), “Hakkın Var Mı", İçel Kültürü, Y:8, S.36, Kasım, s.29

 235. Ünal, Sedat (1997), “Mut", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.18

 236. Ürkmez, Mustafa (1988), “Mersin", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.25

 237. Ürkmez, Mustafa (1989), “Lehçemiz", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.22-23

 238. Yalçın, Burhan Sadık (1992), “Beş Ocak", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.11

 239. Yalçın, Burhan Sadık (1993), “Mehmetçik", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.7

 240. Yalçın, Burhan Sadık (1994), “Gerek", İçel Kültürü, Y:8, S.32, Mart, (arka iç kapak)

 241. Yalçınkaya, Ertuğrul (1991), “Dayan Güvercin Yüreğim", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.27

 242. Yalnız, Naim (1991), “Doyulur Mu Sana Mersin", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.12

 243. Yalnız, Naim (1991), “Mersin Sahilleri", İçel Kültürü, Y:5, S.14, Mart, s.32

 244. Yalnız, Naim (1992), “Taşucu'm", İçel Kültürü, Y:6, S.20, Mart, s.14

 245. Yalnız, Naim (1994), “İlk Baharda Silifke", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.8

 246. Yalnız, Naim (1997), “Çocukluk Yıllarıma Özlem", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.34

 247. Yazar, Ümmühan (1990), “Bir Kız Tanırım", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.35

 248. Yazar, Ümmühan (1990), “Sevgilerimin En Güzeli", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.26

 249. Yeniçeri, İsmet (1992), “Çukurova'da Bahar", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.15

 250. Yılmaz, Halil (1991), “Sevgi", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.26

 251. Yurdabak, Hüseyin (1995), “Gelir", İçel Kültürü, Y:9, S.38, Mart, s.27

 252. Yüksel, Osman (1994), “Bosnalı Ana", İçel Kültürü, Y:8, S.34, Temmuz, s.19

 253. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1997), “Örtü", İçel Kültürü, Y:11, S.50, Mart, s.33

 254. Yüzbaşıoğlu, Eflatun (1998), “Bir Avuç Toprak", İçel Kültürü, Y:12, S.59, Eylül, s.4

 255. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1995), “Nice Dağlardan Bak Akdeniz'e", İçel Kültürü, Y:9, S.37, Ocak, s.21

 256. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1995), “Nice Dağlardan Bak Akdeniz'e", İçel Kültürü, Y:9, S.40, Temmuz, s.20

 257. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1997), “Film", İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.19

 258. Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun (1997), “Yeniden ", İçel Kültürü, Y:11, S.53, Eylül, s.32

 

V. HABERLER

 

 1. Atılgan, Halil (1995), "Ustaların Ustası Karacaoğlan 4 Kasım'da Mut'ta Anıldı ",İçel Kültürü, Y:9, S.42, Kasım, s.33

 2. Dulkadir, Hilmi (1992), "Süleyman Özkanoğlu'nu Yitirdik", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.11

 3. Dulkadir, Hilmi (1998), "Bir Büyük Proje", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.3-10

 4. İçel Kültürü (1987), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1986-1987 Öğretim Yılı Çalışmaları", İçel Kültürü, Y:1, S.2, Mayıs, s.31-34

 5. İçel Kültürü (1988), "İçel Valiliğinde Görev Değişikliği", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.6-9

 6. İçel Kültürü (1988), "Yarışmalar", İçel Kültürü, Y:2, S.6, Eylül, s.39-41

 7. İçel Kültürü (1989), "Haberler", İçel Kültürü, Y:3, S.7, Ocak, s.43

 8. İçel Kültürü (1989), "Masal Derleme Yarışması Düzenlendi", İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.28-29

 9. İçel Kültürü (1989), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1988-1989 Öğretim Yılı Faaliyet Programları",İçel Kültürü, Y:3, S.8, Temmuz, s.30-34

 10. İçel Kültürü (1990), "1989-1990 Öğretim Yılı Mersin Halk Eğitimi Ve Akşam Sanat Okulu Yıl Sonu Sergileri Programı", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.38-40

 11. İçel Kültürü (1990), "Halk Şairleri Arası Yunus Emre Şiir Yarışması", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.58-59

 12. İçel Kültürü (1990), "İçel'in Yeni Valisi", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.7

 13. İçel Kültürü (1990), "Karacaoğlan Birinci Şiir Yarışması Şartnamesi", İçel Kültürü, Y:4, S.12, Eylül, s.57

 14. İçel Kültürü (1990), "Sabahattin Çakmakoğlu Müsteşar Oldu", İçel Kültürü, Y:4, S.11, Mayıs, s.37

 15. İçel Kültürü (1991), "İçel Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çavuşoğlu Atandı", İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.13

 16. İçel Kültürü (1991), "Mersin Halk Eğitimi Çalışmalarından Örnekler",İçel Kültürü, Y:5, S.16, Temmuz, s.32-34

 17. İçel Kültürü (1991), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1990-1991 Öğretim Yılı Sonu Sergileri", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.30

 18. İçel Kültürü (1991), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Diğer Çalışmalar",İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.33-34

 19. İçel Kültürü (1991), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Sona Eren Kurslar", İçel Kültürü, Y:5, S.15, Nisan, s.31

 20. İçel Kültürü (1992), "Mersin Halk Eğitimi'nden Haberler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.34

 21. İçel Kültürü (1992), "Mersin Halk Eğitimi'nden Haberler", İçel Kültürü, Y:6, S.24, Kasım, s.34

 22. İçel Kültürü (1992), "Sergi Programı", İçel Kültürü, Y:6, S.21, Mayıs, s.38-41

