İçel Dergisi Bibliyografyası

İçel Kültürü Dergisi ibliyografyası hazırlanırken İçel Dergisi'nin de bibliyografyasının hazırlanmasında yarar görülmüştür.

İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklma /
İçel Kültürü Dergisi'nin 10. Yılı Sunuş Yazısı için tıklayınız
 
 
 
İÇEL DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI                           
I.HALKBİLİMİ
A.GENEL
A.1. Çeşitlemeler
 1. Başgöz, Rasim (1938), "Mersin ve Kültür", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.9;12
 2. Cemal, Zeki (1942), "Onuncu Bayramı Kutlarken", İçel, Y:4, S.48-49, Ocak, s.4;12
 3. Dündar (1941), "Halk Terbiyesi ve Ehemmiyeti", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz - Ağustos, s.3
 4. Genç, Şeref (1939) "Mersin Halkevi", İçel, Y:2, S.21,Ekim , s.16
 5. Gürepik, H.Dayı (1939) "Ar" , İçel, Y:2, S.21, Ekim, s.13
 6. İçel (1939), "Halkevlerinin Ehemmiyeti", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan , s.6-7
 7. İçel (1942), "En Karanlık Köşelere Nur Veren Halkevi", İçel, Y:4 S.48-49, Ocak, s.2-3
 8. Karagülle, H. Mitat (1941), "Halkevlerimiz ve Mahiyetleri", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.1
 9. Karagülle, H. Mithat (1938), "Halkevlerinin Lüzumu ve Ehemmiyetleri", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.6-7
 10. Mutlu, Fikri (1941), "Halkevleri Ne Zaman ve Nasıl Açıldı", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.3
 11. Saydam, Refik (1941), "Başvekilimizin Halkevleri Kutlama Töreninde Söyledikleri Veciz Nutuk", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.2
 12. Soylu, Tahsin (1939) "Açılış Törenimizin Değerli Söylevlerinden", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.4;14
 13. Talu, Ercüment Ekrem (1940) "Halkevleri", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.1;18
 14. Tanrısever, Naci (1945), "Ne Mutlu Türküm Diyene", İçel, S.49-4, Kasım, s.5;12
 15. Toros, Taha (1938), "Cenupda Hars Meselesi", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.5
A.2. Köyler-Kasabalar-Şehirler
 1. Amcası, İzverin (1939), "Kazanlı", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.5;8
 2. Arslan, Ahmet (1940), "Köyümüzün Durumu", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.12
 3. Atilla, Rıza (1938), "Bizim Köy", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.3;19
 4. Atilla, Rıza (1938), "İçelde Kalkınma Hareketinin Portresi", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.1;19
 5. Bozdoğan, Mansur (1938), "Üç Tablo, Üç Konuşma", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.6-7
 6. Bozdoğan, Mansur (1938), "İçel Köyleri Ve Köylüleri", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.1-2
 7. Çakıroğlu, Emin (1946), "Bu Günkü Mersin Şehri", İçel, S.49-6, Mart, s.3-4;14
 8. Dengiz, Orhan (1946), "Alata Köyü", İçel, S.49-9, Mayıs, s.5-6
 9. Dengiz, Orhan (1946), "Toprak Ve Köylü", İçel, S.49-11, Temmuz, s.1
 10. Epengin, Emin (1939), "Fındıkpınarı Ve Arslan Köy Gezisi", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.12-14
 11. Epengin, Emin (1939), "Kazanlı", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.18
 12. Epengin, Emin (1939), "Köylüyü Sevmek Ve Saymak", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.5
 13. Epengin, Emin (1939), "Tece Köyü Gezisi", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.8-9;13
 14. Epengin, Emin (1939), "Tümük, Karadıvar, Kürkcü", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.11
 15. Epengin, Emin (1940), "Köy Gezileri", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.8
 16. Gülser, Fahri (1938), "Mersine Geliniz", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.7
 17. İçel (1938), "İçelde Geniş Kalkınma", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.19
 18. Karadağ, Hüsamettin (1939),"Karahacılı Köyü", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.16
 19. Karadağ, Hüsamettin (1939),"Tarihî Bir Vesikaya Göre Mersin", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.4-5
 20. Mutlu, Avni (1946), "Toprak Ve Köylü Kadınlar", İçel, S.49-11, Temmuz, s.5
 21. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.4-7
 22. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.5-6
 23. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.2-3;15
 24. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.10-11;16
 25. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.6;10-11
 26. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.6-7;12
 27. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.10
 28. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.5
 29. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.6-7
 30. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.5-6
 31. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.6-7
 32. Mutlu, Fikri (1941), "Mersin Şehri Nasıl Ve Ne Zaman Kuruldu", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.5-6
 33. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-2, Eylül, s.3;15
 34. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-3, Ekim, s.8-9
 35. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-4, Kasım, s.7;13
 36. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-5, Ocak, s.28-29
 37. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-6, Şubat, s.9-10
 38. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-7, Mart, s.12
 39. Önal, Süheyla (1946), "Verimli İlçelerimizden Mut", İçel, S.49-8, Nisan, s.10-12;19
 40. Us, Sabri (1938), "Çukurova", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.14
 41. Yalgın, R. (1940), "Pazarcık", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.10-11;17
A.3. Aşiretler-Oymaklar-Cemaatler
 1. Bozdoğan, Mansur (1938), "(İçel)de Toprağa Kavuşacak Türk Oymakları", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.1-2
 2. Bozdoğan, Mansur (1938), "Türkmenler'de Göç", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.3
 3. Uğur, Said (1938), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.10
 4. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.11
 5. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.14-15
 6. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.14
 7. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.10
 8. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.5
 9. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.10
 10. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.12
 11. Uğur, Said (1939), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.8
 12. Uğur, Said (1940), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.16
 13. Uğur, Said (1940), "İçelde Yaşıyan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet Ve Ananeler", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.10
 14. Yalgın, R. (1940), "Pazarcık", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.10-11;17
B.DİL-ANLATIM
 1. Bozdoğan, Masur (1938),"İçelde Dil Dâvası", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.1
 2. Dilmen, Necmi (1938), "Türk Dil Kurumu Altı Yılda Ne Gibi İşler Başardı", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.1
 3. İçel (1938), "Matematik Terimler:Türkçe-Osmanlıca", İçel, Y:1, S.1, Birinci Kânun, s.12
 4. İçel (1941), "Dil Bayramı", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Ekim, s.3-10
 5. Karagülle, H.Mitat (1941), "Her Hususta ve Dilde Birlik", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.1
 6. Kuday, Çetin (1940), "Dil Bayramının Manası", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.4
 7. Mersinli, Cemal (1940), "Toponymie Tetkikleri", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.4-5
 8. Peker, Şerafettin (1945), "Dil Devrimi", İçel, Y:8, S.49-2, Eylül, s.11-12;14
 9. Peker, Şerafettin (1945), "Dil Devrimi", İçel, Y:8, S.49-3, Ekim, s.6
 10. Uğur, Said (1938), "Dil Mukayesesi", Y:1, S.9, Eylül, s.26
 11. Uluğ, Bekir (1939), "Hatt-Hatti-Eti", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.8
 12. Uluğ, Bekir (1939), "Hepa-Hebet-Hebe-Ebe; İştar-İştanu-İştanrı", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.12;14
C.HALK EDEBİYATI
C.1.Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı
C.1.1. Şairler Ve Eserleri
 1. Gülser, M. Fahri (1940), "Evimiz Salonunda 'Yunus Emre' Hakkında Verdiği Kıymetli Konferans", İçel, Y:3; S.29, Haziran, s.2-3
 2. Gülser, M. Fahri (1940), "Evimiz Salonunda 'Yunus Emre' Hakkında Verdiği Kıymetli Konferansı Aynen Dercediyoruz", İçel, Y:3; S.27, Nisan, s.3
 3. Gülser, M. Fahri (1940), "Evimiz Salonunda 'Yunus Emre' Hakkında Verdiği Kıymetli Konferansı Aynen Dercediyoruz", İçel, Y:3; S.28, Mayıs, s.2
 4. Gülser, M. Fahri (1940), "Evimiz Salonunda 'Yunus Emre' Hakkında Verdiği Konferans", İçel, Y:3; S.30, Temmuz, s.2
 5. Uğur, Sait (1945), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:8, S.49-1, Ağustos , s.11-12
 6. Uğur, Sait (1945), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:8, S.49-3, Ekim, s.3;15
C.1.2. Alevî Bektaşî Kültürü
 1. Atilla, Rıza (1938), "Şuursuz Dalaletin Son İzleri Silinirken", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.3-4
 2. Mutlu, Avni (1939), "Nusayrilerin Dinî Şiirlerinden", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.10
 3. Mutlu, Avni (1939), "Nusayrilerin Dinî Şiirlerinden", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.13
 4. Tankut, Hasan Raşit (1938), "Aleviliğin Menşei", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.6;18-19
 5. Toros, Taha (1938) "Toroslarda Tahtacı Oymakları", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.10-11
C.2. Âşık Edebiyatı
C.2.1.Şairler Ve Eserleri
 1. Arıkan, Ziya (1946), "Türkü", İçel, Y:9, S.49-5, Ocak, s.9
 2. Avcı, Sıtkı (1940), "Dertli Kerem Saz Şairi", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.8
 3. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Ağıtlar Türküler Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.6
 4. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Koşmalar Ağıtlar Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.5
 5. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Koşmalar Türküler Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.6
 6. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Türküler Koşmalar Ağıtlar Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.6
 7. Ediz, Faruk (1940), "İki Asırlık Bir Cönk", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.12;15
 8. Ediz, Faruk (1940), "İki Asırlık Bir Cönk", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.7
 9. Ersönmez, Hulusi, (1940), "Türkü" , İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.3
 10. Evren, Örge (1938), "Ezgi", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.7
 11. Gülen, Niyazi (1938), "Seyrani", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.15
 12. İçel (1938) "Folklör:Cenub Oymaklarında Ağıtlar", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.14
 13. Karacaoğlan (1938), "Karacaoğlandan Parçalar", (Derleyen:Bekir Uluğ), İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.4
 14. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim ve Şairleri", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.8;16
 15. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim ve Şairleri", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.8
 16. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim ve Şairleri", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.17
 17. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim ve Şairleri", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.5
 18. Toros, Taha (1938)," Tarsus Âlim ve Şairleri ", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.7
 19. Toros, Taha (1939) "Muzurlu Aşık Nihali", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.9
 20. Toros, Taha (1939) "Muzurlu Kerim (Aşık Nihali)", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.6
 21. Toros, Taha (1939), "Muzurlu Kerim Aşık Nihâli", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.17
 22. Toros, Taha (1939), "Muzurlu Kerim Aşık Nihâli", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.6
 23. Toros, Taha (1939), "Muzurlu Kerim(Aşık Nihâli)", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.6-7
