Kırsal Gençlik Projesi

Türkiye İle AB Arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturma Projesi

Kırsal Gençlik Projesi

Bulgaristan-Hissarya

PROJENİN BİLEŞENİ

 • Proje, "Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyalogu, diyalog için gençlik girişimleri kapsamında hazırlanmıştır.

PROJE TARAFLARI

 • Projenin yürütücüsü; (İçev) İçel El Sanatları Ve Eğitim Vakfı,

 • Projenin Ortağı; Bulgaristan Europartner 2000 Vakfı,

 • Projenin İştirakçileri; Mersin İl Özel İdaresi, Fransa, İtalya ve İspanya’dır.

PROJENİN GENEL AMACI

Proje Genel Anlamda;

 • Türk Sivil Toplumu İle Türkiye Ve AB Arasındaki Siyasi Ve Kültürel Diyalogun Geliştirilmesi,

 • AB İle Türk STK’ları Arasında Uzun Vadeli İşbirliği Ve Alışveriş Faaliyetlerinin Oluşturulması amacına Yöneliktir.

PROJENİN ÖZEL AMACI

Proje Özel Anlamda;

 • Türkiye Ve AB Üyesi Ülkeler İle Aday Ülkelerdeki Gençlik Girişimleri Arasında Sürdürülebilir İşbirliğinin Oluşturulması,

 • Bu Ülkelerdeki Gençlik Girişimleri Arasında Temas Ve Karşılıklı Anlayışın Geliştirilmesi,

 • Türk Gençlik Girişimlerinin Kapasite Geliştirmesi Amaçlanmaktadır.

PROJE HAKKINDA

 • Projenin Başvurusu; 17.08.2007

 • Projenin Başlatılması; 04.07.2008

 • Projenin Bitişi; 04.10.2009, (16 Ay)

 • Projenin AB Hibesi; 80.332,47

 • Projenin Eş finansmanı; 9.424,48

 • Projenin Toplam Bütçesi; 89.756,95

TEMEL VERİLER

Projeyi İlgilendiren Türkiye’deki Temel Verilere Göz Atarsak:

 • Türkiye’de Toplam Nüfus (2007); 70.586. 256

 • Türkiye’de gençlik (15-24 yaş grubu) Toplam Nüfus ; 12,397,606

 • Kentli nüfus; Erkek-4,532,587, Kadın-4,307,301,Toplam-8,839,888

 • Kırsal nüfus; Erkek-1,807,780, Kadın-1,747,727,Toplam-3,555,507

 • Kentsel Nüfus Oranı; %70,48

 • Kırsal Nüfus Oranı; %29,52

 • Kentsel Alanlarda İş Gücüne Katılım;(%) 45,5

 • Kırsal Alanlarda İş Gücüne Katılım; (%)52,5

 • İş Gücü/Toplam İş Gücü (15-24 Yaş); (%)18,5

SORUNUN TANIMI

 • Türkiye’de Nüfusun %30 ‘u Kırsalda Yaşamakta Ve Yaklaşık % 30’unu Gençler Oluşturuyor. Ancak Türkiye’de Kırsal Gençlik Yapılanması Bulunmuyor.

 • Kırsalda Yaşayan Gençlerin Ekonomik, Sosyal Ve Eğitim Olanakları Kısıtlı.

 • Kendilerini İfade Etmekte Yetersizler.

 • Örgütlenme Becerileri Gelişmemiş.

 • Kaynaklara Ulaşmakta Zorlanıyorlar.

 • Haklarını Savunan Bir Yapı Yok.

 • Öte Yandan;

 • Önyargılar,

 • Toplumsal Gelişimden, Gençlerin Örgütlenmesinden Rahatsız Olabilecek Bir Kesimin Var Olma Olasılığı,

 • İlgisizlik,

 • Maddi İmkansızlıklar Başlıca Sorunları Oluşturmaktadır.

BEKLENEN GELİŞME

 • Kırsal Gençlik Nüfusunun Sosyal Ve Kültürel Yaşama Faal Olarak Katılmasını Sağlamak,

 • Entegrasyon Stratejisi İle Toplumda Yeterli Temsil Edilmeyen Hedef Grupları Topluma Dahil Etmek,

 • Kırsal Gençlik Yapılanmasını Oluşturmak.

 • Kırsal Gençlik Önderlerinin Ve Gençlik Çalışanlarını Eğitmek,

 • Ulusal Ve Uluslararası Boyutta Kendilerini İfade Edebilecekleri Bir Yapıyı Sağlamak,

 • Diğer STK’ların Konuya İlgisini Çekmek,

 • Uluslar Arası Gençlik Yapıları İle İşbirliği Yapmak,

 • İyi Uygulamaları Öğrenmek,

 • Bu Yolla Gençlerin Ekonomik, Sosyal Ve Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesine Destek Olmak.