 23. İçel Kültürü (1993), "Mersin Üniversitesi Kuruldu", İçel Kültürü, Y:7, S.26, Mayıs, s.14-15

 24. İçel Kültürü (1993), "Yıl Sonu Sergileri", İçel Kültürü, Y:7, S.27, Mayıs, s.32-35

 25. İçel Kültürü (1994), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1993-1994 Öğretim Yılı Faaliyetleri", İçel Kültürü, Y:8, S.33, Mayıs, s.32-35

 26. İçel Kültürü (1995), "Faik Uğuz'a İki Ödül", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.36

 27. İçel Kültürü (1995), "Halk Eğitimi Çalışmaları", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.37

 28. İçel Kültürü (1995), "Mersin Şairler ve Yazarlar Deneği Kuruldu", İçel Kültürü, Y:9, S.39, Mayıs, s.36

 29. İçel Kültürü (1996), "İçel'in Yeni Valisi Şenol Engin", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.7

 30. İçel Kültürü (1996), "İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü-95", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.28

 31. İçel Kültürü (1996), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1995-1996 Yılı Çalışmaları 1995-1996 Öğretim Yılı Çalışma Tablosu", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.48-51

 32. İçel Kültürü (1996), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1995-1996 Yılı Çalışmaları Devam Eden Kurslar", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.41-43

 33. İçel Kültürü (1996), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1995-1996 Yılı Çalışmaları Sona Eren Kurslar", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.44-45

 34. İçel Kültürü (1996), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1995-1996 Yılı Çalışmaları Sosyo-Kültürel Uygulamalar", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.46-47

 35. İçel Kültürü (1996), "Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1995-1996 Yılı Çalışmaları Yıl Sonu Sergileri", İçel Kültürü, Y:10, S.45, Mayıs, s.38-41

 36. İçel Kültürü (1996), "Mersin Şairler Ve Yazarlar Derneği Görkemli Bir Törenle Açıldı", İçel Kültürü, Y:10, S.46, Temmuz, s.51

 37. İçel Kültürü (1996), "Mersinli Ahmet'i Anma Toplantısı Yapıldı", İçel Kültürü, Y:10, S.43, Ocak, s.50

 38. İçel Kültürü (1997), "Halk Eğitim Kursları",İçel Kültürü, Y:11, S.51, Mayıs, s.32-35

 39. İçel Kültürü (1997), "Karacaoğlan'ın Anıt Mezarı Ziyarete Açıldı ", İçel Kültürü, Y:10, S.54, Kasım, s.3-9

 40. İçel Kültürü (1998), "Mersin Halk Eğitimi Merkezi'nde Açılan Kurslar", İçel Kültürü, Y:12, S.57, Mayıs, s.35

 41. Özkanoğlu, Süleyman (1992), "Basın Bildirisi", İçel Kültürü, Y:6, S.23, Eylül, s.27

 42. Sucu, Şadiye (1988), "Mersin Halk Eğitiminden Haberler", İçel Kültürü, Y:2, S.5, Nisan, s.47-52

 43. Turan, Şükriye (1993), "Özkanoğlu'nu Yitirdik", İçel Kültürü, Y:7, S.25, Ocak, s.24-26

DİZİNLER

I. YAZAR VE ŞAİR ADLARI DİZİNİ

İçel ve İçel Kültürü dergilerinin yazar ve şair adları dizini, bibliyografya çalışmasındaki konu maddelerini kaleme alan yazar, şair, kurum ve dernek isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla hazırlanmıştır.

I.1.İÇEL

A

Abaç, C.: 13, 25

Abaç, Celal: 15, 25, 33, 36, 44

Ahmed, İdris: 37

Ahmet, İdris: 37

Aktan, Cahi:37

Aktan, E.:37

Akverdi: 26, 33

Akverdi, N: 26

Alpiskender, Ferid: 19

Altınörs, Muzaffer: 37

Amcası, İzverin: 2

Anıl, Talat: 31, 35

Arıkan, Ziya: 7, 37

Arıkol, Veysel: 33

Arseven, Celal Esen: 30

Arslan, Ahmet: 2

Aslan, Emin: 33

Asova, Kemal: 37

Asyalı, Hamit Salih: 38

Asyalı, S. Salih: 37

Atatürk: 26

Atilla, Rıza: 2, 6, 19, 22, 26, 30, 33

Avcı, Sıtkı: 7, 17, 44

Ayhan, Remzi: 18, 26, 30

Aykan, Fahreddin: 25

Aykan, Fahrettin: 25

Aykan, Fahri: 25

Aykut, Zeki: 38

Aytekin, Talât: 30, 35

Aytekin, Veli: 38

B

B. T.: 36

Bakıçelebioğlu, Z.C.: 13

Başaran, Cihat: 38

Başgöz, Rasim: 1

Belli, Vedat F: 38

Berker, Şevki: 19

Beyse, A.Hidayet: 19

Birgit, Orhan: 38

Bozdoğan, İlhan: 38

Bozdoğan, Mansur: 2, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 26, 27, 36