 24. Toros, Taha (1939), "Muzurlu Kerim(Aşık Nihâli)", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.8
 25. Toros, Taha (1939), "Muzurlu Kerim(Aşık Nihâli)", İçel, Y:2, S.21, Ekim, s.14
 26. Toros, Taha (1940) "Muzurlu Kerim (Aşık Nihali)", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.7
 27. Toros, Taha (1940) "Muzurlu Kerim (Aşık Nihali)", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.6
 28. Toros, Taha (1940), "Muzurlu Kerim Aşık Nihâli", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.4
 29. Toros, Taha (1940), "Muzurlu Kerim(Aşık Nihâli)", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.8
 30. Uğur, Said (1938), "Folklör", İçel, Y:1, S.11, İkinci Kânun, s.4
 31. Uğur, Said (1938), "İçel Âlim ve Saz Şairleri", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.14
 32. Uğur, Said (1938), "İçelde Folklör Derlemeleri: Unutulmuş Halk Şairlerimiz Cemali, Refikî Destanı", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.14
 33. Uğur, Said (1938), "İçelde Folklör Derlemeleri: Unutulmuş Halk Şairlerimizden", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.12
 34. Uğur, Said (1938), "İçelde Folklör Derlemeleri: Unutulmuş Halk Şairlerimizin Destanlarından", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.12
 35. Uğur, Said (1938), "İçelde Folklör Derlemeleri:2 Refikî Destanı", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.9
 36. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.9
 37. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.17
 38. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.10
 39. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri:Gülnarlı Saz Şairi Cemali'nin Türkülerinden", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.11
 40. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Türküler Ağıtlar Koşmalar Atalar Sözü", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.9
 41. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Türküler Ağıtlar Koşmalar", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.11
 42. Uğur, Said (1940), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:3, S.24, İkinci Kânun, s.19
 43. Uğur, Said (1940), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.7
 44. Uğur, Said (1940), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.18
 45. Uğur, Said (1940), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.5
 46. Uğur, Said (1941), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri Türkülerinden", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.11
 47. Uğur, Said (1941), "Güney Yurtda Folklör Derlemeleri", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Ekim, s.7
 48. Uğur, Sait (1945), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:8, S.49-2, Eylül, s.4;13
 49. Uğur, Sait (1945), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:8, S.49-3, Ekim, s.3;15
 50. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-10, Haziran, s.12
 51. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-11, Temmuz, s.14
 52. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-5, Ocak, s.21-22
 53. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-6, Şubat, s.13
 54. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-7, Mart, s.11
 55. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-8, Nisan, s.9
 56. Uğur, Sait (1946), "Güney Yurtta Folklor Derlemesi", İçel, Y:9, S.49-9, Mayıs, s.10
C.3.Anonim Halk Edebiyatı
C.3.1. Anonim Şiirler
C.3.1.1. Türkü
 1. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Koşmalar Türküler Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.6
 
C.3.1.2. Mani
 1. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Türküler Koşmalar Ağıtlar Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.6
 2. Toros, Taha (1938) "Maniler", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.7
C.3.2.Anlatmalar
 
C.3.2.1. Efsane
 1. Mutlu, Avni (1938) "Eti Dinî Hayatından İki Efsane", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.13-14
C.3.3. Kalıplaşmış Sözler
C.3.3.1. Atasözü
 1. Bozdoğan, Mansur (1938) "Ağıtlar, Türküler, Atasözleri", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.8
 2. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Ağıtlar Türküler Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.6
 3. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Koşmalar Ağıtlar Atalar Sözü", İçel, Y:1, S., Mart, s.5
 4. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Koşmalar Türküler Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.6
 5. Bozdoğan, Mansur (1938),"Güney Yurtda Türküler Koşmalar Ağıtlar Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.6
 6. İçel (1938) "Güney Yurtda Atalar Sözü", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.3
 7. Uğur, Said (1939), "Güney Yurtda Türküler Ağıtlar Koşmalar Atalar Sözü", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.9
D. HAYATIN DÖNÜM NOKTALARIYLA İLGİLİ GELENEK VE GÖRENEKLER
D.1. Sünnet
 1. Kaplancalı, Kemal (1940) "Bir Ananenin Manası", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.6;15
D.2. Evlenme
 1. İçel (1938), "İçelde Evlenme Adet Ve İnanları", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.15
 2. Uluğ, Bekir (1938), "İçelde Türkmen Oymaklarında Evlenme Adetleri, Düğünler", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.16-18
E. HALK BİLGİSİ
E.1. Halk Ekonomisi
 1. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-2, Eylül, s.5
 2. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-3, Ekim, s.2
 3. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-4, Kasım, s.8-9
 4. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-11, Temmuz, s.15-16
 5. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-5, Ocak, s.30-31
 6. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-6, Şubat, s.11-12;14-15
 7. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-7, Mart, s.13-14
 8. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-8, Nisan, s.13-18
 9. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-9, Mayıs, s.13-14
 10. İçel (1938), "Mersin Mıntıkasında Narenciye", İçel, Y:1, S.4, Temmuz, s.10-11;15
 11. Karagülle, H.M. (1939), "Köylülerimiz Ve Ziraat Mahsullerimiz", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.4
 12. Mutlu, Fikri (1939), "Mersin Portakalcılığı Ve Bir Hatıra", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.2-3
 13. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Portakalcılığı Ve Bir Hatıra", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.2-3;18
 14. Sergici, Süleyman (1940), "Pamukçuluğumuzun Cumhuriyet Devrindeki İnkişafı", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.6
 15. Yalgın, R.Yalman (1940), "Çukurovada İptidaî Yağcılık", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.4-5
 16. Yalgın, R.Yalman (1940), "Çukurovada İptidaî Yağcılık", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.4-5
F. BAYRAMLAR, TÖRENLER, KUTLAMALAR
F.1. Milli Bayramlar
 1. Abaç, C. (1939), "Bugün Erzuruma Vardık", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.6
 2. Bakıçelebioğlu, Z.C. (1942), "Mersinin Mesut Günü", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.1;12
 3. Epengin, Emin (1939), "Şanlı Atatürk Tarihinin Başlangıcı Olan Bugün Bizim Şerefli Biricik Bayramımızdır", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.10-11
 4. Epengin, Emin (1940), "Cumhuriyetin 17 ci Yılını Kutlarken", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.8;16
 5. Epengin, Emin (1941), "Mersinin Kurtuluşu - Çukurovanın Kurtuluşu", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.3
 6. Ergündüz, Şefik (1941), "30 Ağustos Zafer Ve Hava Kurumu Bayramı", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.2
 7. Gülser, Fahri (1939), "1 Temmuz Deniz Bayramı", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.2
 8. Gülser, Fahri (1939), "23 Nisan", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.1;19
 9. Gülser, Fahri (1940), "Kurtuluş Bayramımız", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.1
 10. İçel (1938), "Cumhuriyetin 15. Yıldönümü Mersin Kutlama Programı", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.18-19
 11. İçel (1939), "30 Ağustos", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.1
 12. İçel (1940), "Hatayda Yapılan Deniz Yarışları Çok Parlak Oldu Ve Hatay Kurtuluş Bayramı", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.11
 13. İçel (1941), "Çukurovanın Kurtuluş Bayramı Merasimi", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.12
 14. İçel (1941), "Dil Bayramı", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Ekim, s.3-10
 15. İçel (1942), "Kurtuluşumuz", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.8
 16. İnönü (1946), "İnönü'nün 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Münasebetiyle Gençliğe Hitapları", İçel, S.49-10, Haziran, s.1-2
 17. Kaplancalı, Kemal (1940), "19 Mayıs", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.1
 18. Kaplancalı, Kemal (1940), "23 Nisan", İçel, Y:3, S.7, Nisan, s.1
 19. Kaplancalı, Kemal (1940), "En Büyük İnkilabımız", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.4;16
 20. Karadeniz, Salih (1945), "Onsuz Bayram Yaparken", İçel, S.49-3, Ekim, s.5
 21. Karadeniz, Salih (1945), "Onsuz Bayram Yaparken", İçel, S.49-3, Ekim, s.5
 22. Karagülle, H. Mitat (1941), "Parlak Zaferler, Kutlu Yıldönümler", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.1
 23. Karagülle, H. Mitat (1942), "Kurtuluş Yıl Dönümlerini Niçin Kutlamalıyız?", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.1
 24. Karagülle, H.M. (1939), "Çocuk Bayramı Münasebetile", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.2;19
 25. Karagülle, H.Mitat (1939), "En Büyük Bayramımız", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.2
 26. Karagülle, Mitat (1941), "Cumhuriyetimiz 18 Yaşına Bastı", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.1
 27. Kuday, Çetin (1940), "Dil Bayramının Manası", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.4
 28. Mersin Kurtuluş Bayramı Tertip Heyeti (1941), "Kurtuluşumuzun 20 nci Yılını Kutlama Programı", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.8
 29. Siren, Nezihe (1939), "23 Nisan Tür Milletinin Ateşi Kül Altında Bile Alevlidir", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.10-11
 30. Sohba (1940), "19 Mayıs 940 Stadyumda Genç Sporculardan Sohbanın Nutku", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.17
 31. Soylu, Tahsin (1939), "Kurtuluşumuzu Anarken", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.16
 32. Soylu, Tahsin (1945), "30 Ağustos", İçel, S.49-1, Ağustos, s.8-10
 33. Şalvuz, Ferahim (1939), "Kurtuluş Savaşının Temin Ettiği Zaferle Güzel (Mersin)in Hükûmetimiz Tarafından 3.1.938 De İşğali", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.2-3
 34. Toroğlu, Mithat (1940), "Kurtuluşun 18 inci Yıl Dönümünde Tüccar Kulübünde Verilen Ziyafette Söylediği Nutuk", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.3;21
 35. Tunçbilek, Hayri (1939), "19 Mayıs Türk Tarih Ve Varlığının Çok Şerefli Bir Günüdür", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.1
 36. Uğur, Ahmet (1941), "Kurtuluş Ve İstiklâl", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.5
 37. Uluğ, Hatice (1941), "30 Ağustos", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.2
F.2. Dini Bayramlar
 1. Abaç, Celal (1939), "Mersinde Bayram Ve Spor", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.14
F.3. Önemli Günler, Haftalar
 1. İçel (1941), "Tasarruf Ve Yerli Mallar Haftası Münasebetile Verilen Konferans", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.3;7
 2. Soylu, Tahsin (1946) "Onaltıncı Ekonomi Ve Uluslar Arttırma Haftası", İçel, S.49-5, Ocak, s.16-18
F.4. Törenler
F.4.1. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni
 1. Bozdoğan, Mansur (1938), "Atasına Yanan İçel", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.2-4
 2. Epengin, Emin (1939), "Atatürk Ölmemiştir", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.5
 3. Epengin, Emin (1940), "Ölmez Atatürk...", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.2