PROJE SÜRESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLENLER

Proje için Mersin ve Sofya’da 2 adet proje ofisi kuruldu.

 • Ofislerin elektirik, su, kırtasiye, internet vb. giderleri proje bütçesinden karşılandı.

 • Mersin’de 1 proje koordinatörü, 1 sekreter, 1 muhasebeci; Sofya’da da 1 koordinatör görevlendirildi. Maaşları proje bütçesinden karşılandı.

STK’LARA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILDI

 • Türkiye Genelinde 80 STK,

 • Mersin İl Sınırları İçerisinde 50 STK,

 • Ve 30 Kooperatif İle Diaolog Süreci Başlatıldı.

 • Bu Kuruluşlara 2 Kez Eğitim Verildi.

 • Projesinin İçeriği Anlatıldı, Ortak Projeler Üzerinde Çalışıldı.

 • 100 STK’ya Yönelik Sosyolojik Anket Uygulandı.

Anketin Sonucu, Türkçe Ve İngilizce Dillerinde 1000 Adet Kitap Olarak Yayınlandı.

(Kitabın yayını için verdiği destekten dolayı Mersin Valisi Hüseyin AKSOY’a teşekkür ederiz.)

www.ruralyouth.org.tr adlı Web Sitesi Yapıldı

 • Web,Türkçe İngilizce Dillerinde Yayın Hayatını Sürdürmektedir.

Yerel Ağ (Network) Oluşturuldu.

 • Network’e, Kırsal Gençlik’e Yönelik Çalışma Yapan 150 STK Katıldı

KIRSAL Adlı Dergi Yayınlandı

 • Dergi, 8 sayfa, ayda bir, toplam 16 sayı, her sayıda 1000 adet, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlandı ve STK’lara gönderildi.

Kırsal” Adlı Film Yapıldı

 • Film, Projenin Başlangıcından Bitişine Kadar Geçen Süreyi Kapsamaktadır.

Türkiye Ve AB Arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturma Projesi” Bir Türkiye Projesi Oldu.

 • Proje, Türkiye’nin 7 Bölgesini kapsadı; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ni Trabzon,

 • Marmara’yı İstanbul, Ege’yi İzmir, İç Anadolu’yu Ankara, Akdeniz-doğu Ve Güney Doğu Anadolu’yu Mersin İli Temsil Etti.

5 İlde Bilgi Noktaları Oluşturuldu

 • 4 Bölgeye Gidilerek Gençlik STK’larıyla Toplantılar Yapıldı Ve Bu bölgelerdeki İllerde “İnfo Point” “Kırsal Gençlik Bilgi Noktaları” Oluşturuldu.

I. Uluslar Arası Mersin Kırsal Gençlik Konferansı Yapıldı (Mersin, 17-18 Nisan 2009)

 • İki Gün Süren I. nci Uluslar Arası Mersin Kırsal Gençlik Konferansı’na STK Temsilcileri, Genç Kooperatif Üyeleri, Gençlik Grupları, 4 Bölgenin Kırsal Gençlik Bilgi Merkezlerinden (İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon) gelen gençlik örgütleri ile;

 • Yurtdışından Gelen uzmanlar katıldı (Bulgaristan, İtalya, İspanya Ve Fransa).

 • Konferansa, Birinci gün 63, İkinci Gün 83 Katılımcı ve 2 Günün Toplamında 146 Katılım Gerçekleşti.

II. Uluslar Arası Ankara Kırsal Gençlik Konferansı Yapıldı Ankara (27-28 Ağustos 2009).

 • Birinci Gün; 87 STK, 13 Kooperatiften Genç Çiftçi Grubu, 176 Gençlik Grubu, 16 Kurum Ve Kuruluş Mensubu Olmak Üzere Toplam 292 Katılımcı;

 • İkinci Gün; 54 STK, 13 Kooperatiften Genç Çiftçi Grubu, 90 Gençlik Grubu, 7 Kurum Ve Kuruluş Mensupları Olmak Üzere 164 Katılımcı ile 2 günün Toplamında 456 Katılımcı Yer Aldı.

Kırsal Gençlik” Konusu, Mersin İl Özel İdaresi’nin Hazırladığı Stratejik Planına Girdi

 • İl Genel Meclisi’nin 03 Haziran 2009 Tarihli Toplantısında İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Bilgilendirmede; İki Sektör Seçildiği, Birinin Gençlik, Diğerinin Tarım Olduğu, “Eski Köye Yeni Çiftçi” Adıyla Kırsaldaki Gençlerin Modern Teknikler Konusunda Eğitilip Yeni Çiftçiler Yetiştirmenin Planlandığı gözlendi.