C

Canatan, Ahmet: 38

Caner, Ahmet Nadir: 38

Cemal, Mithat: 38

Cemal, Zeki: 1

Ç

Çağlar: 38, 39

Çakıroğlu, Emin, 2

Çarıklı, Hacim Muhittin: 33

Çatin, Cafer: 39

Çiftçi, Muazzez: 12, 22, 23

Çöl, E.: 39

Çukuroğlu, Yakup: 24, 25

D

Dal, Ali Galip: 39

Dayı, H.: 39

Dayı, Hasan: 39

Dengiz, Orhan: 2, 27

Dilmen, Nemci: 5

Dinç, Hayri: 39

Dündar: 1

E

Ediz, Faruk: 7, 30, 31, 39

Efe, Cemal: 33

Ekin, K.: 33

Emin, Mehmet: 39

Epengin, Emin: 2, 13, 16, 27

Eratlı, M.Saip: 39

Erbil, Kâzım: 39

Ercan, Hasan: 39

Erdem, Refik: 34

Erdoğdu, Şeref: 34

Ergündüz, Şefik: 13

Erkenez, M.: 39

Erkün, Safa: 39

Erman, Nüzhet: 40

Ersönmez, Hulusi: 7

Ertürk, Enver: 40

Evren, Örge: 7

G

G., F.: 37

Galip, Anı: 34

Galip, Reşit: 27

Genç, Şeref: 1, 16, 19, 27, 34

Grastang, J.: 19

Gülcan, Mustafa Remzi: 40

Gülen, N: 40

Gülen, Niyazi: 7, 40

Gülen, Nurettin: 23

Gülser, Fahri: 2, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 44

Gülser, M. Fahri: 6, 23, 27

Gültekin, H.: 16

Günay, Ertem: 44

Gündüz, Fahrettin: 40

Gürepik, H. Dayı: 1, 27, 34, 35, 40

Gürepik, Hasan D: 40

Gürepik, Hasan Dayı: 34, 40

H

Henri, O.: 32

İ

İçel: 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48

İlhan, Ziya: 31, 32, 37, 40

İnönü: 14, 27, 28, 44

İşalan: A., 41

İşirkof: A., 32

K

K., H.: 41

Kabadayı, Fehmi: 41

Kâhyaoğlu, Bülent: 41

Kalaklı, E. Halil: 28

Kâmi, Kemalettin: 41

Kandiye, M. Cenani: 41

Kandiye, M.Cenani: 41

Kanık, Orhan Veli: 41

Kaplancalı, K: 41

Kaplancalı, Kemal: 11, 14, 16, 19, 28, 31, 41

Karabulut, H.: 41

Karabulut, Hasan: 41, 42

Karacaoğlan: 7

Karadağ, Hüsameddin: 18, 22

Karadağ, Hüsamettin: 2, 19, 20, 25

Karadeniz, Salih: 14, 28, 42

Karagülle, H. M.: 12, 14, 20, 23, 28, 36

Karagülle, H. Mitat: 1, 5, 14, 23, 24, 28

Karagülle, H. Mithat: 1, 24

Karagülle, Halil Mitat: 24

Karagülle, Halil Mithat: 20, 24

Karagülle, Mitat: 14

Karakaş, Emin Arslan: 37

Karakaş, Şinasi: 42

Kaya, Şükrü: 26

Kösel, Sabahattin: 42

Kuday, Çetin: 5, 14

M

Mersin Kurtuluş Bayramı Tertip Heyeti: 15, 48

Mersinli, Cemal: 5, 20, 22, 28

Merzeci, Fahri: 28, 29, 34

Merzeci, Macide: 28, 32, 34

Miroğlu, A.C: 42

Muhtar, Kadri: 42

Mutlu, Avni: 3, 6, 11, 17, 20, 29, 32, 37, 42

Mutlu, Fikri: 1, 3, 13, 16, 24, 29, 34, 36

Müftüoğlu, Ahmet Erdoğan: 42

N

Namık Kemal: 36, 42

Nasuhioğlu, Rüknüddin: 37

Nemirof, Dobri: 32

O

Oğultürk, Halil: 42

Oğuz, Lutfi: 35, 48

Oğuzcan, Lütfi: 20

Oktan, Cahi: 32

Omaçer, Necmettin: 29

Omaçer, Nemci: 29

Ongün, Hamdi: 36

Onur, Sami: 20, 35

Orhun, Abdurrahman: 32

Ozan, Kemal: 42

Ö

Öcal, Cemâl Oğuz: 42, 43

Ömer Hayam: 43

Önal, Süheyla: 3, 4

Özgener, Halûk: 43

Özoğlu, Hamit: 43

Öztürk, N.: 24

P

Peker, Şerafettin: 5, 31, 36

Poire, Daniel: 32

R

Remzi: 43

S

Sadık, Kemal: 43

Sanlı, Takittin: 35

Saracoğlu, Handan: 25

Saracoğlu, Kemal Şakir: 29

Saracoğlu, Şakir: 29

Saydam, Refik: 1

Schmid, Le Chanoine.: 32

Sekitmez, Seyfi: 43

Sergici, Süleyman: 13, 24

Seyhan, Kamil: 43

Seyhan, Kâmil: 31

Sezen, Fikret: 16

Sıraköylü, Hüseyin Kahya: 35

Siren, N.: 35

Siren, Nezihe: 15, 29, 31, 32

Sohba: 15

Soylu, Tahsin: 1, 15, 16, 20, 24, 25, 29, 48

Suner, Mürşide: 30

Sükûti, Meserret: 16

Ş

Şalus, İsmail Ferahim: 35

Şalvuz, Ferahim: 15

T

Talu, Ercüment Ekrem: 1

Tan, Mustafa Turgut: 31

Tan, Ulus: 36

Tankut, Hasan Raşit: 6

Tanrısever, Naci: 1, 43

Tanrıverdi, A.Raci: 32

Tanrıverdi, Ali Raci: 30

Tapucuya, Muammer: 43

Tarsus Hars Komitesi: 20, 21

Tezel, Naki: 32

Toroğlu, Mithat: 15

Toros, Taha: 1, 7, 8, 10, 31, 35, 36, 43