 4. Genç, Şeref (1939), "Dokuzu Beş Geçiyor", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.10-11
 5. Gültekin, H. (1938), "Millî Matem Günü Feryatlarından", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.16
 6. İçel (1941), "En Acı Günümüz", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.4
 7. Kaplancalı, Kemal (1940), "İçimizde Yaşıyan Atatürk", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.1-2
 8. Mutlu, Fikri (1938), "Türk Güneşi Atatürk", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.5
 9. Mutlu, Fikri (1939), "Tabiatı Ağlatan Atatürk", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.2
 10. Sezen, Fikret (1945), "Sus Ey Kâinat", İçel, S.49-4, Kasım, s.3
 11. Soylu, Tahsin (1938), "Millî Matem Günü Feryatlarından", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.4;20
 12. Sükûti, Meserret (1940), "Atamın Ölümünün İkinci Yılında", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.4
 13. Tunçbilek, Hayri (1938), "Millî Matem Günü Feryatlarından", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.4;7;16;19
 14. Uluğ, Bekir (1938), "Atanın Ölümü", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.13
 15. Ulusoy, Seher (1940), "Karagünün Dönümü", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.3
G. İNANIŞLAR
G.1. Genel Konular
 1. İçel (1938), "İçel Adet Ve İnanları", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.13
 2. Uğur, Sait (1940), "İçelde Folklör", İçel, Y:1, S.32, Eylül, s.11
 3. Uğur, Sait (1940), "İçelde Folklör", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.4
G.2. Kültlerle İlgili İnanışlar
 1. Mutlu, Avni (1938) "Asya Güneş Kültünün Mısırda Yükselen Bir İlâhisi", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.15
G.3. Yatırlar Ve Ziyaret Yerleriyle İlgili İnanışlar
 1. Mutlu, Avni (1946) "Akıl Hastalarının Şifa Kaynağı", İçel, Y:9, S.49-5, Ocak, s.19-20
H. HALK MÜZİĞİ
 1. Avcı, Sıtkı (1940), "Musiki Karakteri", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.8
I.GİYİM-KUŞAM, SÜSLENME
 1. Bozdoğan, Mansur (1938), "Türkmenlerde Erkek Ve Kadın Kıyafet Ve Adetleri", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.10-11
 2. Yalgın, Yalman (1938), "Cenup Oymaklarında Kadın Başları", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.10-11
İ. HALK SANATLARI VE ZANAATLARI
 1. Yalgın, Yalman (1938), "Türkmen Oymaklarında Çadır", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.6-7
 2. Yalgın, R. (1940), "Maraş Papuçları, Maraşta Köşker Esnafı Ve Teşkilâtı" , İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.12-13;19
J. HALK MİMARİSİ
 1. Ayhan, Remzi (1945) "Argos Tiyatrosu", İçel, S.49-1, Ağustos, s.13
 2. Ayhan, Remzi (1945) "İçelde Korigos Tiyatrosu", İçel, S.49-2, Eylül, s.2
 3. Ayhan, Remzi (1945) "İçelde Selefkos Tiyatrosu", İçel, S.49-3, Ekim, s.4
 4. Ayhan, Remzi (1945) "Pompei Tiyatrosu", İçel, S.49-4, Kasım, s.15
 5. Gülser, Fahri (1938), "Üç Yapı Ve Notlar", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.5
 6. Karadağ, Hüsameddin (1939), "İçelde Türk Anıtlarından Anamur Kalesi", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.13
 7. Karadağ, Hüsameddin (1939), "İçelde Türk Anıtlarından Anamur Kalesi", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.11
 8. Uğur, Said (1940), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.12;14
 9. Uğur, Said (1940), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.9
 10. Uğur, Said (1940), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.9
 11. Uğur, Said (1940), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.8
 12. Uğur, Said (1941), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.8
 13. Uğur, Said (1941), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.2
 14. Uğur, Said (1941), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.5
 15. Uğur, Said (1941), "İçelin Eski Anıtları Ve Tarihçeleri", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.4
 16. Yalgın, R. (1940), "İçel'de Alausa Ve Korikosun Mühim Eserleri Çolâki, Kanlıdevana, Dibisulu Kala", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.6-7
 17. Yalgın, Yalman (1941), "Silifke Müzayıkları", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.6-7
II. TARİH
 1. Alpiskender, Ferid (1940), "Tarsus Tarihine Bir Bakış Sosyal Bakımdan Tarsusun Kurtuluşu", Y:3, S.30, Temmuz, s.8-10
 2. Alpiskender, Ferid (1940), "Tarsus Tarihine Bir Bakış", Y:3, S.28, Mayıs, s.6-8
 3. Atilla, Rıza (1938), "Zafer Günleri", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.2
 4. Berker, Şevki (1940), "Orhun Âbideleri Ve Ortazaman Türklerinde Devlet Teşkilatı", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.3-4;19
 5. Beyse, A.Hidayet (1938), "İçel Tarihi", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.8
 6. Genç, Şeref (1939) "Halkevi Bir Gün Yarattı", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.8;18
 7. Genç, Şeref (1940), "Şeref Gencin Stadyomda Söylediği Nutuk", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.8;21
 8. Grastang, J.(1938), " (Yümük) Tepe Hafriyatı", İçel, Y:1, S.1, İkinici Kanun, s.3
 9. Grastang, J.(1938), " (Yümük) Tepe Hafriyatı", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.4;17
 10. İçel (1938), "Kurtuluş Savaşına Ait Vesikalar", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.12
 11. Kaplancalı, Kemal (1940) "Lozan Günü", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.1;11
 12. Karadağ, Hüsamettin (1939), "Fransızların Maraşı İşgalları Ve Sütçü Hacı İmam", İçel, Y:2, S.21, İkinci Teşrin, s.15;18
 13. Karadağ, Hüsamettin (1939), "Maraşta Bayrak Hadisesi Nasıl Oldu?", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.4-5;11
 14. Karadağ, Hüsamettin (1939),"Mersin Ve Çukurova Hakkında Tarihî Notlar", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.7-8
 15. Karagülle, H. M. (1939), "100 Sene Evvelki Türkiye", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.6
 16. Karagülle, Halil Mithat (1938), "Cumhuriyetimize Ve Eski Devirlerimize Kısa Bir Bakış", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.7;11
 17. Mersinli, Cemal (1940), "Bu Günkü İçel, Dünkü Kilikya", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.4
 18. Mersinli, Cemal (1940), "Bu Günkü İçel, Dünkü Kilikya", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.4
 19. Mersinli, Cemal (1940), "Toponymie Tetkikleri", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.4-5
 20. Mutlu, Avni (1938), "Etilerin Orijini Meselesi", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.8;13
 21. Mutlu, Avni (1938), "Etilerin Orijini Meselesi", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.10
 22. Mutlu, Avni (1939), "Yumuktepe Ve Anadolu Tarihindeki Yeri", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.6-7;15
 23. Mutlu, Avni (1946), "Etilerde Dinî Hayat", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.14;16
 24. Mutlu, Avni (1946), "İskender Kilikyaya Nasıl Girmişti", İçel, S.46-6, Şubat, s.6
 25. Oğuzcan, Lütfi (1941), "Çukurova Kurtuluşunun Ana Vasıfları", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.4;12
 26. Onur, Sami (1941), "Tarih Tekerrür Değildir", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.9-10
 27. Soylu, Tahsin (1941), "Kurtuluş Savaşı Karşısında Millî Müverrih", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.8
 28. Soylu, Tahsin (1941), "Kurtuluş Savaşı Karşısında Millî Müverrih", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.4-5
 29. Tarsus Hars Komitesi (1938), "Eti Türkleri Hakkında Bir Etüd", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.4;17-18
 30. Tarsus Hars Komitesi (1938), "Eti Türkleri Hakkında Bir Etüd", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.17-19
 31. Tarsus Hars Komitesi (1938), "Eti Türkleri Hakkında Bir Etüd", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.15
 32. Uğur, Said (1938), "İçelde Karamanlılar", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.16
 33. Uğur, Said (1938), "İçelde Karamanlılar", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.7
 34. Uğur, Said (1938), "İçelde Karamanlılar", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.8-9
 35. Uluğ, Bekir (1938), "Arzaova Ve Kilikya", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.16
 36. Uluğ, Bekir (1938), "Arzaova Ve Kilikya", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.14-15
 37. Uluğ, Bekir (1938), "Etiler Hindu-Avrupaî Midirler?", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.5;14
 38. Uluğ, Bekir (1938), "İçel Tarihine Bir Bakış", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.4;16
 39. Uluğ, Bekir (1938), "İki Arzaova Mektubu", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.11
 40. Uluğ, Bekir (1938), "Milâttan 1345 Yıl Evvelki Arzaova Vekayii", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.13
 41. Uluğ, Bekir (1939), "Alata", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.12
 42. Uluğ, Bekir (1939), "Arzaova-Kilikya Şehirleri-Osmanlının Fethine Kadar", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.7
 43. Uluğ, Bekir (1939), "Hatt-Hatti-Eti", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.8
 44. Uluğ, Bekir (1939), "Hepa-Hebet-Hebe-Ebe; İştar-İştanu-İştanrı", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.12;14
 45. Uluğ, Bekir (1939), "İçelde Tarihsel Araştırmalardan Arzaova-Luvija", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.6-7
 46. Uluğ, Bekir (1940), "Arzaova-Kilikya Şehirleri", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.9
 47. Uluğ, Bekir (1940), "Arzaova-Kilikya Şehirleri-Osmanlının Fethine Kadar", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.14
 48. Uluğ, Bekir (1941), "Etiler Seneyi 13 Ay Hesap Ediyorlardı", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.4
 49. Uluğ, Bekir (1945), "Kue", İçel, S.49-3, Ekim, s.7
 50. Uluğ, Bekir (1945), "Tol", İçel, S.49-4, Kasım, s.6
III. COĞRAFYA
 1. Gülser, Fahri (1939), "Yeraltı Servetlerimiz", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.3;5;12
 2. Gülser, Fahri (1939), "Yeraltı Servetlerimiz", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.7;15
 3. Karadağ, Hüsameddin (1939), "İçel'de Meteoroloji Durumu", İçel, Y:2,S.14-15, Mart-Nisan, s.8-9
 4. Mersinli, Cemal (1940), "Akdeniz", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.5-6;15
 5. Mersinli, Cemal (1940), "Anadolu'nun Dış Yapısı", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.2;15
 6. Mersinli, Cemal (1940), "Anadolu'nun İç Yapısı", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.4-3;12
 7. Mersinli, Cemal (1940), "Ege (Adalar)Denizi", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.3;15
 8. Mersinli, Cemal (1940), "Marmara Denizi", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.10-12
 9. Mersinli, Cemal (1941), "Toros Dağları Mıntıkası Ve Ehemmiyeti", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.2-3;5
IV. EKONOMİ (Genel)
 1. Atilla, Rıza (1938), "Toprak Reformu'nun Mihveri", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.1
 2. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-2, Eylül, s.5
 3. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-3, Ekim, s.2
 4. Çiftçi, Muazzez (1945), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-4, Kasım, s.8-9
 5. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-11, Temmuz, s.15-16
 6. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-5, Ocak, s.30-31
 7. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-6, Şubat, s.11-12;14-15
 8. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-7, Mart, s.13-14
 9. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-8, Nisan, s.13-18
 10. Çiftçi, Muazzez (1946), "İçelde Tarım İşleri Ve Hayvancılık", İçel, S.49-9, Mayıs, s.13-14
 11. Gülen, Nurettin (1946), "Türkiye'nin Dış Ticaretinde Mersin'in Mevkii", İçel, S.49-11, Temmuz, s.6-7
 12. Gülser, Fahri (1939), "Bankacılığın Tarihi Ve Türkiyede Bankacılığın İnkişafı",İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.2-3
 13. Gülser, M. Fahri (1938), "İki Hamle Ve Mersin", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.8-13
 14. Gülser, M. Fahri (1939), "Başarılan Dâva: Biriktirme Ve Arttırma", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.