Mersin’den Ülke Geneline Yaygınlaşma…

 • Mersin Valisi Hüseyin AKSOY, 14.11.2008 Tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara Ve Trabzon Valilerine Resmi Yazı Yazarak Proje Kapsamında “Ortak Çalışma” Yapılmasını Önerdi.

 • Öneri, 4 İl Valisi Tarafından Kabul Edildi.

Vali AKSOY, 4 İl Valisine İkinci Teklifini Yaptı: Aşağıdaki Önerileri Sundu.

 • Kırsal Gençlik Meclisi Oluşturulması.

 • Kırsal Gençlik Meclisi İçin hazırlanan Yönetmeliğin İl Genel Meclisi’nde Görüşülerek Uygulamaya Konulması.

 • İlde, Kırsal Gençliğe Yönelik Çalışma Yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı İle Bir “Kırsal Gençlik Platformu” Kurulması.

 • İl Özel İdaresi Bünyesinde “Kırsal Gençlik Bilgi Merkezi” Kurulması,

 • Oluşturulacak Kırsal Gençlik Bilgi Merkezi, Kırsal Gençlik Platformu ve Kırsal Gençlik Meclisi’nin Avrupa Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma grupları oluşturması ve ortak projeler yapması.

 • 2009 yılı bütçesinde “Kırsal Gençlik Projesi” adıyla bir tertip açılması ve ödenek sağlanması.

 • İçerisinde İl Özel İdaresi’nin lider, ortak veya iştirakçi olarak yer alacağı kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak yerel, ulusal ve uluslar arası proje uygulamalarında gerekli olan eş finansmanın İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması.

Vali Aksoy’un Teklifi Trabzon Ve Mersin İl Genel Meclisleri Tarafından Görüşüldü Ve Karara Bağlandı. Diğer İller Teklif Üzerinde Görüşmeyi Sürdürüyor.

 • Mersin ve Trabzon İl Özel İdarelerinde “Kırsal Gençlik Meclisi” kuruldu.

İl Genelinde Eğitimler Aralıksız Sürdü

 • Her Ay, Düzenli Olarak, En Az 1 Defa, İl Merkezi Ve İlçelerimizde, STK’lara Yönelik Tanıtım ve Eğitim Toplantıları Yapıldı.

Kırsal Gençlik Yapılandırıldı

 • Mersin’de Gençlik Örgütlenmesine Gidildi, Öncelikle Gençlik Grupları, Genç Çiftçi Grupları Oluşturuldu,

 • Mersin’in 6 İlçesinde “Kırsal Gençlik Derneği” Kuruldu (Tarsus, Çamlıyayla, Mezitli, Erdemli, Gülnar, Aydıncık)

Avrupa Çalışma Ziyareti Yapıldı

 • 4 Bölgeden 16 STK Temsilcisi İle 14 gün Süreli (Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Fransa’ya) AB Çalışma Ziyareti Yapıldı. AB Çalışma Ziyaretine;

 • Mersin’den 7,

 • Ankara’dan 3,

 • İzmir’den 2,

 • Trabzon’dan 4 STK Katıldı.

Çalışma Ziyaretine Katılanlar, AB’de Pek Çok STK İle Bir Araya Geldi.

 • Görüşülen AB STK’ları İle Toplam 50’yi Aşkın İyi Niyet Protokolü İmzalandı.

Proje, 4 Kasım 2009 Tarihi İtibariyle Sona Erdi

 • 16 Ay süreli Proje, takvimine uygun olarak 4 Kasım 2009 Tarihinde sona erdi ancak, Kırsal Gençlik Konusunun Ülke Genelinde Yaygınlaşması Artarak Devam Edecektir..

 

Kırsal Gençlik Projesi

Milano

DAha geniş bilgi için www.rouralyouth.org.tr adlı wev sayfasını ziyaret ediniz.

 

Bu sayfa 9,226 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Projeler

El Sanatlarını Geliştirme Projesi
El Sanatlarını Geliştirme Projesi

Proje çerçevesinde planlanan iş takvimine göre Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Anamur ilçeleri ve bu ilçelere ve merkeze bağlı 50 köyde alan araştırması yapılmıştır

9711 okunma
Atıktan Çiçeğe projesi
Atıktan Çiçeğe projesi

Evsel organik atıkların toplanarak kompost gübreye dönüştürülmesi

5779 okunma
Projeler Listesi
Projeler Listesi

1997-2010 yılları arasında mensubu olduğu Halk Eğitimi Merkezi, Mersin İl Özel İdaresi, İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı başta olmak üzere Mersin’de bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve diğer kuruluşlar için bizzat hazır...

13581 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video