Tör, Türkân: 43

Tuncal, Ali Rıza: 43

Tuncal, F. Çağlıyan: 43

Tunçbilek, Hayri: 15, 16, 26

Tümer, İhsan: 33

Tümer, Y.İhsan: 33

Türkay, Fuad: 24

U

Uğur, Ahmet: 15, 44

Uğur, Said: 4, 5, 8, 9, 11, 18, 19, 21

Uğur, Sait: 6, 9, 10, 17

Uluğ, Bekir: 5, 12, 17, 21, 30, 31, 35, 44

Uluğ, Hatice: 15, 30

Ulusoy, Seher: 17

Umarusman, A.Nazım: 33

Umarusman, Nazım: 30

Us, Sabri: 4

Ü

Üzelalın, Hasan: 44

W

Woolworth, Sage: 44

Woolworth, Wm.Sage: 44

Y

Yalgın, R.: 4, 5, 18, 19, 36

Yalgın, R.Yalman: 13

Yalgın, Selma: 26, 30

Yalgın, Yalman: 17, 18, 19

Yetkin, Suut K.: 30

Yund, Kerim: 44

I.2.İÇEL KÜLTÜRÜ

A

Abaç, Sudi: 109

Acaroğlu, M. Türker: 49, 103, 115

Acaroğlu, Türker: 102, 115

Akalın, Şükrü Haluk: 55, 103

Akbıyık, Abuzer: 68, 73

Akbuğa, İsmet: 68, 121

Akça, Hüseyin: 103, 109

Akça, Mehmet: 121

Akdağ, Mehmet Zeki: 122

Akkar, Seydi Ahmet: 116

Aksoy, Kemal: 110

Aksu, Ramazan: 122

Alişar, Fahrettin: 50, 52, 55, 59, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 94, 95, 98, 99, 102, 105, 110, 122

Alpkan, Aslıhan: 122

Alpkan, Ufeyra Asuhan: 122

Alptekin, Ahmet: 77

Alptekin, Ali Berat: 59, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 91, 121

Alptekin, Ayşe: 81

Alptekin, Turan: 90

Altıok, Sabiha: 92

Altunkaynak, Erdoğan: 59

Aratan, Gündüz: 106

Arı, Bülent: 59

Arıcı, Tülay: 68, 79, 122

Arıkan, Çınar: 50, 52, 59, 73, 95, 99

Artan, Gündüz: 50, 54, 55, 60, 82, 93, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 116, 121, 122

Artun, Erman: 60, 90, 94

Aslan, Namık: 56

Aslan, Zehra: 62, 74, 96, 98, 99

Âşık Coşkun Gönüllü: 68

Âşık Durali: 68

Âşık Hasreti: 68

Âşık Nurşah: 68

Aşut, Mehtap: 122, 123

Ata, Mehmet Reşat: 52, 56

Atılgan, Halil: 54, 58, 60, 61, 73, 74, 75, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 107, 111, 117, 135

Atlay, Doğan: 49, 50, 51, 61, 75, 77, 81, 82, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 114, 117, 121

Atlay, Neşri: 51

Attaş, Doğan: 51, 58, 89, 111

Aybel Çevik: 62, 74, 96, 98, 99

Ayberkin, Ahmet: 58, 68, 117, 123, 124

Aydın, Ethem: 89, 102, 103, 111

Ayhan, Aydın: 92, 105

Azertürk, Şahnaz: 124

B

Babacanoğlu, M. Demirel: 87

Bahçeci, Mine: 124

Baklacı, Salih: 107

Ballı, Erdal: 52, 56, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 102

Başçetinçelik, Ayşe: 91

Bayırkan, Halil İbrahim: 107

Bedirhan, Edip: 107

Beritanlı, Hıdır: 99

Bircan, Arif Aydın: 124

Bolat, Ahmet: 68, 69, 107

Bozan, Yüksel: 124

Bozkurt, Aycan: 69

Bozkurt, İsmail: 61

Bozyiğit, A. Esat: 56, 61, 82

Bozyiğit, Esat: 62

Buzey, Yüksel: 124

Bülbül Âşık Kemali: 69

C

Cenikoğlu, Tarıman: 117

Coşkun, Köksal: 111

Cunbur, Müjgan: 54, 111, 117

Ç

Çağlar, Turan Ali: 54, 62, 89, 96, 97, 98, 99, 102

Çakmakoğlu, Alev: 99

Çakmakoğlu, Sabahattin: 49, 54, 105, 117

Çam, Faruk: 54

Çankaya, Sabahattin: 69

Çapa, Şinasi: 124

Çelik, İsa: 79

Çelik, İzzettin: 125

Çelik, Kemal: 103

Çetin, Hasan: 52, 56, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 102

Çetin, Rüştü: 84, 95

Çetinel, Fevziye: 88, 102

Çetinkaya, Haydar: 69

Çevik, Cazibe: 62, 74, 96, 98, 99

Çıldırlı Âşık Mehmet Oktay: 69

Çınar, Ali Abbas: 62

Çınarlı, Mehmet: 56, 109

Çiçek, Cemil: 54

Çubukçu, İbrahim Agah: 62

Çumralı, Celâl: 69, 111, 125

D

Demir, Aslan Borahan: 79

Demirel, Handan: 125

Derdiyok, İ.Çetin: 79

Dikmen, Hamit: 58

Doğan, Ayşe: 78

Doğan, İsmail: 56

Doğan, Mehmet: 56, 69, 89, 92, 93, 125

Dulkadir, Hilmi: 49, 52, 53, 54, 58, 62, 63, 64, 78, 80, 81, 85, 89, 91, 94, 100, 102, 105, 109, 110, 111, 117, 118, 135