 15. Gülser, M. Fahri (1939), "Sergi Ve Fuarlar", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.2-3
 16. Gülser, M. Fahri (1939), "Cumhuriyet Devrinde Bankacılığın İnkişafı", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.3
 17. İçel (1938), "Mersin Mıntıkasında Narenciye", İçel, Y:1, S.4, Temmuz, s.10-11;15
 18. Karagülle, H. M. (1939), "Köylülerimiz Ve Ziraat Mahsullerimiz", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.4
 19. Karagülle, H. Mitat (1939), "Çukurovanın Âtisi Ve Turizm Bakımından Da Ehemmiyeti", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.1-2
 20. Karagülle, H. Mitat (1940), "İktisadî Hayat Ve Cumhuriyet", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.5;16
 21. Karagülle, H. Mitat (1940), "Mersin Limanının 1939 Faaliyeti", İçel, Y:3, S.25, Mart, s.5
 22. Karagülle, H. Mitat (1941), "Mersin Limanının 1940 Faaliyeti", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.1
 23. Karagülle, H. Mithat (1939), "Mersin Limanının Ehemmiyet Ve Faaliyeti", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.4-5
 24. Karagülle, H. Mithat (1940), "Tasarruf Ve İktisadın Mana Ve Şumulu", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.1;12
 25. Karagülle, Halil Mitat (1940), "İktisadî Hayat Ve Cumhuriyet", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.5;16
 26. Karagülle, Halil Mithat (1938), "(Mersin)in İktisadî Ehemmiyeti", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.10-11
 27. Mutlu, Fikri (1939), "Mersin Portakalcılığı Ve Bir Hatıra", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.2-3
 28. Mutlu, Fikri (1940), "Mersin Portakalcılığı Ve Bir Hatıra", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.2-3;18
 29. Öztürk, N. (1940), "Ekonomik Kalkınma", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.5
 30. Sergici, Süleyman (1940), "Pamukçuluğumuzun Cumhuriyet Devrindeki İnkişafı", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.6
 31. Türkay, Fuad (1938), "Akdenizin Mühim Ticaret Merkezi", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.17
V. NÜFUS
 1. İçel (1941), "Nüfus Meselesi Ve Ehemmiyeti", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.4
 2. Soylu, Tahsin (1945) "Yurtta Nüfus Sayımı Yapılırken", İçel, S.49-3, Ekim, s.1
VI. HUKUK
 1. Çukuroğlu, Yakup (1946), "Evlenmenin Sonu Boşanma Sebepleri", İçel, S.49-5, Ocak, s.26-27
 2. Çukuroğlu, Yakup (1946), "Evlenmenin Sonu Boşanma Sebepleri", İçel, S.49-6, Şubat, s.7-8
 3. Çukuroğlu, Yakup (1946), "Evlenmenin Sonu Boşanma Sebepleri", İçel, S.49-7, Mart, s.7-8
 4. Çukuroğlu, Yakup (1946), "Evlenmenin Sonu Boşanma Sebepleri", İçel, S.49-9, Mayıs, s.11-12
VII. SAĞLIK
 1. Aykan, Fahreddin (1942), "Soğuğun Zararları Ve Buna Karşı Korunmalar", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.5
 2. Aykan, Fahrettin (1941), "Her Şeyin Başı Sağlık", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.8
 3. Aykan, Fahrettin (1941), "Sıtma Mevzuu Etrafında Bir Dertleşme", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran , s.7-8
 4. Aykan, Fahri (1941), "Mersin Yaylacılarına Sıhhi Öğütler", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.6
 5. Kutluğ, Hüsnü (1939), "Muvaffakiyetin Sırrını Sıhatta Arayınız", İçel, Y:2, S.23, Aralık, s.13-14
 6. Saracoğlu, Handan (1938),"Kısır Kadınlar", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.5
 7. Soylu, Tahsin (1940), "Sağlık Köklerini Nereden Alır Can Boğazdan Mı Gelir!", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.7
VIII. VETERİNERLİK
 1. Karadağ, Hüsamettin (1939), "İçel Vilâyetinde Veteriner İşleri", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.17
IX. SPOR
 1. Abaç, C. (1939), "Spor Hareketleri Karşısında İlbayımız", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.8-9
 2. Abaç, Celal (1939), "Mersinde Bayram Ve Spor", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.14
 3. İçel (1940), "Şehrimizde Spor Hareketleri", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.13
 4. Kaya, Şükrü (1938), "Beden Terbiyesinin Gayesi", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.2
 5. Tunçbilek, Hayri (1939),"Türk Gibi Kuvvetli", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.12
 6. Yalgın, Selma (1938), "Yeni Beden Terbiyesi Teşkilatı", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.5
X. GENEL KÜLTÜR
 1. Akverdi, N. (1938), "Bir İbret Levhası", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.6
 2. Atatürk (1939), "Ey Türk Gençliği", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.1
 3. Atilla, Rıza (1938), " (Kemalizim)de Milliyetçilik", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.5;17
 4. Atilla, Rıza (1938), "Hareketli Memlekette Yaratıcı Faaliyet", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.10-11
 5. Atilla, Rıza (1938), "Hayal Fakat Muhal Değil", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.3
 6. Atilla, Rıza (1938), "Her Ay Hadiselerin Hikâyesi:Asfalt Çiçekleri", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.2
 7. Atilla, Rıza (1938), "Her Ay Hadiselerin Hikâyesi:Aşk, Şiir Ve Delikanlı", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.2
 8. Atilla, Rıza (1938), "Kabotaj Hakimiyeti", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.5
 9. Atilla, Rıza (1938), "Mukaddes Ateş", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.2
 10. Atsal, Sait (1941), "Bioloji İlminin İlimler Arasındaki Mevkii", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.3
 11. Ayhan, Remzi (1941), "Yaşasın Ana Vatan Ve Onun Koruyucuları", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.8
 12. Bozdoğan, Mansur (1938), "Cumhuriyetin İstediği Gençlik", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.1-3
 13. Bozdoğan, Mansur (1938), "Millî Birlik Bağları", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.1
 14. Bozdoğan, Mansur (1938), "Önümüzdeki Belediye Seçimi Münasebetiyle", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.1-2
 15. Bozdoğan, Mansur(1939), "Mebus Seçimi Dolayısıile Bir Musahabe", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.1-2
 16. Dengiz, Orhan (1946), "Çocuk", İçel, S.49-9, Mayıs , s.1
 17. Epengin, Emin (1940), "Hava Tehlikesine Karşı Korunma (Tayyareler)", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.11;15
 18. Epengin, Emin (1940), "Hava Tehlikesine Karşı Korunma (Tayyareler)", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.10;15
 19. Epengin, Emin (1940), "Hava Tehlikesine Karşı Korunma (Tayyareler)", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.15
 20. Epengin, Emin (1940), "Hava Tehlikesine Karşı Korunma (Tayyareler)", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.10
 21. Galip, Reşit (1938), "İnkılâp Felsefesi", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.3
 22. Genç, Şeref (1939), "Mehmetçiğin Âbidesi Önünde", İçel, Y:2, S.20,Eylül, s.6-7
 23. Gülser, Fahri (1938), "Başaran Millet", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.22-23
 24. Gülser, M. Fahri (1939), "Şefin Takdir Duyguları", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.1-2
 25. Günay, Etem (1940), "Lottas", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.12;15
 26. Gürepik, H. Dayı (1940), "Devrim Havacılığı Ve Millî Yardım", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.13
 27. Gürepik, H. Dayı (1939), "(15 Mayıs Şehitler İhtifalı)", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.12
 28. Hazar, Hamit (1940), "Papatyalar", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.11
 29. İçel (1938), "Cumhuriyet Ve Türk Kadını", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.16;20
 30. İçel (1938), "İçelde Aile Hayatı", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.12
 31. İçel (1939), "Büyük Reisicumhurumuz Millî Şefimiz İsmet İnönü", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.1
 32. İçel (1939), "Sevin Sen Artık Bahtiyarsın Hataylı", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.8-9
 33. İçel (1939), "Telaş Ve İhtikâk", İçel, Y:2, S.20, Eylül, (Ön Kapak)
 34. İçel (1940), "Bize Şiir Gönderen Gençlere", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.22
 35. İçel (1945), "Önsöz", İçel, S.49-1, Ağustos, s.7
 36. İnönü, İsmet (1939), " (Millî Şefimizin) Mühim Nutukları Kıymetli Bir Direktiftir", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.1;19
 37. Kalaklı, E. Halil (1946), "Hayatınıza Nasıl Hâkim Olabilirsiniz", İçel, S.49-10, Haziran, s.9-11;16
 38. Kalaklı, E. Halil (1946), "Hayatınıza Nasıl Hâkim Olabilirsiniz", İçel, S.49-11, Temmuz, s.10-11
 39. Kalaklı, E. Halil (1946), "Hayatınıza Nasıl Hâkim Olabilirsiniz", İçel, S.49-9, Mayıs, s.8-16
 40. Kaplancalı, Kemal (1939), "İnkilap Ve Edebî Hayatımız", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.7
 41. Kaplancalı, Kemal (1940), "Azılı Bir Ejder Karşısında İnsanlık", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.10
 42. Kaplancalı, Kemal (1940), "Teşkilâtlı Gençlik", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.1
 43. Karadeniz, Salih (1946), "Tül Peredeler", İçel, S.49-2, Eylül, s.10
 44. Karagülle, H. M. (1939), "Yeni Dünya Faciaları Karşısında", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.1
 45. Karagülle, H. Mitat (1939), "Millî Birlik Bir Zarurettir", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.1
 46. Karagülle, H. Mitat (1941), "Okumak Zevkini Halkımıza Aşılamak Lâzımdır", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.1
 47. Mersinli, Cemal (1941), "Türk Akıncıları", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.4
 48. Merzeci, Macide (1941), "Anadan Oğula Öğüt", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.6
 49. Merzeci, Fahri (1939), "Demiryolu Politikamızın Yeni Bir Zaferi", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.5
 50. Merzeci, Fahri (1939), "Sosyete Bilgileri", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.2-3
 51. Merzeci, Fahri (1939), "Sosyete Bilgileri", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.2