Duman, Bilal: 78

Durbilmez, Bayram: 58

Durucan, Muhsin: 125

Duygulu, Melih: 74, 98, 112

Düzgün, Dilaver: 64

E

Ediz, Faruk: 125

Efe, Yağız: 118

Ekin, Servet: 69

Elçin, Hülya: 125

Emirmahmudoğlu, A. Saim: 64

Erdek, Necati: 125

Erdem, Ahmet Refik: 90

Erdoğan, Ahmet: 54, 86

Erdoğan, Arkan: 93

Erdoğan, Fethi: 58, 69, 70

Ergüçlü, Bekir: 125

Ergüçlü, M. Bekir: 125

Ersoy, Uğur: 90, 102

Erten, Abdullah: 70

Ertepınar, Coşkun: 126

Eşref, Şenol: 126

Eyrik, Cemile: 70

F

Fedai, Harid: 56, 64

G

Geçer, İlhan: 118

Genç, Osman: 91, 118

Gezici, Leyla: 126

Gökbel, Ahmet: 64

Gönüllü, Ali Rıza: 51, 56, 65, 82, 84, 89, 90, 92, 93, 102, 103, 112, 114

Gönüllü, M. Nuri: 91

Gözler, H. Fethi: 118

Gülensoy, Baybars: 56, 98

Gülensoy, Tuncer: 49, 51, 53, 56, 57, 65, 83, 86, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 112, 118, 126

Güler, Ziya: 126

Gülser, M. Fahri: 51

Gülseren, Cemil: 96, 105, 107

Gün, Nurengiz: 126

Günay, Doğan: 51

Güneyli, Abidin: 126

Güngör, Sabahattin: 65, 70, 118

Günşen, Ahmet: 57, 65

Gürünlü Âşık Gülhani: 70

Güven, Ramazan: 96

H

Handan, Refik Zeka: 126

Haydioğlu, Behiç: 126

Hekimoğlu, Saim: 54

Hirik, Ali Coşkun: 126

İ

İçel Kültürü: 55, 59, 74, 91, 101, 112, 118, 119, 121, 135, 136, 137, 138

İletmiş, Hasip Mahmut: 126

İlyasova, Kurbancemal: 87, 88

İpek, İsmet: 51

İvgin, Hayrettin: 49, 57, 65, 79, 112, 119

K

Kabak, Mehmet: 126

Kabakçı, Ulvi: 65

Kalafat, Yaşar: 49, 84, 92

Kaplan, Mehmet: 108

Kara, Ayşe Gül: 126

Karabacak, Ökkeş: 49, 57, 83, 84

Karabulut, Coşkun: 119, 126, 127

Karacaoğlan: 54, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 125, 135, 136, 138

Karagöz, Berdan: 70, 71, 74, 114, 127

Karagöz, M. Berdan: 127

Karakoç, Bahaeddin: 127

Karakoç, Bahaettin: 71

Karaman, Fikri: 51, 84, 87, 93

Karayılan, Ömer: 71, 127, 128

Kartarı, Asker: 49

Kaya, Doğan: 65

Kayaoğlu, Ömer: 128

Kâzımoğlu, Samir: 104

Kılınç, Fahrettin: 128

Kılınç, Yalın: 112, 119, 128

Kırıkçı, Ebru: 74, 75, 76, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 100

Koçaliler, Servet: 51, 103

Korkankorkmaz, Bedriye: 128

Korkankorkmaz, Hüsnü: 128

Korkmaz, H. Halil: 83

Koşar, Çağatay: 104

Koz, M. Sabri: 65

Koz, Sabri: 65

Köprülü, Erhan: 128

Kumbur, Halil: 53, 100

Küçük, Sabahattin: 49, 57

L

Leventoğlu, Emel: 128

M

Makal, Tahir: 65, 112

Makal, Tahir Kutsi: 65

Makas, Zeynel Abidin: 108

Manav, Osman Bülent: 128

Mehmet Önder: 54, 119

Memişoğlu, Ragıp: 51, 53, 79, 80, 113

Mert, Gazi: 91

Metin, Recep: 52, 101

Mısır, Macit: 128

Mirzaoğlu, F. Gülay: 76

Müderrisoğlu, Mustafa: 128

N

Nasrattınoğlu, İrfan Ünver: 50, 55, 66, 74, 97, 108, 113, 119

Navgasın, Hasan: 52, 56, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 102

Nayır, Nafiz: 129

O

Ongan, Celâl: 129

Onuk, Taciser: 100

Oy, Aydın: 66, 103, 120

Ö

Ögel, Bahaeddin: 50

Öğüt, Durali: 71

Öğüt, Mehmet: 71

Ölmezoğlu, Hüseyin: 105, 129

Önder, Mehmet: 80

Özata, Melda: 129

Özbekler, Kerim: 85

Özbilici, Alaeddin: 104

Özcömert, Nur: 129

Özdemir, Metin: 104, 105

Özen, Kutlu: 55, 66, 113, 120

Özkan, Nevzat: 120

Özkan, Şahin: 78

Özkanoğlu, Süleyman: 108, 110, 129, 130, 138

Özmen, Mehmet: 84

Öztürk, Ahmet: 71

P

Poyrazoğlu, Osman Nuri: 76

Poyrazoğlu, Remzi: 130

R

Ramazanoğlu, Niyazi: 66

S

Sağlamer, Orhan: 66

Sakaoğlu, Saim: 109, 114

Samsunlu Âşık Kemali Bülbül: 71

Saraçoğlu, Ali Rıza: 130

Sarar, İsmail Ali: 130

Sarı, Alparslan: 130

Sarı, Alpaslan: 131

Satoğlu, Abdullah: 113, 120, 131

Savı, Saime İnal: 108

Selçuk, Oğuz Adem: 74, 83, 87, 113, 131

Sevim, Muharrem: 131

Sevim, Muzaffer: 71

Seyhan, Özcan: 66, 98

Seyirci, Hüseyin: 57, 104, 120

Seyirci, Musa: 100

Seza, Tevfika: 131

Soylu, Sıtkı: 53, 57, 58, 66, 67, 71, 74, 76, 79, 81, 83, 86, 87, 93, 100, 104, 108, 113, 131

Soysal, Mualla: 131

Sucu, İbrahim: 131

Sucu, Şadiye: 105, 120, 131, 138

Sulutaş, M. Ali: 91

Sulutaş, Mehmet Ali: 106, 120

Ş

Şahin, Kemal: 93, 95

Şahin, Osman: 50

Şakir, Mehmet: 74

Şenel, Celal: 131

Şener, Muhsin: 50, 106

Şenocak, Ünal: 131

Şenol, Ahmet: 97

Şenol, Memduh: 131

Şentürk, Ahmet Tufan: 67, 113, 120, 131, 132

Şimşek, Esma: 67, 76, 78, 80, 81, 113

Şipal, Nur: 132

T

Tahiroğlu, Tayyar: 106, 132

Tan, Nail: 98

Tanal, Öznur: 67, 78, 88

Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü: 97, 98, 101

Taş, M. Metin: 96

Taş, Songül: 120

Tece, Mustafa: 71

Tekinel, Ayşe: 76

Teknikel, Ayşe: 74, 75, 76, 83, 85

Teknikel, Ramazan: 50, 67, 74, 90, 108, 109, 132

Temiz, Şadiye: 109

Tez, Recep Ali: 133

Topaloğlu, Mustafa: 76, 133

Toros, Taha: 58

Toroslu, Abdullah: 78, 79, 104, 133

Tosunbaş, Müyesser: 93, 101

Tulay, Mualla: 114, 133

Turan, Şükriye: 55, 71, 74, 114, 120, 133, 138

Türkdoğan, Orhan: 50

Türktaş, Metin: 95

U

Uğur, Ahmet: 101, 108

Uğuz, Ali İhsan: 83

Uğuz, Faik: 71, 72, 86

Ulusoy, Niyazi: 58

Usta, İbrahim: 81, 82, 88

Uysal, Hidayet: 85

Uytun, Göktürk Mehmet: 77, 134

Ü

Üçyıldız, Celal Necati: 59, 76, 94

Ülvan, Reyhan: 134

Ünal, Kudret: 114

Ünal, Sadık: 134

Ünal, Sedat: 134

Ünlü, Nazım: 72

Ünlü, Nazmi: 67, 73

Ünüvar, Süleyman: 52

Ürkmez, Mustafa: 134

V

Vural, Süray: 75, 97

Y

Yalçın, Burhan Sadık: 114, 134

Yalçınkaya, Ertuğrul: 134

Yalnız, Naim: 73, 134

Yardımcı, Mehmet: 68, 99, 120, 121

Yaşar Kalafat: 87, 88

Yaşbay, Hasan: 73

Yazar, Ümmühan: 134, 135

Yeniçeri, İsmet: 135

Yenmez, Ali: 73

Yeşil, Ahmet: 114

Yıldırım, Cihat: 104

Yıldız, F. Muharrem: 114

Yıldız, Salih: 75

Yılmaz, Halil: 135

Yılmaz, Hasan: 54

Yılmaz, Mehmet: 81, 93

Yılmaz, Nadire: 52, 56, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 102

Yonar, Mustafa: 104

Yund, Kerim: 75, 114

Yurdabak, Hüseyin: 135

Yusuf Ekinci: 54

Yüksel, Osman: 135

Yüzbaşıoğlu, Eflatun: 68, 79, 81, 82, 83, 84, 93, 101, 106, 135

Yüzbaşıoğlu, M. Eflatun: 88, 95, 96, 135

II. DERGİ SAYILARI DİZİNİ

II.1.İÇEL

S.1: 1, 2, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 26, 29, 35, 37, 39, 45

S.2: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 43, 45

S.3: 2, 6, 7, 21, 24, 29, 33, 36, 39, 43, 45

S.4: 2, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 45

S.5: 1, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 27, 33, 35, 39, 41, 42, 44

S.6: 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 36, 40, 43, 44, 45

S.7: 5, 7, 9, 14, 20, 21, 26, 30, 34, 38

S.8: 8, 19, 21, 27, 31, 33, 37, 45

S.9: 5, 8, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 42, 45

S.10: 16, 17, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42

S.11: 1, 4, 8, 21, 29, 30, 33, 34

S.12: 15, 31, 33, 34, 35, 39, 44

S.13: 1, 2, 4, 9, 11, 20, 27, 31, 34, 39, 40, 43

S.14-15: 1, 4, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 31, 35, 39, 43, 45

S.16: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 45

S.17: 2, 4, 6, 8, 13, 18, 20, 21, 23, 28, 31, 37, 45

S.18: 2, 5, 8, 13, 20, 21, 23, 27, 32, 39, 40, 45

S.19: 2, 4, 8, 9, 14, 25, 28, 32, 38, 45

S.20: 4, 8, 9, 19, 27, 28, 32, 36, 41, 45

S.21: 1, 8, 13, 14, 19, 22, 25, 27, 28, 32, 39, 45

S.22: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 32, 35, 40, 45

S.23: 2, 5, 8, 9, 13, 21, 24, 25, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 45