 52. Merzeci, Fahri (1940), "Şuurlu Ve İdealist Gençlik", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.1
 53. Merzeci, Fahri (1941), "Dün Ve Bu Gün", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.2
 54. Mutlu, Avni (1938), "Kelebek", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.15
 55. Mutlu, Avni (1938), "Türkler Ve Cumhuriyet", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.13
 56. Mutlu, Fikri (1938), "Anadolu'da Osmanlı İdaresi - Atatürk İdaresi", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.24-25
 57. Mutu, Fikri (1946), "Ahlâk Ve Hukuk", İçel, S.49-8, Nisan, s.5;9
 58. Omaçer, Necmettin (1946), "Ortaçağ Mantığı", İçel, S.49-6, Şubat, s.1-2
 59. Omaçer, Necmi (1946), "Eğitim Dâvası", İçel, S.49-9, Mayıs , s.2-3;16
 60. Omaçer, Necmi (1946), "Savaş Ve Ahlâk", İçel, S.49-10, Haziran , s.2-5
 61. Omaçer, Necmi (1946), "Sosyal Yaşayışta Realistlik Ve İdealistlik", İçel, S.49-8, Nisan, s.1-2
 62. Saracoğlu, Kemal Şakir (1938), "Kızılayın Altmışıncı Yılı", İçel, Y:1, S.1, İkinci Teşrin, s.8
 63. Saracoğlu, Şakir (1938), "Rüyalarımız Nereden Geliyor?", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.13;19
 64. Saracoğlu, Şakir (1938), "Rüyalarımız Nereden Geliyor?", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.13;16
 65. Siren, Nezihe (1938), "Güldürmesede", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.3
 66. Siren, Nezihe (1938), "Kulağımda Şarkısı", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.2
 67. Siren, Nezihe (1938), "Mavilikler", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.14-15
 68. Siren, Nezihe (1938), "Mektep Ve Çocuk", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.4
 69. Siren, Nezihe (1939), "Saadet Nedir Anketine Cevap", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.19
 70. Siren, Nezihe(1939), "Sancak Tarih Yaprakların Çevirdi Zaferlerin Dili Oldu", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.8
 71. Soylu, Tahsin (1945), "Kızılay", İçel, S.49-4, Kasım, s.1-2;14
 72. Soylu, Tahsin (1945), "Sivri Baykuş", İçel, S.49-2, Eylül, s.1;13
 73. Suner, Mürşide (1938), "Pedagoji: Mersinde Çocuk Bahçesi Etrafında Düşünceler", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.11-12
 74. Tanrıverdi, Ali Raci (1945), "Sosyal Bünyemizi Kemiren Lüks - Moda", İçel, S.49-1, Ağustos, s.14-15
 75. Tanrıverdi, Ali Raci (1945), "Sosyal Bünyemizi Kemiren Lüks - Moda", İçel, S.49-2, Eylül, s.8-9
 76. Tanrıverdi, Ali Raci (1946), "Memleketimiz Neden Gelir Vergisini Kabule Mecburdur", İçel, S.49-10, Haziran , s.13-15
 77. Uluğ, Bekir (1941), "Mesut Büyük Türkiye", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.4
 78. Uluğ, Hatice (1940), "İsraf Bir Hiyanettir", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.2
 79. Umarusman, Nazım (1938), "Ferd Ve Cemiyet", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.11-12;15
 80. Yalgın, Selma (1938), "Piyes Buhranı", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.5
 81. Yetkin, Suut K. (1946), "Tekte Çift Köşesi Karakterlerden Bazı Parçalar", İçel, S.49-10, Haziran, s.16
 82. Yetkin, Suut K. (1946), "Tekte Çift Köşesi Karakterlerden Bazı Parçalar", İçel, S.49-9, Mayıs, s.14
XI. SANAT VE EDEBİYAT
XI.1. Genel Konular
 1. Arseven, Celal Esen (1938),"Cumhuriyet Üslûbu", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.5
 2. Atilla, Rıza (1938), "Tiyatro",İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.5
 3. Ayhan, Remzi (1941), "Sosyoloji-Tiyatro", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.8
 4. Aytekin, Talât (1941), "Büyük Namık Kemalin Ölümünün Yıldönümü Üzerine Yaptığı Konuşma", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.8-9
 5. Ediz, Faruk (1938), "Bizde Serbest Nazım", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.6-7
 6. Ediz, Faruk (1938), "Bizde Serbest Nazım", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.8-9
 7. Ediz, Faruk (1938), "Bizde Serbest Nazım", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.8-9
 8. İlhan, Ziya (1940), "Edebiyat Borsası", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.5
 9. İlhan, Ziya (1940), "Edebiyatta İnhisar", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.2
 10. İlhan, Ziya (1940), "Nesir Şiire Dair", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.2-3
 11. Kaplancalı, Kemal (1940), "Filmlerimizin Karakteristik Vasıfları", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.9;12
 12. Seyhan, Kâmil (1939), "Sanat", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.9
 13. Seyhan, Kâmil (1940), "Sanat", İçel, Y:3, S.25, Mart, s.15
 14. Seyhan, Kâmil (1940), "Sanat", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.7
 15. Tan, Mustafa Turgut (1946), "Sanatta Teorik Ve Pratik", İçel, S.49-10, Haziran, s.6
 16. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim Ve Şairleri", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.12
 17. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim Ve Şairleri", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.4
 18. Uluğ, Bekir (1942), "Vatan İçin", Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.5
XI.2. Eski Türk Edebiyatı
 1. Anıl, Talat (1946), "Fuzuli", İçel, S.49-11, Temmuz, s.21-22
 2. Peker, Şerafettin (1946), "Bâkî", İçel, S.49-4, Kasım, s.4;12
 3. Peker, Şerafettin (1946), "Bâkî", İçel, S.49-5, Ocak, s.23-25
XI.3. Yeni Türk Edebiyatı
XI.3.1. Roman
 1. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.17
 2. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.12
 3. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.17
 4. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.16
 5. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.15
 6. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.15
 7. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.15
 8. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.12
 9. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.19
 10. Siren, Nezihe (1939), "Solan Menekşe", İçel, Y:2, S.22, Birinci Teşrin, s.19
XI.3.2. Hikâye
 1. Henri, O. (1946), "Aşka Hizmet", (Çeviren:Mustafa Baykan), İçel, S.49-10, Haziran, s.7-9
 2. İlhan, Ziya (1940),"Çoban Dede", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.14-16
 3. İlhan, Ziya (1942), "Tosun", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun, s.9-10
 4. İşirkof, A. (1941), "Dağlı Çocuk", (Çeviren:Veli Aytekin), Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.10-11
 5. Merzeci, Macide (1946), "Küçük Baba", İçel, S.49-9, Mayıs, s.7-9;16
 6. Mutlu, Avni (1945), "Dağların Tanrısı", İçel, S.49-2, Eylül, s.6-7
 7. Nemirof, Dobri (1941), "Serbestlik Ve Emek", (Çeviren:Vasfi Yumrukçallı), İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.5;11
 8. Oktan, Cahi (1940), "Fırsat",İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.11
 9. Orhun, Abdurrahman (1939), "Haciz", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.10;14
 10. Orhun, Abdurrahman (1939), "Haciz", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.11
 11. Poire, Daniel (1946), "Gönül Avcısı", (Çeviren: Mustafa Baykan), İçel, S.49-11, Temmuz, s.8-9
 12. Schmid, Le Chanoine. (1941), "Çilekler", (Çeviren: Veli Aytekin), Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.8
 13. Siren, Nezihe (1940),"Portre", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.13;15
 14. Tanrıverdi, A.Raci (1941), "Amerikan Şakası", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin- Birinci Kânun, s.10-11
 15. Tezel, Naki (1939), "Yıkılan Köprü", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.10-11;14
 16. Tümer, İhsan (1945), "Diyar Kuşu", İçel, S.49-4, Kasım, s.10-11
 17. Tümer, Y.İhsan (1945), "Diyar Kuşu", İçel, S.49-3, Ekim, s.11-13
 18. Umarusman, A.Nazım (1938), "Kanundan Kudret Alan Aşk", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.18-19
XI.3.3. Anı
 1. Abaç, Celal (1940), "Rıza Bozkurt Millî Savaşı Anlatıyor", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.12-13
 2. Abaç, Celal (1940), "Rıza Bozkurt Millî Savaşı Anlatıyor", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.17
 3. Abaç, Celal (1940), "Rıza Bozkurt Millî Savaşı Anlatıyor", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.7
 4. Akverdi (1938), "Gudea, Sübbililüyuma ve Atatürk", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.6-7
 5. Akverdi (1938), "İstediğimiz Nesil", İçel, Y:1, S.8, Temmuz, s.7
 6. Arıkol, Veysel (1946), "Mustafa Nail'in Tarihi Bir Hitabesi", İçel, S.49-5, Ocak, s.3-4
 7. Aslan, Emin (1942), "Emin Aslan Kuvayi Milliye Hakkında Hazırladığı Kitapta Şöyle Anlatıyor", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.6-7
 8. Atilla, Rıza (1938), "Hareket Gününün Arefesinde", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.3
 9. Çarıklı, Hacim Muhittin (1941), "G.N.Cemal Mersinliye Ait Hatıralar", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.2
 10. Efe, Cemal (1938), "Birinci Kavaklı Han Harbi", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.9
 11. Efe, Cemal (1938), "Kurtuluş Savaşı Angılarından", İçel, Y:1, S.8, Temmuz, s.4
 12. Efe, Cemal (1938), "Kurtuluş Savaşı Hatıralarından:Veli Haşim", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.11;15
 13. Ekin, K. (1939), "Küçük Kumandan Fakat Büyük Asker", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.5;13
 14. Erdem, Refik (1939), "Kurtuluş Hatıraları", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.7;19
 15. Erdoğdu, Şeref (1939), "Mersin Köylerinde Kahramanlık Hatıraları", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.5;14
 16. Galip, Anı (1940), "Eshabülkeyif Harbi", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.18
 17. Genç, Şeref (1939), "Toros Savaşı Yiğitlik Destanlarından", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.17;20
 18. Genç, Şeref (1939), "Yakaköy-Ziyarettepe Çarpışmalarından Bir Parça", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.4;13
 19. Genç, Şeref (1941), "İstiklâl Savaşında Çukurovalıların Payı", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun , s.6-7