S.24: 5, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46

S.25: 1, 2, 5, 8, 9, 13, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 46

S.26: 4, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 29, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 46

S.27: 5, 6, 8, 19, 22, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48

S.28: 6, 9, 14, 15, 18, 19, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46

S.29: 3, 6, 7, 17, 22, 29, 36, 37, 40, 44, 46

S.30: 3, 6, 7, 14, 19, 22, 25, 36, 44, 46

S.32: 2, 3, 5, 7, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 34, 38, 42, 43, 44, 46

S.33: 3, 13, 14, 18, 23, 24, 27, 40, 41, 44, 46

S.34: 3, 16, 17, 18, 27, 40, 41, 44, 46

S.35: 3, 7, 18, 22, 24, 27, 30, 32, 42, 44, 46

S.36: 3, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 34, 35, 42, 46, 47

S.37: 1, 3, 19, 20, 24, 39, 40, 41, 42, 46, 47

S.38-39: 3, 9, 18, 20, 22, 24, 41, 43, 47

S.40-41: 3, 5, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 41, 42, 47

S.42-43: 1, 3, 14, 15, 18, 21, 30, 32, 38, 41, 42, 44, 47

S.44-45: 3, 5, 9, 13, 14, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47

S.46-47: 15, 16, 19, 25, 28, 32, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48

S.48-49: 1, 13, 14, 25, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42

S.49-1: 6, 15, 18, 28, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 47

S.49-2: 3, 5, 9, 12, 18, 22, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 43, 47

S.49-3: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 33, 39, 43, 47

S.49-4: 1, 3, 12, 16, 18, 21, 22, 29, 31, 33, 36, 43, 47

S.49-5: 4, 7, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 47, 48

S.49-6: 2, 4, 10, 12, 23, 25, 29, 36, 37, 41, 42, 47

S.49-7: 4, 10, 12, 23, 25, 36, 37, 42, 47, 48

S.49-8: 4, 10, 12, 23, 29, 36, 37, 38, 40, 43, 48

S.49-9: 2, 10, 12, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 47

S.49-10: 9, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 47

S.49-11: 2, 3, 10, 12, 22, 23, 28, 31, 32, 35, 38, 41, 42, 43, 48

II.2.İÇEL KÜLTÜRÜ

S.1: 49, 50, 52, 62, 74, 77, 78, 80, 88, 97, 99, 100, 101, 117, 118, 126

S.2: 49, 52, 62, 68, 70, 80, 86, 87, 93, 96, 98, 99, 102, 132, 135

S.3: 51, 52, 58, 62, 65, 66, 68, 96, 99, 100, 118, 125

S.4: 51, 52, 54, 55, 59, 65, 74, 91, 96, 105, 110, 121

S.5: 56, 61, 62, 66, 73, 75, 81, 84, 111, 113, 117, 121, 125, 130, 136, 138

S.6: 50, 62, 66, 73, 75, 80, 100, 119, 121, 130, 134, 136

S.7: 50, 54, 55, 62, 71, 72, 75, 77, 82, 112, 121, 134, 136

S.8: 51, 67, 76, 77, 78, 80, 86, 100, 111, 125, 132, 136

S.9: 59, 73, 75, 82, 85, 91, 93, 103, 105, 108, 118, 132

S.10: 66, 67, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 94, 102, 104, 105, 107, 112, 121, 123, 129

S.11: 49, 60, 74, 75, 76, 83, 85, 88, 98, 103, 104, 113, 118, 121, 122, 129, 131, 132, 135, 136

S.12: 58, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 81, 82, 85, 94, 95, 96, 98, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 134, 136

S.13: 50, 58, 62, 70, 71, 83, 91, 97, 98, 101, 106, 117, 119, 120, 123, 124, 130

S.14: 62, 66, 67, 72, 74, 76, 81, 82, 83, 96, 98, 99, 106, 107, 108, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 134

S.15: 51, 52, 56, 58, 59, 63, 71, 72, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 102, 106, 109, 111, 123, 126, 129, 132, 134, 135, 136, 137

S.16: 50, 54, 63, 67, 71, 74, 76, 82, 83, 92, 95, 101, 106, 109, 113, 116, 123, 127, 129, 131, 136

S.17: 59, 61, 62, 67, 71, 96, 98, 99, 105, 106, 107, 109, 123, 129, 132

S.18: 50, 54, 63, 65, 66, 71, 80, 82, 98, 99, 102, 106, 109, 115, 120, 125, 127, 129, 132

S.19: 50, 52, 55, 58, 63, 72, 79, 83, 84, 92, 94, 101, 103, 107, 108, 110, 114, 119, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 132

S.20: 50, 59, 63, 66, 77, 80, 85, 88, 92, 97, 99, 102, 107, 110, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 129, 132, 134

S.21: 55, 57, 58, 63, 65, 72, 76, 86, 90, 92, 93, 95, 99, 107, 110, 112, 115, 123, 127, 130, 135, 137

S.22: 63, 68, 70, 79, 92, 95, 96, 103, 107, 109, 110, 113, 115, 123, 128, 129, 130, 132

S.23: 50, 57, 63, 67, 70, 72, 78, 79, 80, 85, 93, 95, 108, 110, 113, 119, 123, 127, 130, 132, 135, 138

S.24: 50, 53, 62, 68, 69, 70, 72, 74, 78, 84, 89, 97, 106, 107, 114, 115, 123, 125, 126, 127, 131, 133, 137

S.25: 53, 59, 68, 72, 78, 95, 104, 107, 112, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 134, 138