 20. Gürepik, H. Dayı (1938), "Çankayayı Ziyaret", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.9;12
 21. Gürepik, H.Dayı (1940), "Unutmıyacağız", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.9
 22. Gürepik, Hasan Dayı (1938), "Tabiatın Ve Beşerin Ağladığı Gece", İçel, Y:1, S.11, Birinci Kânun, s.3;14
 23. İçel (1938), "Kadirhanın Yakılması 1 Nisan 1336", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.14
 24. Merzeci, Fahri (1939), "Kurtuluş Savaşından Yapraklar", İçel, Y:2, S.12, Şubat, s.9;18
 25. Merzeci, Fahri (1939), "Kurtuluş Savaşından Yapraklar", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.3
 26. Merzeci, Macide (1940), "Acı Günler Ve Kurtuluş", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.16
 27. Mutlu, Fikri (1939), "Kurtuluş Savaşının İlk Kıvılcımı Nasıl Parladı", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.6;17
 28. Mutlu, Fikri (1941), "General Cemal Mersinliyi Kaybettik", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.1-2
 29. Mutlu, Fikri (1946), "Bir Türk Kızı", İçel, S.49-5, Ocak, s.11;14
 30. Mutlu, Fikri (1946), "Yakaköy, Küçük Ziyaret Tepe Muharebesinnde Bir Parça", İçel, S.49-5, Ocak, s.1-2;4;15
 31. Oğuz, Lutfi (1946), "Veli Haşim, Hacı İshak, Mustafa Nail", İçel, S.49-5, Ocak, s.5;15
 32. Onur, Sami (1946), "Mahzendeki", İçel, S.49-5, Ocak, s.12-14
 33. Sanlı, Takittin (1946), "Millî Mücadele Hatıraları", İçel, S.49-5, Ocak, s.8-9
 34. Sıraköylü, Hüseyin Kahya (1938), "Toros Harikalarından", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.4-9;12
 35. Siren, N. (1938), "Onun Gelişi", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.13
 36. Şalus, İsmail Ferahim (1938), "Kahramanlık Destanından Birkaç Tablo", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.12
 37. Şalvuz, İsmail Ferahim (1940), "Tarsusun Muhasarası Ve Mulla Kerimin Kahramanlığı", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.9;21
 38. Tığrak, B. (1941), "Mehmetçiğin Şehamet Ve Zekâ Menkıbelerinden", İçel, Y:1, S.36, İkinci Kânun, s.3;12
 39. Toroğlu, Mitat (1938), "Bağlar Harbi", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.15
 40. Toroğlu, Mitat (1938), "Dinikârlı Süleyman", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.9;19
 41. Toroğlu, Mitat (1946), "Kahraman Emine", İçel, S.49-5, Ocak, s.10
 42. Toros, Taha (1939), "Molla Hüseyin", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.13
 43. Türsan, Şefik (1946), "Birinci Cihan Harbine Ait Bazı Hatıralar", İçel, S.49-11, Temmuz, s.2-4
 44. Uluğ, Bekir (1939), "Torgud Efe", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.14
XI.3.4. Biyografi
 1. Anıl, Talat (1946), "Fuzuli", İçel, S.49-11, Temmuz, s.21-22
 2. Aytekin, Talât (1941), "Büyük Namık Kemalin Ölümünün Yıldönümü Üzerine Yaptığı Konuşma", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.8-9
 3. Gürepik, H.Dayı (1939), "Değerli Bir Öğretmen Kaybettik", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.13;19
 4. İçel (1941), "Merhum Cemal Mersinlinin Hal Tercümesi", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.1
 5. Karagülle, H.M. (1938), "Ebedî Atamızın Vatan Ve Millet Severliği", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.8
 6. Mutlu, Fikri (1941), "General Cemal Mersinliyi Kaybettik", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.1-2
 7. Ongün, Hamdi (1941), "Mebusumuz Merhum General Cemal Mersinli", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.7
 8. Peker, Şerafettin (1946), "Bâkî", İçel, S.49-4, Kasım, s.4;12
 9. Peker, Şerafettin (1946), "Bâkî", İçel, S.49-5, Ocak, s.23-25
 10. Peker, Şerafettin (1946), "Cenap Şehabettin", İçel, S.49-7, Mart , s.5-6
 11. Peker, Şerafettin (1946), "Namık Kemal", İçel, S.49-6, Şubat, s.3-5
 12. Peker, Şerafettin (1946), "Namık Kemal", İçel, S.49-7, Mart , s.9-10
 13. Peker, Şerafettin (1946), "Ömer Seyfettin", İçel, S.49-8, Nisan, s.3-4
 14. Tan, Ulus (1941), "General Cemal Mersinli", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.2
 15. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim Ve Şairleri", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.12
 16. Toros, Taha (1938), "Tarsus Âlim Ve Şairleri", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.4
 17. Yalgın, R. (1939), "Benli Helime", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.5
XI.3.5. Gezi
 1. Abaç, Celal (1940), "Temsil Kolumuzun Urfa, Birecik, Antep Seyahati", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.10-11
 2. Abaç, Celal (1940), "Temsil Kolumuzun Urfa, Birecik, Antep Seyahati", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.8-9
 3. Abaç, Celal (1940), "Temsil Kolumuzun Urfa, Birecik, Antep Seyahati", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.13
 4. B. T. (1939), "Ziğanadan Kop Dağına", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.3
 5. Bozdoğan, Mansur (1938), "Silifkeye Bir Kültür Ve Kaynaşma Gezisi", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.2;12
 6. Bozdoğan, Mansur (1938), "İlçelde Harsın Baharla Baharın Harsla Kucaklaşması", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.2-3;19
 7. Halil Mitat (1938), "Bir Seyahat Münasebetile İntibalar", İçel, Y:1, S.8, Temmuz, s.6
 8. İçel (1938), "Köy Gezisi İntibaları, Resimleri", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.10-11
XI.3.6 Tanıtım Eserleri
 1. Asyalı, S. Salih (1940), "Düğüm", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.13
 2. G., F. (1939), "Zühalin Halkaları", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.14
 3. İçel (1938), "İçel Niçin Çıkıyor", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.1
 4. İlhan, Ziya (1939), "Yürüyüş", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.4
 5. İlhan, Ziya (1940), "Gobino", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.12
 6. Karakaş, Emin Arslan (1940), "Emin Arslan Karakaş, Millî Savaş Hakkında Bir Eser Yazdı", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.6
 7. Mutlu, Avni (1938), "(Türk Tarihi) Adlı Esere Dair", İçel, S.49-9, Mayıs, s.4-5
 8. Nasuhioğlu, Rüknüddin (1938), "İçel Dergisine", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.2
XI.3.7. Şiir
 1. Ahmed, İdris (1939), "Ağlasın Kızlar!", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.15
 2. Ahmet, İdris (1940), "Merdivenler", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.19
 3. Aktan, Cahi (1940), "Bekleyiş", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.14
 4. Aktan, E.(1940), "İstiyorum", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.16
 5. Altınörs, Muzaffer (1940), "Genç Liseliye", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.18
 6. Arıkan, Ziya (1946), "Eski Bahçe", İçel, S.49-9, Mayıs, s.3
 7. Arıkan, Ziya (1946), "Sayıklama", İçel, S.49-7, Mart, s.6
 8. Arıkan, Ziya (1946), "Sıla", İçel, S.49-8, Nisan, s.4
 9. Arıkan, Ziya (1946), "Tarla Kuşu", İçel, S.49-6, Şubat, s.15
 10. Asova, Kemal (1940), "Hasret", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.19
 11. Asyalı, Hamit Salih (1939), "Akşam", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.15
 12. Aykut, Zeki (1940), "Çoban", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.19
 13. Aykut, Zeki (1940), "Hayalinin Peşinde", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.14
 14. Aykut, Zeki (1940), "Uyan", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.22
 15. Aytekin, Veli (1940), "Bir Gün", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.19
 16. Aytekin, Veli (1940), "Gurbet", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.14
 17. Aytekin, Veli (1941), "Köyüm", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.9
 18. Aytekin, Veli (1941), "Yurdumun Dağlarına", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.6
 19. Başaran, Cihat (1941), "Bayrağım", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.11
 20. Belli, Vedat F. (1946),"Cenup", İçel, S.49-8, Nisan, s.6
 21. Birgit, Orhan (1945),"Güney Rüzgârı", İçel, S.49-1, Ağustos, s.13
 22. Birgit, Orhan (1945),"Güneye Doğru", İçel, S.49-2, Eylül, s.9
 23. Bozdoğan, İlhan (1938),"Yüce Atama Yanış", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.17
 24. Canatan, Ahmet (1941), "Bir Günde", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos , s.11
 25. Canatan, Ahmet (1941), "Orada Bizim Nelerimiz Var Arkasından", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran , s.11
 26. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Düşünceler", S.49-8, Nisan, s.6
 27. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Gecelerim", S.49-9, Mayıs, s.15
 28. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Keder", S.49-10, Haziran, s.6
 29. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Melâl", S.49-9, Mayıs, s.15
 30. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Şarkı", S.49-11, Temmuz, s.4
 31. Caner, Ahmet Nadir (1946),"Yalnızlık", S.49-8, Nisan, s.6
 32. Cemal, Mithat (1938),"Onbeşinci Yılı Karşılarken", İçel, Y:1, S.7, Temmuz, s.4
 33. Çağlar (1939),"30 Ağustos", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, (Ön kapak)
 34. Çağlar, B.K. (1938),"Hatay'a Davet", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.9
 35. Çağlar, B.K. (1938),"İçel'e Hasret", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.9
 36. Çağlar, Behçet Kemal (1939),"Dans Bilmeyen Bir Şairin Bir Balo Şiiri", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.3
 37. Çatin, Cafer (1945),"Yollar", İçel, S.49-2, Eylül, s.9
 38. Çöl, E. (1939),"Kadın Sesi Ve Ben", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.13
 39. Dal, Ali Galip (1945),"Mehmetçik", İçel, S.49-3, Ekim, s.14
 40. Dayı, H. (1939),"Unutma", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.8
 41. Dayı, Hasan (1939),"Bahar Ve 23 Nisan", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.16
 42. Dinç, Hayri (1940), "Erzincan", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.23
 43. Dinç, Hayri (1942),"Türk Askeri", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun, s.11
 44. Ediz, Faruk (1938),"Mersin'de Sabah", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun, s.9
 45. Ediz, Faruk (1938),"Mersin'in Akşamları", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.7
 46. Ediz, Faruk (1938),"Mersin'in Kışı", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.7
 47. Ediz, Faruk (1938),"Onun Edebî Huzurunda", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.14
 48. Ediz, Faruk (1938),"Toros Ve Toroslu", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.14
 49. Ediz, Faruk (1938),"Yurd", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.9
 50. Ediz, Faruk (1939),"Atasız İlk Yıldönümü", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.4
 51. Ediz, Faruk (1939),"Saz Şairi", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.11
 52. Emin, Mehmet (1938),"Ankara'dan Parçalar", İçel, Y:1,S.5, Mayıs, s.7
 53. Emin, Mehmet (1938),"Halk'dan Parçalar", İçel, Y:1,S.5, Mayıs, s.7
 54. Eratlı, M.Saip (1939), "Denizi Seyir", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.15
 55. Eratlı, M.Saip (1940), "Ağrı Dağı", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.23
 56. Erbil, Kâzım (1945),"30 Ağustos", İçel, S.49-1, Ağustos, s.16
 57. Ercan, Hasan (1941), "Bayrak", İçel, Y:4, S.37, Şubat , s.9
 58. Erkenez, M. (1940), "Haydarpaşa-Adana", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.14
 59. Erkün, Safa (1938), "Ardından Ağlamak", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.15
 60. Erkün, Safa (1938), "Büyük Ölünün Huzurunda", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.18
 61. Erkün, Safa (1939), "Vatan Aşkı", İçel, Y:2,S.13, Şubat, s.13
 62. Erman, Nüzhet (1942), "Kartpostal", İçel, Y:4,S.48-49, İkinci Kânun, s.11
 63. Ertürk, Enver (1940), "Halkevi Açılıyor", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.16
 64. Gülcan, Mustafa Remzi (1940), "Çeşmenin Kızları", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.12-13
 65. Gülcan, Mustafa Remzi (1940), "Iraz'ın Altınları", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.9
 66. Gülcan, Mustafa Remzi (1940), "Iraz'ın Altınları", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.15
 67. Gülcan, Mustafa Remzi (1940), "Millî Mücadele Menkıbelerinden Toroslarda Kahramanlık Destanı", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.14-15
 68. Gülcan, Mustafa Remzi (1940), "Varlık", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.13
 69. Gülen, N. (1938), "Gülmiyen Gönül", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.5
 70. Gülen, Niyazi (1938), "Gelinciğin Ölümü", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.9
 71. Gündüz, Fahrettin (1946), "Anne", İçel, S.49-8, Nisan, s.6
 72. Gündüz, Fahrettin (1946), "Sen Mesut Ol", İçel, S.49-9, Mayıs, s.15
 73. Gürepik, H. Dayı (1939), "Atatürk Ölmemiştir", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.5
 74. Gürepik, H. Dayı (1939), "Oğullarım", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.13
 75. Gürepik, H. Dayı (1940), "XVII İ Kutlarken", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.9
 76. Gürepik, H. Dayı (1941), "Halkevleri", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.9
 77. Gürepik, Hasan D. (1939), "Halkevi", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.13
 78. Gürepik, Hasan Dayı (1938), "Göynümüzde", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.17
 79. Gürepik, Hasan Dayı (1939), "Mehmetçik", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.13
 80. Gürepik, Hasan Dayı (1940), "Bayrakta Yaşıyorlar", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.18
 81. Gürepik, Hasan Dayı (1940), "Vatan Var", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.5
 82. İlhan, Ziya (1939), "Ebedî Ataya", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.4
 83. İlhan, Ziya (1940), "Masal", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.9
 84. İşalan, A. (1938), "Bir Güneş Battı", İçel, Y:1, S.10, İkinci Teşrin, s.13
 85. K., H. (1942), "Kışla Mektupları", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.10
 86. Kabadayı, Fehmi (1946), "Bir Hastalıktan Sonra", İçel, S.49-6, Şubat, s.15
 87. Kâhyaoğlu, Bülent (1945), "Nasıl Kazanmıştı?", İçel, S.49-1, Ağustos, s.12
 88. Kâmi, Kemalettin (1938), "Akdenizden", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.7
 89. Kandiye, M. Cenani (1946), "Mersin Kurtuluş Günü", İçel, S.49-5, Ocak, s.13
 90. Kandiye, M.Cenani (1946), "Şarkı", İçel, S.49-11, Temmuz, s.16
 91. Kanık, Orhan Veli (1946), "Değil", S.49-10, Haziran, s.,16
 92. Kaplancalı, K. (1939), "Destan", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.3
 93. Kaplancalı, Kemal (1940), "Gül Vakti", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.10
 94. Kaplancalı, Kemal (1940), "Manolyalar", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.11
 95. Kaplancalı, Kemal (1940), "Mehtapta Gölgeler", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.16
 96. Karabulut, H. (1941), "30 Ağustos", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.9
 97. Karabulut, Hasan (1940), "____________", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.18
 98. Karabulut, Hasan (1940), "Askerin Elvedâsı", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.16
 99. Karabulut, Hasan (1940), "Atam'a İthaf", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.7
 100. Karabulut, Hasan (1940), "Cumhuriyet", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.18
 101. Karabulut, Hasan (1941), "Akıncılar Türküsü", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.13
 102. Karabulut, Hasan (1941), "Akşam", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.9
 103. Karabulut, Hasan (1941), "Cumhuriyet", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.4
 104. Karabulut, Hasan (1941), "Fahir Gümüşkamçının Ruhuna", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.4
 105. Karabulut, Hasan (1941), "Güneş Doğarken", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.3
 106. Karabulut, Hasan (1941), "Kışla Mektupları", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.2
 107. Karabulut, Hasan (1941), "Mersinin Kurtuluşu", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.5
 108. Karabulut, Hasan (1942), "Asker Oldum", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.11
 109. Karabulut, Hasan (1942), "Bayrağıma", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.3
 110. Karadeniz, Salih (1945), "Yalnız Başıma", İçel, S.49-1, Ağustos, s.15
 111. Karakaş, Şinasi (1942), "Gelincik Tepesi", İçel, Y:4, S.48-49, İkinci Kânun-Şubat, s.7
 112. Kösel, Sabahattin (1946), "Sarıkamış", İçel, S.49-11,Temmuz, s.16
 113. Miroğlu, A.C. (1938), "Çoban", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.7
 114. Muhtar, Kadri (1940), "Adana", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.14
 115. Mutlu, Avni (1938), "Ağlarım Atam Diye", İçel, Y:1,S.10, İkinci Teşrin, s.12
 116. Mutlu, Avni (1938), "Atatürk Anıt'ı Önünde", İçel, Y:1,S.5, Mayıs, s.8
 117. Mutlu, Avni (1946), "İlk Bahtım", İçel, S.49-5, Ocak, s.20
 118. Mutlu, Avni (1946), "İsyan", İçel, S.49-7, Mart, s.8
 119. Mutlu, Avni (1946), "Mevzide Tahayyül Ve Andımız", İçel, S.49-6, Şubat, s.8
 120. Müftüoğlu, Ahmet Erdoğan (1940), "Uzun Geceler", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun , s.5
 121. Namık Kemal (1941), "Vatan Kasidesinden", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun , s.9
 122. Oğultürk, Halil (1938), "Mersini Özlem", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.11
 123. Oğultürk, Halil (1940), "Hasret", İçel, Y:3, S.32, Eylül , s.14
 124. Ozan, Kemal (1941), "Seyhan", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran , s.4;10
 125. Öcal, Cemâl Oğuz (1941), "Halkevleri", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.10
 126. Öcal, Cemâl Oğuz (1941), "Köylü Ve Cumhuriyet", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.9
 127. Öcal, Cemal Oğuz (1941), "Oğluma", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.9
 128. Ömer Hayyam (1946), "Rubai",İçel, S.49-11, Temmuz, s.11
 129. Özgener, Halûk (1945), "Ataya", İçel, S.49-4, Kasım, s.3
 130. Özoğlu, Hamit (1945), "Gençliğe", İçel, S.49-1, Ağustos, s.12
 131. Remzi (1940), "Köyde Akşam", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.19
 132. Sadık, Kemal (1940), "Akşam", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.16
 133. Sadık, Kemal (1940), "Bağlama", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.18
 134. Sadık, Kemal (1940), "Özleyiş", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.14
 135. Sadık, Kemal (1941), "İkinci", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.5
 136. Sadık, Kemal (1941), "Yalnızlık", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.14
 137. Sekitmez, Seyfi (1939), "Güzel Gözne", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.15
 138. Seyhan, Kamil (1940), "Santa", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.19
 139. Tanrısever, Naci (1945), "Atam", İçel, S.49-4, Kasım, s.9
 140. Tanrısever, Naci (1945), "Gönlümün Bahçesinde", İçel, S.49-2, Eylül, s.16
 141. Tanrısever, Naci (1945), "İçel", İçel, S.49-3, Ekim, s.10
 142. Tanrısever, Naci (1945), "Mersin Halkevi", İçel, S.49-3, Ekim, s.10
 143. Tanrıverdi, Mehmet (1941), "Yalvarış", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.11
 144. Tapucuya, Muammer (1940), "Ey Genç", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.18
 145. Tokbey, Seyfi (1940), "Siyah Gece Dedi Ki:", İçel, Y:2, S.24, İkinci Kânun, s.22
 146. Toros, Taha (1938),"Ocağımız Yanıyor", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.7
 147. Toros, Taha (1938), "Toroslardan Geçerken", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.1
 148. Toros, Taha (1938), "Yurdumuzun Destanından", İçel, Y:1, S.2, Şubat, s.14
 149. Tör, Türkân (1946),"Demir Oluk", İçel, S.49-8, Nisan, s.18
 150. Tuncal, Ali Rıza (1939),"Mersin Akşamlarında", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.16