S.26: 51, 53, 57, 66, 69, 74, 80, 95, 103, 106, 112, 115, 118, 124, 127, 131, 132, 137

S.27: 49, 65, 71, 72, 76, 79, 81, 87, 94, 96, 101, 108, 117, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 137

S.28: 51, 64, 70, 72, 74, 80, 89, 92, 94, 97, 101, 105, 115, 117, 119, 134

S.29: 50, 52, 57, 69, 70, 72, 80, 83, 92, 94, 106, 114, 115, 123, 127, 131, 133

S.30: 50, 52, 56, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 92, 99, 101, 108, 109, 115, 117, 124, 130

S.31: 51, 53, 66, 70, 72, 77, 80, 83, 101, 102, 117, 124, 127, 128, 129

S.32: 52, 53, 61, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 83, 89, 94, 97, 101, 104, 108, 115, 118, 120, 124, 130, 134

S.33: 49, 52, 53, 56, 61, 62, 70, 72, 81, 82, 88, 102, 108, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 132, 134, 137

S.34: 49, 52, 53, 55, 57, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 82, 90, 102, 103, 105, 112, 113, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 135

S.35: 53, 54, 55, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 86, 88, 89, 93, 98, 100, 102, 106, 111, 120, 122, 124, 128, 130, 131

S.36: 50, 53, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 86, 89, 100, 102, 105, 107, 116, 120, 121, 122, 123, 127, 129, 130, 131, 134

S.37: 51, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 89, 90, 93, 98, 103, 104, 107, 109, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135

S.38: 53, 56, 59, 68, 69, 74, 78, 89, 95, 105, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 122, 125, 126, 128, 132, 135

S.39: 51, 53, 60, 61, 74, 84, 90, 95, 100, 112, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 137

S.40: 55, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 72, 73, 84, 96, 100, 103, 109, 113, 116, 117, 120, 128, 133, 135

S.41: 54, 56, 60, 63, 68, 72, 73, 78, 81, 91, 92, 93, 108, 110, 111, 116, 119, 120, 121, 125, 127, 130

S.42: 51, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 68, 72, 78, 80, 87, 92, 94, 102, 103, 110, 114, 116, 125, 133, 135

S.43: 49, 51, 53, 55, 56, 60, 63, 69, 75, 77, 78, 81, 83, 87, 89, 97, 102, 105, 109, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 128, 131, 133, 137, 138

S.44: 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 91

S.45: 55, 60, 61, 63, 65, 75, 78, 83, 91, 92, 103, 105, 106, 112, 115, 122, 125, 128, 131, 133, 137, 138

S.46: 49, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 92, 93, 95, 100, 103, 108, 109, 112, 115, 117, 124, 133, 138

S.47: 52, 56, 63, 67, 77, 78, 82, 91, 93, 98, 100, 116, 118, 124, 126

S.48: 57, 60, 63, 69, 72, 75, 76, 81, 82, 93, 97, 100, 118, 121

S.49: 60, 61, 64, 69, 84, 95, 100, 104, 110, 113, 116, 118

S.50: 51, 53, 59, 64, 71, 72, 79, 81, 88, 100, 104, 114, 117, 123, 133, 134, 135

S.51: 64, 71, 81, 89, 92, 97, 104, 105, 117, 133, 134, 135, 138

S.52: 49, 51, 61, 64, 69, 72, 77, 91, 104, 107, 112, 124

S.53: 54, 58, 59, 64, 71, 91, 97, 106, 108, 110, 111, 123, 124, 131, 135

S.54: 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 138

S.55: 58, 68, 97, 101, 103, 110, 111, 119, 124, 126

S.56: 69, 75, 83, 84, 101, 102, 103, 104, 128

S.57: 56, 59, 71, 74, 75, 76, 79, 84, 85, 97, 116, 118, 123, 126, 133, 134, 135, 138

S.58: 57, 64, 65, 82, 85, 86, 87, 92, 97, 98, 99, 104, 106, 118, 119, 124

S.59: 49, 57, 58, 61, 64, 71, 74, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 134, 135

S.60: 57, 61, 64, 71, 83, 84, 87, 88, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 111, 124

S.61: 52, 55, 56, 61, 64, 65, 83, 84, 88, 90, 92, 93, 97, 100, 103, 117, 124

KAYNAKÇA

Artan, Gündüz (1997), “İçel Kültürü Dergisi Hakkında”, İçel Kültürü, Y:11, S.49,

Ocak, s.3

Çakmakoğlu, Sabahattin (1987), “İçel Kültürü Çıkarken”, İçel Kültürü, Y:1, S.1,

Ocak, s.1

Dulkadir, Hilmi (1996), “10. Yıla Girerken”, İçel Kültürü, Y:10, S.41, Ocak,

s.3;46-49

İçel (1938), “İçel Niçin Çıkıyor”, İçel Kültürü, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.1

Not: Bibliyografya; M.Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Nilgün Çıplak'ın Danışmanlığında Hülya Öz Tarafından Hazırlanmıştır.

Bu sayfa 12,177 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Sureli Yayinlar

İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklama
İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklama

İçel Kültürü ve İçel Dergilerinin Bibliyografyaları hakkında gerekli açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır

12031 okunma
İçel Dergisi Bibliyografyası
İçel Dergisi Bibliyografyası

İçel Kültürü Dergisi ibliyografyası hazırlanırken İçel Dergisi'nin de bibliyografyasının hazırlanmasında yarar görülmüştür.

8977 okunma
İçel Kültürü 10. Yılına Girerken
İçel Kültürü 10. Yılına Girerken

İlk 10 yılının değerlendirilmesi yapılırken derginin Mersin Kültür hayatına yapmış olduğu katkıları görelim.

5188 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video