 151. Tuncal, F. Çağlıyan (1939),"Gece Olurken", İçel, Y:2, S.13, Şubat, s.13
 152. Uğur, Ahmet (1940), "Gönlüm Bir Şiir Seçti", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun , s.11
 153. Uluğ, Bekir (1939), "Kurtuluş Savaşında", İçel, Y:1, S.12, İkinci Kânun, s.12
 154. Uluğ, Bekir (1940), "Bahar Türküsü", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.5
 155. Uluğ, Bekir (1940), "İnönü", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.7
 156. Uluğ, Bekir (1940), "Kalk Gönül", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.8
 157. Uluğ, Bekir (1940), "Toroslar", İçel,Y:3, S.29, Haziran, s.14
 158. Uluğ, Bekir (1941), "30 Ağustos", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.2
 159. Üzelalın, Hasan (1940), "Bayrağım", İçel, Y:3, S.32, Eylül , s.14
 160. Woolworth, Sage (1941),"Anladık", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.9
 161. Woolworth, Wm.Sage (1940),"Ne Mutlu", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.12
 162. Yund, Kerim (1941), "Çınarım Devrildi Atama", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.9
XI.4. Müzik (Genel)
 1. Avcı, Sıtkı (1940), "Musiki Karakteri", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.8
 2. Günay, Ertem (1940)," Musikinin Beşerî Kıymeti", İçel, Y.3, S.29, Haziran, s.14
XII. HABERLER
 1. Abaç, Celal (1940), "940 Futbol Grup Ve Gruplar Birinciliği Bu Yıl Mersin Stadyomunda Binlerce Yurtdaş Huzurunda Yapıldı", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.4
 2. Gülser, Fahri (1940), "Berdan Regülatörü Törenle Açıldı", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.1;15
 3. İçel (1938), "Atatürk Mersinde", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.9-11
 4. İçel (1938), "Evimizdeki Hareketlerden", İçel, Y:1, S.5, Mayıs, s.2
 5. İçel (1938), "Evimizin 933-938 Yılına Kadar Faaliyet Hulâsası", İçel, Y:1, S.9, Eylül, s.27-31
 6. İçel (1938), "Evimizin Altı Aylık Faaliyet Hülâsası", İçel, Y:1, S.1, İkinci Kânun , s.18
 7. İçel (1938), "Evimizin Altı Aylık Faaliyetine Toplu Bir Bakışı", İçel, Y:1, S.8, Ağustos, s.3;14-15
 8. İçel (1938), "Evimizin Bir Yıllık Faaliyet Özü:Broşür", İçel, Y:1, S.2, Şubat , s.19
 9. İçel (1938), "Evimizin Geçen Altı Aylık Faaliyet Hülâsasını Yazıyoruz", İçel, Y:1, S.6, Haziran, s.18-19
 10. İçel (1938), "Geçen Ayın Sosyal Ve Kültürel Hareketleri", İçel, Y:1, S.2, Şubat , s.19
 11. İçel (1938), "Geçen Ayın Sosyal Ve Kültürel Hareketleri", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.20
 12. İçel (1938), "Halkevi Resim Kursu", İçel, Y:1, S.4, Nisan, s.2
 13. İçel (1938), "Halkevlerinin Yıldönümü", İçel, Y:1, S.3, Mart, s.4
 14. İçel (1939), "Dahiliye Vekilimiz Halkevimizide Gezdiler", İçel, Y:2, S.22, Kasım, s.6
 15. İçel (1939), "Evimiz Garden Partisi", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.3
 16. İçel (1939), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:2, S.14-15, Mart-Nisan, s.18
 17. İçel (1939), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:2, S.16, Mayıs, s.15
 18. İçel (1939), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:2, S.17, Haziran, s.12
 19. İçel (1939), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:2, S.22, İkinci Teşrin, s.18
 20. İçel (1939), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:2, S.23, Birinci Kânun, s.12
 21. İçel (1939), "Evimiz Kütüphanesi", İçel, Y:2, S.19, Ağustos, s.3
 22. İçel (1939), "Evimizin Çalışmaları", İçel, Y:2, S.21, Birinci Teşrin, s.9;16
 23. İçel (1939), "Felâketimiz Karşısında", İçel, Y:2, S.22, Birinci Kânun, s.14
 24. İçel (1939), "Köycülük Ve Yayın Komitesi, Temsil Komitesi", İçel, Y:2, S.20, Eylül, s.2
 25. İçel (1939), "Mebuslarımızın Tetkikleri", İçel, Y:2, S.22, Kasım, s.6
 26. İçel (1939), "Yeni Valimiz Burhan Teker Geldi", İçel, Y:2, S.18, Temmuz, s.5
 27. İçel (1940), "1940 Yılında Hastanelerde Yatırılan Ve Tedavi Edilen", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.14
 28. İçel (1940), "Atıcılık Ve Avcılık Klübü Açıldı", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.11
 29. İçel (1940), "Cumhuriyetin 16 cı Yılı İçinde İçel Maarifinde Yapılan Faaliyetler", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.9
 30. İçel (1940), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:3, S.24, İkinci Kânun, s.20
 31. İçel (1940), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:3, S.26, Mart, s.14
 32. İçel (1940), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:3, S.33, Birinci Teşrin, s.16
 33. İçel (1940), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:3, S.34, İkinci Teşrin, s.11
 34. İçel (1940), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:3, S.35, Birinci Kânun, s.11
 35. İçel (1940), "Evimiz Reisi Fuad Mörel İstifa Etti", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.13
 36. İçel (1940), "Gençlik Bayramı", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.17
 37. İçel (1940), "Halk Evlerinin Açılış Yıl Dönümü Münasebetile Evimizde Büyük Bir Tören Yapıldı", İçel, Y:3, S.25, Şubat, s.10-11;18
 38. İçel (1940), "Hatayda Yapılan Deniz Yarışları Çok Parlak Oldu Ve Hatay Kurtuluş Bayramı", İçel, Y:3, S.30, Temmuz, s.11
 39. İçel (1940), "Konferanslar", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.17
 40. İçel (1940), "Sergi", İçel, Y:3, S.29, Haziran, s.13
 41. İçel (1940), "Tömük Nahiyesine Bir Gezi", İçel, Y:3, S.28, Mayıs, s.17
 42. İçel (1940), "Yeni Reisliğe Sükûti Sözen Seçildi", İçel, Y:3, S.32, Eylül, s.13
 43. İçel (1941), "Acı Bir Kayıb", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin, s.6
 44. İçel (1941), "Aile Toplantısı", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.12
 45. İçel (1941), "Aile Toplantısı", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 46. İçel (1941), "Başvekilimiz Halkevinde Mühim Sözler Söylediler", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.2
 47. İçel (1941), "Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Kongresi", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.11
 48. İçel (1941), "Çay Ziyafeti", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 49. İçel (1941), "Dergimiz Dört Yaşına Bastı", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 50. İçel (1941), "Evimiz Eylül Ve Birinci Teşrin Faaliyetleri", İçel, Y:4, S.44-45, Eylül-Birinci Teşrin , s.11
 51. İçel (1941), "Evimiz Haberleri", İçel, Y:4, S.46-47, Kasım-Aralık, s.5;7
 52. İçel (1941), "Evimizin Mart Ve Nisan Haberleri", İçel, Y:4, S.38-39, Mart-Nisan, s.10-11
 53. İçel (1941), "Evimizin Mayıs Ve Haziran Ayı Faaliyetleri", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.9
 54. İçel (1941), "Halkevi Haberleri", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.11
 55. İçel (1941), "Halkevi Köy Gezisi", İçel, Y:4, S.40-41, Mayıs-Haziran, s.11
 56. İçel (1941), "Halkevimizde Halkevlerinin Yıldönümü", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 57. İçel (1941), "Konferans", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.11
 58. İçel (1941), "Konferans", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.12
 59. İçel (1941), "Konferanslar", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 60. İçel (1941), "Parti Müfettişimiz B.Halil Onaran Şehrimizde", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.2
 61. İçel (1941), "Resim Ve Fotoğraf Sergisi Törenle Açıldı", İçel, Y:3, S.36, İkinci Kânun, s.11
 62. İçel (1941), "Tarsusta Halkevlerinin Açılış Yıldönümü", İçel, Y:4, S.37, Şubat, s.11
 63. İçel (1945), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-1, Ağustos, s.16
 64. İçel (1945), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-2, Eylül, s.16
 65. İçel (1945), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-3, Ekim, s.16
 66. İçel (1945), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-4, Kasım, s.16
 67. İçel (1945), "Halkevi Haberleri", İçel, Y:4, S.42-43, Temmuz-Ağustos, s.11
 68. İçel (1946), "Halkevi Çalışmaları", İçel, S.49-10, Haziran, s.17
 69. İçel (1946), "Halkevi Çalışmaları", İçel, S.49-9, Mayıs, s.17
 70. İçel (1946), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-5, Ocak, s.32
 71. İçel (1946), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-6, Şubat, s.16
 72. İçel (1946), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-7, Mart, s.16
 73. İçel (1946), "Halkevi Haberleri", İçel, S.49-8, Nisan, s.20
 74. İçel (1946), "Halkevi Haberleri", İçel, Y:3, S.27, Nisan, s.8-9
 75. İçel (1946), "Mersin Halkevi Aylık Çalışma Raporu", İçel, S.49-11, Temmuz , s.17
 76. Mersin Kurtuluş Bayramı Tertip Heyeti (1941), "Kurtuluşumuzun 20 nci Yılını Kutlama Programı", İçel, Y:4, S.46-47, İkinci Teşrin-Birinci Kânun, s.8
 77. Oğuz, Lutfi (1946), "Davet", İçel, S.49-5, Ocak, s.15
 78. Soylu, Tahsin (1946), "1945-1946 Yılı Kongre Raporu", İçel, S.49-7, Mart, s.1-2;15
 79. Soylu, Tahsin (1946), "1945 - 1946 Yılı Kongre Raporu", İçel, S.49-8, Nisan, s.7-8;19
Not: Bibliyografya; M.Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Nilgün Çıplak'ın Danışmanlığında Hülya Öz Tarafından Hazırlanmıştır.
Bu sayfa 8,977 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Sureli Yayinlar

İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklama
İçel Kültürü ve İçel Dergisi Bibliyografyaları Hakkında Açıklama

İçel Kültürü ve İçel Dergilerinin Bibliyografyaları hakkında gerekli açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır

12031 okunma
İçel Kültürü Dergisi Bibliyografyası
İçel Kültürü Dergisi Bibliyografyası

İçel Kültürü gibi yayınlar, yörenin kültürel değerlerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu nedenle kültürel değerlerimizin bir sonraki nesle aktarımını sağlayan bu tür yayınların desteklenmesi gerekmektedir.

12178 okunma
İçel Kültürü 10. Yılına Girerken
İçel Kültürü 10. Yılına Girerken

İlk 10 yılının değerlendirilmesi yapılırken derginin Mersin Kültür hayatına yapmış olduğu katkıları görelim.

5188 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video